Brönugrasaætt – Orchidaceae

Skrifað um July 3, 2014 · in Flóra · 246 Comments

Phalaenopsis (munnagrös) er ættkvísl innan brönugrasaættar með um 60 tegundir. Að auki hafa verið framleidd ótal yrki og kynblendingar, sem hafa reynzt frekar auðveld í ræktun. Ættkvíslin hefur því notið vinsælda og náð mikilli útbreiðslu meðal áhugamanna hin síðari ár.

Phalaenopsis (munnagrös) er ættkvísl innan brönugrasaættar með um 60 tegundir. Að auki hafa verið framleidd ótal yrki og kynblendingar, sem hafa reynzt frekar auðveld í ræktun. Ættkvíslin hefur því notið vinsælda og náð mikilli útbreiðslu sem stofublóm meðal áhugamanna hin síðari ár. Ljósm. ÁHB.

Brönugrasaætt er önnur af tveimur stærstu ættum í plönturíkinu með um 22 til 26 þúsund tegundir. Hin ættin er körfublómaætt (Asteraceae (Compositae)) með um 23 þúsund tegundir. Tegundirnar, sem eru 6-11% af heildarfjölda fræplantna, skiptast á um 880 ættkvíslir. Innan ættarinnar eru um tvöfalt fleiri tegundir en meðal fugla og fjórum sinnum fleiri en tegundir spendýra. Stærstu ættkvíslirnar eru Bulbophyllum (2000 teg.), Epidendrum (1500 teg.), Dendrobium (1400 teg.) og Pleurothallis (1000 teg.). Þá má geta þess, að garðyrkjumenn hafa fengið fram um 100 þúsund kynblendinga og yrki á undanförnum árum.

Ástæða fyrir því, að fjöldi tegunda er ekki þekktur betur en þetta, er meðal annars sú, að mörgum tegundum hefur verið lýst oftar en einu sinni undir ólíkum nöfnum, jafnvel með hundrað ára millibili.
Latneskt heiti ættarinnar er dregið af gríska orðinu ‘orkhis’, sem merkir eista, en rætur margra tegunda minna óneitanlega á það líffæri. Í íslenzkri þjóðtrú hefur löngum verið sú trúa á brönugrösum, að þau séu góð til ásta. Í goðafræði Forn-Grikkja er sagt frá því, hvernig brönugrös urðu til. Sonur skógarguðsins Patellusar var drepinn á einu Bakkusarblóti vegna þess, að hann hafði svívirt hofgyðju eina. Faðir hans lagðist á bæn og óskaði sér þess, að drengur risi upp, en þá spruttu brönugrös upp af blóði hans.
Á ýmsum erlendum málum eru brönugrös nefnd Satyrion eftir grísku vættunum, sem lögðu plönturnar sér til munns og stunduðu óhóflegt líferni.

Tegundir ættarinnar vaxa nánast um allan heim, frá jöklum til hitabeltis, þar sem þær eru ríkulegastar, í Asíu og Suður-Ameríku, en einnig í Mið-Ameríku. Í rökum skógum hitabeltis í um 2 til 3 km hæð í fjöllum er þéttleiki þeirra mestur. Flestar tegundir eru ásætur í krónum trjánna, þar sem er skuggsýnt, heitt og rakt. Í skógum Suður-Ameríku og Indónesíu er unnt að finna á milli 50 og 100 ólíkar tegundir á svæði, sem er á stærð við fótboltavöll.

Áður var ættinni skipt í þrjár undirættir (Neottioideae, Epidendroideae og Orchidoideae) en nú er henni skipt í eftirtaldar fimm undirættir:
a) Apostasioideae: 2 ættkvíslir og 16 tegundir, vex í suð-vestur Asíu.
b) Cypripedioideae: 5 ættkvíslir og 130 tegundir, vex í tempruðu beltunum, en einnig í hitabelti Ameríku og Asíu.
c) Vanilloideae: 15 ættkvíslir og 180 tegundir, vex á rökum stöðum í hitabeltinu og á heittempruðum svæðum, einnig í austanverðri Norður-Ameríku.
d) Epidendroideae: fleiri en 500 ættkvíslir og um 20’000 tegundir, vex um allan heim.
e) Orchidoideae: 208 ættkvíslir og 3630 tegundir, vex um allan heim.

