Lúpína og Hjörleifur

Skrifað um July 22, 2013 · in Gróður · 360 Comments

Sitt sýnist hverjum um lúpínu. Ljósm. ÁHB.

Sitt sýnist hverjum um lúpínu. Ljósm. ÁHB.

Hjörleifur Guttormsson skrifaði grein í Morgunblaðið fyrir skömmu og fjallaði þar um ofurvöxt og útbreiðslu alaskalúpínu (Lupinus nootkatensis). Þetta er ekki í fyrsta sinn, sem Hjörleifur skrifar um þetta efni og má því ætla, að það liggi þungt á honum. Því miður fór greinin framhjá mér og eg sá hana ekki fyrr en í gær.
Í greininni segir orðrétt: „Ég hef áður haldið því fram að hér sé á ferðinni alvarlegasta ógn sem steðjar að gróðurríki Íslands þar sem lúpína muni að óbreyttu leggja undir sig mikinn hluta landsins fyrir lok þessarar aldar.“
Hér er fast að orði kveðið og því ástæða til þess að líta betur á helztu atriði þessa máls.

Stafar öðrum plöntum hætta af lúpínu?
Það er vissulega rétt, að lúpína er hörð af sér í samkeppni á vissum stöðum. Hins vegar er hún misdugleg (ef nota má það orð) eftir því, hvar á landinu er. Mikill munur er á henni hvað þetta varðar annars vegar á Suður- og Suðvesturlandi og hins vegar á Norður- og Norðausturlandi.
Ein af röksemdum fyrir því, að útrýma þurfi lúpínu, er sú, að hún gangi að öðrum tegundum dauðum. Ef þetta væri rétt, myndi það gilda um margar aðrar tegundir, og þá væru gróðurfélög jarðar, ef á heildina er litið, tiltölulega fá. Allir vita, að svo er ekki. Ástæðan er sú, að plöntur, sem lifa á sama svæði, stóru eða litlu eftir atvikum, gera ekki sömu kröfur til allra þátta umhverfis, heldur nýtir hver og ein ákveðinn hluta, sem veldur því, að þær lifa í sama gróðurfélagi. Sem dæmi má taka, að brennisóley lifir undir birkitré, því að henni nægir það ljós, sem kemst í gegnum krónu trésins og hún sækir vatn 10-15 cm niður í jarðveginn, en tréð á eins metra dýpi eða meira.

Meginreglan er, að hlutdeild tegunda er jafnan mjög föst og stöðug í tegundasnauðum gróðurfélögum, en í tegundaríkum félögum eru breytingar mjög tíðar. Þegar lúpína kemur í fábreytt gróðurfélag, nær hún þar undirtökunum og verður fljótt ríkjandi. Til dæmis sækir hún vatn á mun meira dýpi en aðrar tegundir, vöxtur hennar er hraður og hún nýtur góðs af samlífi við bakteríur í rótum, sem beisla nitur (köfnunarefni) í andrúmslofti. Þetta ástand getur varað í allmörg ár. Vegna jarðvegsmyndandi áhrifa lúpínunnar breytast aðstæður í gróðurfélaginu og sífellt fleiri tegundir sækja inn. Síðan fer það eftir ytri aðstæðum (landshlutum), hve langan tíma slíkt tekur. Og eftir því sem tegundirnar verða fleiri verða breytingar á hlutdeild tegunda örari. Nú er mannsævin tiltölulega stutt miðað við framvindu í náttúrunni og því kann svo að vera, að einni eða tveimur kynslóðum vaxi »blái liturinn« í augum, en víst er, að þriðja, fjórða og örugglega fimmta kynslóð munu fá í hendur mun frjósamari jörð en við tókum í arf. Og þá mun hlutdeild lúpínunnar í flóru landsins vera eðlileg talin.
Slíkt á sennilega við um fleiri tegundir. Hver veit nema munkahetta, sem Hjörleifur getur um, sé upphaflega slæðingur. Meginútbreiðsla hennar er í rekju á Mið-Suðurlandi, en hún hefur slæðzt víða til beggja átta. Þá eru gullkollur og fuglaertur að líkindum innflutt sem nytjaplöntur fyrr á öldum. Enginn amast við þeim lengur.
Harðast sækir lúpína fram á melum, og þar ætti öðrum tegundum að vera hættast. En nú er það svo, að flestir melar hafa myndast vegna uppblásturs. Íslenzku tegundirnar, sem þar vaxa, eru því ekki í eðli sínu melaplöntur. Eðlilegur vaxtarstaður þeirra er í holtum, klettum, skriðum og hávöðum. Það er því hæpin fullyrðing, að lúpínan útrými öðrum tegundum, og ef vel er að gáð, leynast jafnan aðrar tegundir undir henni.
Flestir hljóta að vera sammála um, að rétt sé að rækta upp mela. Auðvelt er að gera það með lúpínu, og nú væri fróðlegt, að höfuð-andstæðingar hennar, þar á meðal Hjörleifur, lýstu aðferðum, sem þeir telja hagkvæmastar.

Dreifing á lúpínu

Í skýrslu, sem samin var um skaðsemi lúpínu, er innflutningur tegundarinnar rakinn réttilega og svo segir:
»Útbreiðsla hennar var hins vegar takmörkuð og lítið fór fyrir henni þar til upp úr 1970. Með minnkandi sauðfjárbeit í landinu eftir 1980, aukinni notkun alaskalúpínu til landgræðslu og skógræktar og vegna gróðursetningar og sáningar á vegum áhugamanna vítt um land hefur hins vegar orðið stórfelld aukning í útbreiðslu hennar, einkum eftir 1990.«

Hér er því hins vegar haldið leyndu, því að hvergi er á það minnzt, að Landgræðsla ríkisins kom sér upp víðáttumiklum fræakri (um 60 ha) og hóf stórfelldar sáningar á lúpínu víða um land. Fróðlegt hefði verið að gera sérstaka grein fyrir þessum svæðum. Jafnframt hefði mátt huga að því, hvort ekki sé rétt í framhaldinu, að hefja á sumum þessara svæða annars konar ræktun og nýta kosti lúpínunnar í stað þess að boða útrýmingu á henni. En því miður þá fylgdi þessari sáningar-herferð Landgræðslu ríkisins mikið fyrirhyggjuleysi.
Höfundi er kunnugt um, að stórt svæði, þar sem gróðurframvinda var á hraðri leið í átt að víði- og krækilyngsmóa vegna friðunar, var kaffært í lúpínu, heimamönnum til mikils angurs. Og eg er hjartanlega sammála Hjörleifi í því, að slíkt er mjög óæskilegt.
Nú er það reyndar svo, að meginhluti þess lands, sem telst til mólendis, hefur orðið til vegna beitar. Mörgum er það kært vegna þess, að þeir þekkja ekki annað og ekki skal lítið gert úr því. Ef mólendi er hins vegar friðað hleypur það víðast hvar í birki- eða víðikjarr. Í því sambandi bendi eg á Lambhaga í Landsveit, sem er orðin ein loðvíðisbreiða. Gaman væri að heyra álit Hjörleifs á þeirri framvindu, því að þar hefur tegundum snarfækkað, og land er orðið mjög erfitt yfirferðar.

Lokaorð
Það er á hinn bóginn alveg ljóst, að það er algjörlega óþarft að dreifa lúpínu vítt um land og handahófskennt. Engu að síður getur hún verið mikilvægt hjálparmeðal þar, sem menn hyggja á raunverulega skógrækt. Þar getur hún nýtzt.
Það er svolítið einkennilegt, að margir þeirra, sem hafa mest horn í síðu hennar (og þeir skirrast ekki við að kalla sig náttúruverndarmenn) skuli í áraraðir hafa horft á dreifingu erlends grasfræs og tilbúins áburðar úr flugvél yfir gróin lönd án þess að láta í sér heyra; sumir sátu í Náttúruverndarráði en þögðu þó; og þar á meðal Hjörleifur.
Hjörleifur Guttormsson titlar sig náttúrufræðing. Nú veit eg ekki, hvort menntun hans er á sviði jarðfræða eða líffræði. Af skrifum hans að dæma þykir mér hið fyrra sennilegra. Að öðrum kosti hlyti hann að líta á málið frá víðara sjónarhorni.