Útlit
Eins og áður segir eru flestar tegundir ásætur (epifyter), aðrar vaxa á lítt grónum klöppum, eru vafningsplöntur, lifa í vatni og ein tegund í Ástralíu ver öllu vaxtarskeiði sínu neðanjarðar. Vaxtarlag þeirra er vitnisburður um, hversu mjög þær hafa lagað sig að aðstæðum.
Tegundir ættarinnar eru frá örfáum millímetrum til allmargra metra. Nokkrar þeirra mynda þústir, sem eru fleiri hundruð kílógrömm að þyngd, en hin stærsta (Grammatophyllum speciosum) getur vegið allt að tveimur tonnum. Sjá: http://en.wikipedia.org/wiki/Grammatophyllum_speciosum

Tegundir brönugrasaættar eru allar fjölærar. Margar hafa jarðstöngul, sem næringarforði safnast í, en aðrar tegundir, meðal annars íslenzku brönugrösin, hafa forðarætur, nema kræklurót. Þá eru loftrætur algengar meðal ásætu-tegunda. Loftrætur eru jafnan mjög langar, þykkar og lítið greinóttar. Oftast eru þær hvítar á lit en á stundum grænar. Á þær plöntur vantar jafnan blöð og þá sjá ræturnar um framleiðslu á lífrænum næringarefnum.
Á sumum tegundum ættarinnar má sjá þykkildi á stöngli. Þau líkjast laukum eða hnúðum en eru þó hvorugt. Hlutverk þykkildanna er að safna í sig vatni og næringarefnum. Á þurrkatíma rýrna þykkildin mjög og hverfa næstum alveg, en á góðviðrisköflum þrútna þau og verða stór og hörð.

Blóm
Blóm innan ættarinnar eru mjög sérstök. Þau eru tvíkynja, mjög óregluleg og yfirsætin. Á stundum eru þau einstæð en eru þó oftar í sérstökum blómskipunum, axi eða klasa. Lengstu blómskipanir eru um 5 metrar á lengd með hundruðum blóma.

Blóm á tegundum brönugrasaættar minna um margt á liljublóm. Einstakir hlutar blómsins eru og hinir sömu, þó að þeir séu á stundum verulega ummyndaðir eða jafnvel horfnir. Blómhlífarblöðin skiptast ekki í bikar- og krónublöð, heldur eru þau öll eins (kallast þá tepals), samtals sex að tölu, þrjú ytri og þrjú innri. Á liljum eru þessi blómhlífarblöð öll nærri eins. Á tegundum brönugrasa er mikill munur á hinum ytri og innri með tilliti til litar, lögunar og stærðar. Eitt af innri blöðunum er ummyndað í vör og er hún oft með spora, sem inniheldur blómasykur (nektar). Vörinni er á stundum skipt í innvör (hypochilen) og útvör (epichilen) eins og hjá kossablómum (Epipactis) og frúargrösum (Cephalanthera). Í raun ætti vörin að vísa upp. En á þróunarbrautinni hefur blómið snúizt hálfan hring við snúning á blómstilk eða frævu. Á sumum tegundum vísar vörin reyndar upp, en þá hefur blómið snúizt heilan hring.

Karlkynfæri – öðru nafni fræflar – eru sex að tölu á lilju-plöntum. Í brönugrasaættinni er oftast aðeins einn eða á stundum tveir dugandi fræflar. Hinir, 4 eða 5 eftir atvikum, eru annaðhvort horfnir alveg eða sést móta fyrir þeim (geldfræflar). Fræva – kvenkynfæri – er gerð úr þremur fræblöðum og skiptist í eggleg, stíl og fræni. Oftast eru það aðeins tvö fræni, sem eru virk, en stíll og fræni eru samvaxin fræblöðunum og mynda svo nefnda stílstoð (gynostemium). Þriðja frænið er ummyndað í litla trjónu (rostellum), sem kemur í veg fyrir, að frjókorn falli niður á fræni í eigin blómi. Á stundum er frænistrjónan límug og stuðlar að því, að frjókekkirnir límast á skordýr. Í flestum tegundum mynda frjókornin kekki (pollinium). Þessir frjókornakekkir eru mismargir, 2 til 8, í hverju blómi. Kekkirnir eru inni í tveimur hólfum í frjóknappinum. Frjókornakekkirnir eru breytilegir að útliti, en á flestum er límflaga (vicidium) á enda þeirra, sem festir þá við dýrið, sem sinnir frævuninni. Á sumum brönugrösum er límflaga á trjónunni. Límflögurnar eru á stundum óvarðar eins og hjá Gymnadenia (mjósporajurtum) eða í litlum, vatnsfylltum sekk eins og hjá Orchis (orkídeur) og Dactylorhiza (brönugrösum, munaðargrösum).

Tegundin Cypripedium calceolus (gyðjuskór), og aðrar skyldar, eru að því leyti frábrugðnar, að frjókornin mynda ekki kekki, heldur eru þau í tveimur, mjúkum hnoðrum. Þá eru ávallt tveir fræflar fullþroskaðir en ekki bara einn.
Frævun
Það, sem er sérkennilegast við brönugrös, er, hvernig frævunin fer fram. En með orðinu frævun er átt við færslu frjókorna yfir á fræni á kvenkynhirzlunni. Frævun getur orðið með tvennum hætti:

a) aðfrævun, þá berast frjókorn úr einu blómi á annað. Séu bæði blóm á sömu plöntu nefnist það heimafrævun, og
b) sjálffrævun, en þá berast frjókorn á fræni í sama blómi.

Aðfrævun er algengust og sér í lagi meðal brönugrasaættar. Oftast eru það skordýr, sem bera frjókorn á milli blóma, en í hitabeltinu sinna fuglar frævuninni einnig. Þá er sjálffrævun einnig þekkt meðal brönugrasaættar, eins og hjá kræklurót.

Mörg dæmi eru um það, að bygging blóma hæfir aðeins einni tegund skordýra eða örfáum. Séu skordýr, sem glepjast í blóm á Cypripedium calceolus (gyðjuskó) í stærri kantinum, komast þau ekki upp og verða til þar. Ophrys insectifera (flugublóm) gefur frá sér ilmefni, sem laðar að eðlunarfúsan karlgeitung; í Epipactis palustris (hlínarvör) kastast skordýrið fram á við og rekst í frjókornin; og í eggtvíblöðku hvellspringur trjónan eins og lýst er síðar.

Flest skordýr sækja blóm heim til þess að ná sér í fæðu, en um leið stuðla þau að frævun. Í flestum blómum er það blómasykur (nektar), sem skordýrunum stendur til boða sem fæða, en þó munu vefjatjásur finnast í stöku blómi. Það, sem einkum dregur skordýr að blómum, er litur og litasamsetning blómhlífarblaða, en einnig lykt. Blóm lykta mismunandi og sum lykta að nóttu en önnur að degi til. Lítið er vitað um, hvernig frævun fer fram meðal íslenzkra tegunda. Á hinn bóginn er meginregla, að því norðar á hnettinum, þeim mun algengara er, að plönturnar séu sjálffrævandi.

Fræ brönugrasa eru mjög lítil; hið minnsta vegur 0,000008 g.

Hér fer á eftir lykill að innlendum ættkvíslum eða tegundum:

 

1. Brúnar til hvítleitar, laufgrænulausar jurtir án blaða; blóm grængul í gisnum klasa ……. kræklurót (Corallorhiza trifida)
1. Grænar jurtir með venjuleg laufblöð ………….. 2

2. Blóm með greinilegan spora …………. 3
2. Blóm sporalaus ……………………. tvíblöðkur (Neottia, syn. Listera)

3. Blóm fjólublá eða rauðblá. Blöð oftast með dökkum blettum ………….. brönugrös (Dactylorhiza)
3. Blóm gulgræn, hvít eða rauðmóleit ………………………….. 4

4. Vör heil. Forðarætur ógreindar …………. friggjargras (Platanthera hyperborea)
4. Vör skert. Forðarætur djúpklofnar ……………… 5

5. Blóm hvít eða gulhvít; vör þríflipuð (miðflipinn stærstur). Blöð breiðust ofan miðju ….. hjónagras (Pseudorchis albida)
5. Blóm gulgræn eða rauðmóleit; vör þrítennt (miðtönn stytzt). Blöð breiðust um miðju ……. barnarót (Coeloglossum viride)

 

ÁHB / 3. júlí 2014
P.s. Höfundur hlaut styrk frá Hagþenki 2014 til ritstarfa.