 

ÁHB / 22. júlí 2013

 

Leitarorð:

360 Responses to “Lúpína og Hjörleifur”
 1. Psqvkh says:

  generic prednisone – can i buy prednisone online in uk can you purchase prednisone for dogs without a prescription

 2. Trkrce says:

  provigil dosage – buy provigil online modafinil alternatives

 3. Eqqlvn says:

  buy accutane online cheap canada – accutane pills price accutane for sale canada

 4. Uosfui says:

  amoxicilina 500 mg – amoxicillin on line amoxil 500

 5. Yegluf says:

  stromectol liquid – ivermectin 90 mg stromectol tablets for sale

 6. Srddsu says:

  tadalafil 40 mg for sale – tadalafil brand name sublingual cialis

 7. Utdibr says:

  ivermectin order online – ivermetcvd.com ivermectin price usa

 8. Ijbsxe says:

  viagra viagra 120mg – buy viagra online 100mg prescription viagra for sale

 9. Sbxyus says:

  tadalafil online purchase – online pharmacy without prescription cialis 2.5 mg price

 10. Nfitey says:

  cost of ivermectin 1% cream – buy stromectol 3mg ivermectin uk

 11. Tgcklg says:

  prednisone 5 mg tablet without a prescription – prednisone side effects prednisone 40 mg rx

 12. Mvodty says:

  modafinil moa – modafinil 100mg order modafinil

 13. Vdblio says:

  where can i buy clomid – clomid generic name generic clomiphene 100mg

 14. Csxena says:

  generic viagra without rx – generic viagra medication sildenafil female

 15. Zhpjjz says:

  5mg cialis canadian pharmacy – generic cialis for sale cialis 20mg

 16. Ldawga says:

  ivermectin cream 5% – ivermectin 3 mg dose buy ivermectin 2mg

 17. Szkrjv says:

  hollywood casino online – best online casinos that payout casino slots gambling

 18. Ohzyjf says:

  ed pill – what is the best ed pill erectile dysfunction pump

 19. Lfjedw says:

  prednisone 20mg prescription cost – online order prednisone prednisone from india

 20. Ddrftm says:

  viagra canada fast shipping – citrate sildenafil sildenafil gel

 21. Fxrxjp says:

  buy daily cialis – Cialis without prescription tadalafil generic south africa

 22. Demnvu says:

  ivermectin eye drops – ivermectin uk ivermectin tablet

 23. Kgoupd says:

  over the counter ed pills cvs – over the counter ed remedies non prescription ed pills

 24. Sdtonj says:

  ventolin over the counter – ventolin uk price buy Albuterol

 25. Obzjur says:

  cytotec singapore – cytotec 200mcg tab cytotec buy online

 26. Whsfcj says:

  buy neurontin uk – synthroid cheap price levothyroxine online canada

 27. Jxrnlv says:

  viagra online hong kong – sildenafil 25mg pills

 28. Hksota says:

  tadalafil capsule – cost of tadalafil in india

 29. Zcefhh says:

  cedric vardenafil generic – cheap vardenafil online uk levitra 20mg

 30. Pujwoj says:

  ivermectin oral solution – ivermectin us ivermectin usa price

 31. Vtvpxh says:

  research papers writing – online essay helper academic writing

 32. Jrogan says:

  buy sildenafil from india – Viagra mail order viagra where to buy

 33. Pltdzv says:

  tadalafil online pharmacy – fspcia.com canadian 24 hour pharmacy

 34. Bxlymv says:

  stromectol pills canada – stromectol purchase ivermectin brand name

 35. Yunopt says:

  10mg prednisone – prednisone cream prednisone without a rx

 36. Armsev says:

  generic lasix – buy furosemide 20 mg cost of lasix 10mg

 37. Frhbre says:

  ventolin inhalers – ventolin 100 mcg ventolin inhalers

 38. Xrgwwe says:

  can you buy cytotec over the counter – cytotec pills for sale where can i buy cytotec in south africa

 39. Agnwpn says:

  canadian pharmacy online doxycycline – doxycycline 75 mg price prednisolone 25mg tablets cost

 40. Mopnbf says:

  stromectol tab price – ivermectin ireland ivermectin 2ml

 41. Bqdafc says:

  buy ivermectin 2mg – ivermectin 6mg online stromectol generic name

 42. Fyzxze says:

  cheap generic sildenafil – natural sildenafil generic sildenafil online

 43. Rgqufj says:

  tadalafil 20mg – purchasing tadalafil online buy tadalafil online reddit

 44. Cjhbxg says:

  where can i get accutane online – compare accutane prices cost of accutane canada

 45. Uwsell says:

  cheap custom research papers – essays writing paperwriter

 46. Ornldb says:

  ivermectin uk buy – stromectol australia ivermectin coronavirus

 47. Irulwk says:

  viagra for sale in uk – Real cialis without prescription tadalafil soft tabs 20mg

 48. Uohvds says:

  buy cialis and vardenafil online – king canadian pharmacy erectile dysfunction medications