Helztu heimildir:
S. Nilsson og B. Mossberg, 1977: Nordens orkideer. Gyldendals grönne håndböger.
Stefán Stefánsson, 1948: Flóra Íslands. 3. útg. Akureyri.
Áskell Löve, 1981: Áslenzk ferðaflóra. 2. útg. Almenna bókafélagið, Rvík.
Johannes Lid og Dagny Tande Lid, 2005: Norsk flora. 7. utgåva. Redaktör: Reidar Elven. – Det Norske Samlaget. Oslo.
Perschke, T. (2006): Status gefährdeter Orchideen des baltisch-fennoskandinavischen Raums. – J. Eur. Orch 38 (4): 717-798.
Reinhard, H. R. (1985): Skandinavische und alpine Dactylorhiza-Arten (Orchidaceae). – Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 17 (3): 321-416.
Reinhard, H. R. (1990): Kritische Anmerkungen zu einigen Dactylorhiza-Arten (Orchidaceae) Europas. – Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 22 (1): 1-72.
Reinhard, H. R., P. Gölz, R. Peter & H. Wildermuth (1991): Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete. – Fotorotar; ISBN 3-905647-01-0.

Netheimildir ýmsar:
http://www.efloras.org/
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=548374&fileOId=1176457

Leitarorð:

246 Responses to “Brönugrasaætt – Orchidaceae”
 1. Mason Thompson says:

  is cialis safe tadalafil 10mg viagra cialis

 2. Pamela Stelzer says:

  levitra cost comparison levitra soft tabs vardenafil for women

 3. I love what you guys are up too. This kind of clever work and
  exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

 4. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours lately,
  but I never discovered any interesting article like
  yours. It is lovely price enough for me.
  In my view, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will
  probably be a lot more helpful than ever before.

 5. Angel Thornton says:

  maxim peptide tadalafil tadalafil generic 10mg tadalafil soft tabs

 6. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability
  and appearance. I must say you have done a great job with this.

  Additionally, the blog loads super fast for me on Internet explorer.
  Exceptional Blog!

 7. Rita Apt says:

  tadalafil tablets sale cialis pharmacy uk india cialis generic

 8. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you
  few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I desire to read more things about it!

 9. Kellie Begay says:

  100mg viagra viagra samples viagra websites

 10. I am sure this post has touched all the internet
  users, its really really pleasant article on building up new webpage.

 11. Donald Kirk says:

  levitra pricing levitra not working who makes levitra

 12. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must
  say this blog loads a lot quicker then most. Can you
  recommend a good web hosting provider at a honest price?
  Thank you, I appreciate it!

 13. Susan Cassady says:

  cialis strength cialis 50 mg cialis prescription prices

 14. Alan Payne says:

  What’s up every one, here every person is sharing such experience, so it’s nice to read this blog, and I used to pay a visit this weblog everyday.

 15. Todd Brinkley says:

  buy viagra online sildenafil from mexico all about viagra

 16. Donald Beach says:

  Its such as you learn my mind! You appear to know a lot
  approximately this, such as you wrote the guide in it or something.
  I feel that you can do with a few p.c. to force the message
  home a bit, however other than that, this is great blog.
  A great read. I will definitely be back.

 17. Christopher Robertshaw says:

  meloxicam dose for kids meloxicam dosage for arthritis meloxicam dose for rabbits

 18. Lena Lease says:

  I’ll right away grab your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe.
  Thanks.

 19. Reva Johnson says:

  flagyl metronidazole dosage metronidazole cream rxlist candadia and flagyl

 20. James Sparks says:

  It is appropriate time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I’ve learn this post and if I may
  just I want to suggest you some attention-grabbing issues
  or advice. Perhaps you could write next articles regarding this article.
  I desire to read more things approximately it!

 21. Angela Owens says:

  motilium 10 domperidone in usa motilium 10mg romana

 22. Nancy Scott says:

  What’s up to all, how is the whole thing, I think every
  one is getting more from this website, and your views are fastidious designed for new people.