 49. Ohxycd says:

  benefits of plaquenil – how does plaquenil work prednisone mexico

 50. Cyzgnv says:

  orlistat dosis diaria – xenical reviews reddit orlistat medication reviews

 51. Bcbbrt says:

  stromectol coupon – stromectol us stromectol brand

 52. Rbhdxf says:

  rx online pharmacy – cialis next day delivery buy soft cialis

 53. Upjtby says:

  india generic cialis – 5 cialis average cost of 10mg cialis

 54. Dtglrc says:

  no prescription prednisone – prednipill prednisone cream otc

 55. Bftqps says:

  ivermectin 4000 mcg – ivermectin without prescription stromectol pills canada

 56. Cgvlgo says:

  generic stromectol – ivermectin tablets uk ivermectin covid

 57. Vxluck says:

  how to buy viagra cheap – viagra online prescription free buy female viagra canada

 58. Bjyyiz says:

  generic viagra online pharmacy india – sildenafil over counter cheap viagra 100

 59. Nzcdbn says:

  buy cialis 20mg uk – cialis coupon cialis generic drug

 60. Bqwkxd says:

  cialis 5mg daily for sale – 10mg cialis cialis online fast

 61. Tjnxep says:

  ivermectin generic name – stromectol online pharmacy ivermectin cost australia

 62. Bzgklf says:

  ivermectin 1 cream generic – ivermectin drug cost for ivermectin 3mg

 63. Wrxwdj says:

  help me write a thesis – term papers writing good academic writing

 64. Qhiatv says:

  viagra low cost – Low cost viagra sildenafil generic price

 65. Ohsrom says:

  buy ivermectin 12 mg for humans – ivermectin 3mg tablet buy ivermectin cream for humans

 66. Zuqmoq says:

  ivermectin cream canada cost – buy ivermectin 3mg ivermectin 12 mg without a doctor prescription

 67. Zxdsxq says:

  vipps canadian pharmacy – canadian pharmacy reviews consumer reports ed drugs online

 68. Wrxgrz says:

  prednisone 10 mg over the counter – prednisone online pharmacy prednisone buy

 69. ivermectin where to buy stromectol otc ivermectin coronavirus

 70. best price on ivermectin pills stromectol for humans how to get ivermectin in canada

 71. Xrfgva says:

  accutane purchase – accutane tablets buy online mexico pharmacy accutane

 72. Inbcyi says:

  bulk order amoxicillin in usa – order amoxil 500mg purchase amoxicillin usa

 73. FnmkSaurb says:

  how to use ivermectin pour on for cattle ivermectin how long does it take to work

 74. Kmcpqa says:

  stromectol uk buy – stromectol generic ivermectin pills canada

 75. Zqsgaz says:

  stromectol for head lice – stromectol for humans for sale ivermectin order online

 76. Ydilic says:

  casino online real money – free slot games online real money casino games

 77. DmsShofs says:

  drugs legal in canada but not us Adalat

 78. Uakjzk says:

  ivermectin lotion – cost of ivermectin pill ivermectin syrup

 79. HsngPlaby says:

  when will generic cialis become available cialis suppliers uk cheap

 80. RumbShofs says:

  canadian pharmacies mail order surrey bc canada drugs no prescription

 81. Lzcqvz says:

  best canadian pharmacy – mexican pharmacy online cvs online pharmacy

 82. RumbShofs says:

  canada online pharmacy no prescription watch tour de pharmacy online free

 83. Ynhlxw says:

  top ed drugs – edperect.com top erection pills

 84. Ansbfraks says:

  is viagra sold over the counter sildenafil 20 mg vs viagra

 85. Nfigvh says:

  cost for prednisone 50mg – buy prednisone cheap canada buy prednisone online

 86. Cahuroady says:

  can i take cialis with daxpoteine cialis free 30 day trial

 87. Dsnwoxia says:

  viagra for womens where to buy viagra by mail

 88. Aiwimw says:

  prednisone generic name – prednisone 60mg purchase prednisone for dogs online without a prescription

 89. SeehWalk says:

  oral ivermectin for rosacea stromectol gale

 90. Byrrec says:

  amoxicillin on line – buy amoxicilin noscript canada amoxicillin price at cvs

 91. SeehWalk says:

  ivermectin pour on for fleas stromectol for lice

 92. Knabfl says:

  real money online casino – online gambling online casino usa real money

 93. Dsnnwoxia says:

  tractor supply ivermectin injectable nih approved ivermectin

 94. Awnnfraks says:

  canandaigua medicine shoppe sildenafil sildenafil dosis

 95. Fuzyra says:

  stromectol sales – ivermectin 12mg pills for humans cost of ivermectin medicine

 96. Mfwuwh says:

  cialis 20 mg tablet cost – cialis express delivery viagra 150mg pills

 97. how long does cialis take to kick in canada pharmacy cialis

 98. blumb says:

  Порно Империя Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Копирование и распространение материалов запрещено. Всем моделям на момент сьемки исполнилось 18 лет. Данные собраны автоматически из открытых источников, все права принадлежат их законным владельцам. Домашнее Порно В этом порно: массаж, толстушки, секс игрушки, HD видео У молодой девушки будет порно на море с озабоченным парнем Красотка отсосала массажисту и напросилась на нежный секс Сексуальная мамаша Синди дает интервью и мастурбирует Трогательный порно кастинг с чешской девушкой Terezska С нами порно все чаще начинают снимать молодые пары и мы из этого всего собрали самое лучшее и возбуждающее. Не упустите возможности насладиться лучшим частным сексом, который вскружит вам голову.” Отмассировал бывшую подругу, а после и отодрал… Порно Анал Порно Дома Русское Порно С нами порно все чаще начинают снимать молодые пары и мы из этого всего собрали самое лучшее и возбуждающее. Не упустите возможности насладиться лучшим частным сексом, который вскружит вам голову.” https://mdrtg.com/community/profile/tamiewhaley0515/ Милашка смогла очень быстро кончить, потом переходит на страстные заглатывания всего болта, чтоб окунуться в прекрасную упругую попку блондинки. Крохотная актриса Холли Хендрикс знает толк в съемках порно и по этому активно принимает участия во всех позах а именно: Сделала отличный минет, интенсивно трахая ее, тем временем она отсасывает другому партнеру. Порно кастинг на приеме Вы покидаете Pornhub.com Домашнее Порно Только новости про Тинькова и Порнхаб радуют. Парень смотрит порно и трахает свою девушку на квартире у друга Рыжая из Москвы решила сняться в порно Подписка на Pornhub Premium открывает доступ ко всему размещённому на ресурсе порно с чёткостью 1080p и улучшенным временем загрузки. В отличие от бесплатной версии сайта, просмотр контента не сопровождается рекламой. Популярные фильтры Домашнее Порно Подписка на Pornhub Premium открывает доступ ко всему размещённому на ресурсе порно с чёткостью 1080p и улучшенным временем загрузки. В отличие от бесплатной версии сайта, просмотр контента не сопровождается рекламой.

 99. Llbfcp says:

  canadian compounding pharmacy – ed drugs canadian pharmacy near me

 100. Drwfxt says:

  medicine erectile dysfunction – male erection pills causes of ed

 101. Pxgruh says:

  buy methylprednisolone online – medrol tablets methylprednisolone 16 mg over counter

 102. Gtwzxz says:

  buy a custom essay – custom research paper writing essays done for you

 103. Ahebfraks says:

  viagra over the counter europe buy sildenafil citrate

 104. FgwvSaurb says:

  buy prescription drugs online legally indian pharmacy

 105. Ypband says:

  ed pills online – fildena price canadian pharmacy 365

 106. FgwvSaurb says:

  canadian prescription drugstore pharmacy online cheap

 107. ShwvWalk says:

  ivermectin overdose in dogs ivermectin canada buy

 108. DwhgShofs says:

  what’s the difference between viagra and cialis cialis free trial voucher 2018

 109. YonJab says:

  [url=http://furosemidelasix.online/]furosemide cheap[/url]

 110. Hvcmwq says:

  best slots to play online – casino slots free real money casino online usa

 111. AmyJab says:

  [url=http://ivermectinttab.com/]stromectol tab 3mg[/url]

 112. UgoJab says:

  [url=https://cheapestviagra.online/]viagra viagra[/url]

 113. UgoJab says:

  [url=https://amitriptyline.online/]buy elavil cheap[/url]

 114. UgoJab says:

  [url=https://hydroxychloroquinepills.com/]hydroxychloroquine 4 mg[/url]

 115. Cebbroady says:

  canada pharmacy online no script Duphaston

 116. AmyJab says:

  [url=http://doxycycline.monster/]doxycycline australia[/url]

 117. Dnenwoxia says:

  ivermectin cream over the counter gapeworm ivermectin

 118. Uoeyvi says:

  buy zithromax 500mg online – lasix 90 20mg generic zithromax 100mg

 119. TeoJab says:

  [url=http://amoxilamoxicillin.com/]amoxicillin 500 mg mexico[/url]

 120. RwhvShofs says:

  pharmacy online reviews my rx pharmacy

 121. MarkJab says:

  [url=https://realviagra.quest/]viagra 100mg mexico[/url]

 122. Kvurha says:

  ivermectin price uk – stromectol 6mg buy ivermectin for humans uk

 123. cialis without a doctor prescription canada cialis overnight pharmacy

 124. MarkJab says:

  [url=https://100mgviagra.online/]viagra tabs[/url]

 125. Ahebfraks says:

  can you buy over the counter viagra in canada buy generic sildenafil

 126. Cebbroady says:

  cheap viagra online pharmacy canadian prescriptions

 127. Rbwfdk says:

  order viagra online australia – viagra 100mg pills for sale can i buy viagra in australia

 128. FgwvSaurb says:

  online pharmacy technician certification Singulair

 129. Khwkeype says:

  online pharmacy for viagra viegra

 130. Bghnyj says:

  tadalafil generic over the counter – cialis 10mg tadalafil brand name india

 131. SfhkWalk says:

  comparison viagra levitra and cialis levitra prices walmart

 132. Vgdanf says:

  ivermectin 3 mg online – canadian pharmacy meds online pharmacy non prescription drugs

 133. Zhboqh says:

  cheap ed pills – can i buy ed pills over the counter best accutane cream

 134. BooJab says:

  [url=https://buyviagraonlinepharmacy.com/]how much is viagra australia[/url]

 135. Whcoyc says:

  where to buy amoxicillin 500 mg – buy nothing day essay wind creek casino online play

 136. YonJab says:

  [url=http://buytadaladilok.com/]tadalafil cost 20 mg[/url]

 137. HnnrPlaby says:

  where can i buy viagra online without a prescription sildenafil 500 mg

 138. Qoswio says:

  pregabalin 75mg oral – zithromax pills online canadian pharmacy lasix

 139. Anriifraks says:

  viagra cialis levitra vergleich levitra free offer

 140. MarkJab says:

  [url=https://azithromycinpills.monster/]buy azithromycin without prescription in united states[/url]

 141. Cebbroady says:

  reliable canadian online pharmacy vicodin canadian pharmacy

 142. MaryJab says:

  [url=https://cialisgm.com/]viagra cialis online[/url]

 143. Tpbdsq says:

  generic clomid – order clomid 50mg misoprostol 200mcg pills

 144. Arnjfraks says:

  importance of newspaper essay pdf essay paper 2015 ias

 145. BooJab says:

  [url=https://ussildenafil.com/]sildenafil cheap buy[/url]

 146. RjrcShofs says:

  list of interesting term paper topics how to make term paper outline

 147. Fhaxkd says:

  purchase dapoxetine sale – doxycycline 200mg canada prednisolone 10mg canada

 148. Vqhxmt says:

  buy synthroid 100mcg sale – synthroid 100mcg canada cheap generic neurontin

 149. Drnnwoxia says:

  cambridge essay competition philosophy essay lucky person

 150. JudyJab says:

  [url=http://sildenafiledrem.online/]sildenafil 10 mg tablet[/url]

 151. Iahjjb says:

  levothyroxine order – sildenafil 150mg us tadalafil 10mg price

 152. HmehPlaby says:

  essay newspaper with quotations pepsico essay paper

 153. JudyJab says:

  [url=https://cialisbesttabletforsaleonline.quest/]generic cialis for women[/url]

 154. MaryJab says:

  [url=https://cialisbestmedicineshop.monster/]buy cialis without prescription[/url]

 155. FnrhSaurb says:

  sociology term paper topics ex. of term paper

 156. Fult says:

  This austere first-person shooter is a massively popular part of the Counter-Strike series, and remains a huge part of the PC multiplayer scene. There’s nothing too complicated about it: Players work in teams to foil the opposing groups. It’s heavily grounded in reality, however, with plenty of knives to choose from as well as a range of different arms. It’s a game you’ll definitely want to coordinate with your buddies on, however. It’s not a good idea to go in guns blazing. Earlier this week, we shared our picks of the 28 best single-player games to play while we all stay at home to help curb the spread of the coronavirus. If you prefer a bit of friendly competition, though, we’ve got you covered. Bonus if people in it are helpful towards new players. https://aprelium.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1630880 “I am looking forward to making my return to the video game landscape, and with 2K and HB Studios, I’ve found the right partners to make it happen,” Woods said in a statement released by 2K. “I’m honored to take part in this opportunity and look forward to sharing my expertise and insights as we build the future of golf video games together.” more News… The best part of the old Tiger Woods games was getting your golfer so good you’d be disappointed not breaking 50 for 18 holes. There wasn’t a damn thing John Huston could do about it. Check out the clip in which the house band plays “Eye of the Tiger” (nice touch), and Woods also admits it took three-and-a-half months to grow his facial hair: I’m a British writer and avid gamer. I run GameTripper, which gives writers the opportunity to share deeply personal stories about individual games and VGM.

 157. Rimpwv says:

  cost modafinil 100mg – stromectol cost stromectol 6mg

 158. Cndhroady says:

  essay on temporary assistance for needy families chesterton chalk essay

 159. SnrnWalk says:

  ap language and composition synthesis essay rubric thesis essay introduction

 160. Rzkzvp says:

  generic vardenafil overnight delivery – best price vardenafil generic orlistat 120mg brand

 161. Queevevok says:

  Содержание Ранее Соломатина назвала продукты, восполняющие дефицит тестостерона в мужском организме. По ее словам, повысить потенцию помогут продукты, богатые усваиваемым белком — куриная грудка, нежирные творог и говядина, а также яичный белок. Мужчинам после 35 лет полезен растительный белок. дженерики для повышения потенции у мужчин, сайт дженерик шопэзетимиб дженерикимагазин дженериков в спбнедорогое лекарство для повышения потенциироссийский аналог виагры силденафил цена Средство для потенции из вьетнама средства для потенции таблетки, витамины для повышения потенции у мужчин названия и цена. Рецепты с медом для потенции блюда из имбиря для повышения потенции, лимонник как принимать для потенции что лучше всего для увеличения члена. Препараты для увеличения член для мужчин для потенции м-16, для восстановления потенции. Заполните форму для консультации и заказа Ant King комплекс для потенции и увеличения члена. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении http://cesarjduj320875.newsbloger.com/10753673/таблетки-для-потенции-мужчин-эффективные-с-алкоголем Снизить риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых болезней вдвое поможет горсть орехов в день. Какие именно орехи полезны и чем именно – в материалеПодробнее »» Может ли вакцинированный человек заразить окружающих, если после прививки у него появились острые симптомы COVID-19Подробнее »» Лекарства для мужчин могут использоваться при самых разных состояниях и заболеваниях начиная от авитаминоза, повышенной раздражительности, синдрома хронической усталости и заканчивая лечением тяжелых заболеваний В аптеках «Горздрав» можно заказать средства: В когорту пенсионеров входят 7802 заболевших (41,3%), рабочих – 4459 (23,6%), медицинских работников – 1283 (6,8%), служащих – 1239 (6,6%), воспитанников и учащихся образовательных организаций – 685 (3,6%). За прошедший день уточненные диагнозы поставлены 35 пенсионерам, 5 рабочим, 2 служащим, 1 медработнику. Снизить риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых болезней вдвое поможет горсть орехов в день. Какие именно орехи полезны и чем именно – в материалеПодробнее »»

 162. Drnnwoxia says:

  essay on nelson mandela in hindi essay house aylmer facebook

 163. Drnnwoxia says:

  essay outline graphic organizer free essay spanish phrases

 164. Queevevok says:

  ОргазмТВ Порно Сексуальная мачеха пожалела пасынка и трахнулась на столе Мачеха напрашивается на хороший анальный секс Порно Туб Пасынок связал мачеху когда она спала и приготовил оргазм от вибратора Мачеха с пасынком занялись сексом и он кончил кончил в пизду Популярные порно ролики на любой вкус и цвет. Мачеха с пасынком занялись сексом и он кончил кончил в пизду На порно кастинге для девушек бабе придется лизать писю и дрочить На порно кастинге для девушек бабе придется лизать писю и дрочить Пока мачеха разговаривает с батей, пасынок тыкает в неё член и трогает за сиськи 2018-2021 © РуСоска. Все права защищены. Мачеха напрашивается на хороший анальный секс Порно с горничной, она любит трахаться и стонать от ебли Порно Русь У нас всегда найдется хорошее порно на любой Ваш вкус! Мачеха не против, чтоб пасынок трахал её и сводную сестру http://gunneruneu764319.blogkoo.com/-25537378 xxx-porno.online seks-xxx.online порно , free xxx videos Вы находитесь на сайте, содержащем материалы только для взрослых (порно видео, секс) Если вам ещё не исполнилось 18 лет, немедленно катапультируйтесь! Смотреть порно видео бесплатно онлайн. xxx-porno.online porno-online.name porno-online.name порно , free xxx videos porno-online.name porno-online.name 24seksvideo.com xxx-porno.online 24seksvideo.com porno-online.name xxx-porno.online Смотреть порно видео бесплатно онлайн. xxx-porno.online xxx-porno.online porno-online.name 24seksvideo.com porno-online.name 24seksvideo.com порно , free xxx videos xxx-porno.online xxx-porno.online porno-online.name xxx-porno.online порно , free xxx videos порно , free xxx videos xxx-porno.online Смотреть порно видео бесплатно онлайн. porno-online.name Смотреть порно видео бесплатно онлайн. porno-online.name porno-online.name порно , free xxx videos 24seksvideo.com xxx-porno.online xxx-porno.online порно , free xxx videos porno-online.name porno-online.name porno-online.name порно , free xxx videos Смотреть порно видео бесплатно онлайн. Смотреть порно видео бесплатно онлайн. xxx-porno.online

 165. MarkJab says:

  [url=https://viagratabletforsaleonline.monster/]viagra 100mg tablets[/url]

 166. CarlJab says:

  [url=http://viagra200online.monster/]price of viagra in india[/url]

 167. Ajqedi says:

  plaquenil 200mg pills – generic cenforce 50mg purchase valtrex without prescription

 168. deikql says:

  how long does cialis take to kick in viagra vs. cialis cialis buy uk

 169. Qmtpyr says:

  sildalis cost – glucophage cheap buy metformin 500mg online cheap

 170. Mzhsad says:

  order generic ampicillin – buy acillin for sale plaquenil 400mg canada

 171. Enjjuv says:

  order hydroxychloroquine 400mg pills – order hydroxychloroquine sale buy plaquenil 200mg pills

 172. Osface says:

  viagra pills 50mg – generic sildenafil buy cialis

 173. Yupvdw says:

  sildenafil 100mg pas cher – tadalafil 20mg pas cher cialis 40mg sans ordonnance en pharmacie

 174. Jrjvcd says:

  prednisone brand – prednisone 40mg for sale prednisone 5mg for sale

 175. France says:

  tablety ivermektinu uk strumectol.com where can i find ivermectin for humans

 176. Vviliv says:

  isotretinoin 40mg sale – buy accutane pills buy amoxicillin 1000mg online

 177. Zglgvx says:

  lisinopril price – order pregabalin pills omeprazole usa

 178. Emftfl says:

  buy pregabalin 150mg sale – order lasix sale azithromycin without prescription

 179. Xxyoux says:

  triamcinolone 4mg tablet – brand triamcinolone 10mg purchase clarinex pill

 180. Cyepbd says:

  buy doxycycline 200mg pill – synthroid 100mcg oral buy synthroid generic

 181. where to buy cialis without prescription tadalafil cost in canada

 182. Fspnqz says:

  orlistat 60mg price – purchase hydroxychloroquine sale generic hydroxychloroquine 400mg

 183. Qaxhgw says:

  buy cenforce 100mg online cheap – order acyclovir 400mg order zovirax pill

 184. wepsmerykzqq says:

  best price usa tadalafil where to buy cialis without prescription

 185. Ubeucf says:

  buy atarax 10mg without prescription – atarax 10mg price buy rosuvastatin generic

 186. EloreLex says:

  I was then referred to the Cancer Clinic where I was primed up to move an Injection on date 1 followed by 14 days of z pack instructions 5 day, one-liner week “off” where you took a blood test. My decisive, cruel repulsion to the first injection ended any thoughts I had in days of ever, in all cases doing that again so I was just on the chemo pills every 14 days, one week misled, then start the 14 daytime cycle on 8 cycles.

 187. Hkuikp says:

  buy tetracycline without prescription – tetracycline 250mg tablet citalopram drug

 188. zpackus.com says:

  I large fill my medicament at Walgreens but they were to of the medication I needed, so I tried http://www.zpackus.com. They had my medication, were totally perceptive, palsy-walsy, learned and much easier to give out with than Walgreens. My medicine was filled in less than 10 minutes, where Walgreens takes at the really least 1.5 hours. I was so impressed on the in the works they treated me that they will get my matter from every now on, no more Walgreens!

 189. Wcjqbf says:

  tizanidine for sale – buy gloperba for sale order generic colchicine 0.5mg

Leave a Reply