 23. lcsdPlaby says:

  atorvastatin 10 mg tablets lipitor uses

 24. Frhroady says:

  weight loss after stopping lexapro lowest dose of lexapro

 25. Deborah Gray says:

  buy tadalafil online tadalafil 20mg pills cialis 20 mg

 26. On your own described that though there is a price for the competition are, the mail can be seen inside other House’s within just Penns Landing, which includes in which In addition is that the very same upon the Camden facet Are there spots exactly where i can belief the Parade wout collaborating inside the competition I hve 8 grandchildren, i cant manage the pageant for absolutely everyone, still would together with the enjoymemt that the boats woild carry the small children.

 27. Paula Deleon says:

  nolvadex 20mg price tamoxifen monitoring tamoxifen retinopathy eyewiki

 28. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your
  post seem to be running off the screen in Ie. I’m not
  sure if this is a format issue or something to do with web browser
  compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Cheers

 29. Christopher Kim says:

  xenical cap 120mg max dose of orlistat max dose of orlistat

 30. There is certainly a lot to know about this issue.
  I love all of the points you made.

 31. Doris Smith says:

  sildenafil fast shipping viagra side effects sildenafil citrate

 32. Terri Murphy says:

  It’s perfect time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I wish to suggest you some interesting things or suggestions.

  Perhaps you can write next articles referring to
  this article. I want to read even more things about it!

 33. Jill Sami says:

  40mg cialis tadalafil gel medicine cialis tablets

 34. Lois Day says:

  I’ll immediately seize your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter
  service. Do you’ve any? Please allow me know in order that I may subscribe.
  Thanks.

 35. Dorothy Johnson says:

  tamoxifen retinopathy tamoxifen nolvadex price tamoxifen manufacturer

 36. Michael Drew says:

  Hi there! This article couldn’t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I most certainly will send this article to him.
  Pretty sure he’s going to have a good read. Thanks
  for sharing!

 37. Angie Burton says:

  viagra for females 200mg viagra sildenafil over counter

 38. Wilda Leeds says:

  It’s the best time to make some plans for the long run and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I may I wish to recommend you some interesting issues or suggestions.
  Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
  I want to learn even more issues about it!

 39. Carey Todd says:

  tizanidine medication zanaflex zanaflex for headaches

 40. Betty Dillow says:

  Ahaa, its pleasant discussion on the topic of this article at this place
  at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 41. Ruth Moran says:

  azithromycin 500g tablets azithromycin z pack azithromycin capsules 250mg

 42. I like what you guys are usually up too. This
  type of clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve included you guys to my blogroll.

 43. RnhShofs says:

  another name for omeprazole omeprazole vs nexium

 44. Propecia says:

  Propecia 1mg Prix

 45. Stromectol says:

  Purchase Macrobid Discount Worldwide

 46. Evelyn Thomas says:

  cephalexin petsmart keflex numbness antibiotics clindamycin

 47. I really like it when individuals come together and share views.
  Great website, stick with it!

 48. Mildred Fritter says:

  amlodipine reviews losartan dose coreg crush

 49. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but
  I never discovered any interesting article like yours.
  It is pretty price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did,
  the net might be a lot more useful than ever before.

 50. Ruben Hunter says:

  clindamycin hydrochloride azithromycin cost suprax

 51. Holli Perez says:

  Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little
  changes that make the most important changes. Thanks for
  sharing!

 52. Victoria Koontz says:

  azithromycin size augmentin empyema ilosone

 53. Lily Daniel says:

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance.
  I must say you have done a superb job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Safari.
  Superb Blog!

 54. Antoinette Mann says:

  keflex ciprofloxacin iron antibiotic cephalexin

 55. I love what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the wonderful works guys I’ve included you guys to
  our blogroll.

 56. Eugene Pittman says:

  cheap zithromax augmentin cholestasis cephalexin chewable

 57. Mary Van says:

  Ahaa, its fastidious discussion concerning this piece of writing at this place at this web site, I have read all that, so
  at this time me also commenting at this place.

 58. effenny says:

  http://buystromectolon.com/ – ivermectin for dogs

 59. One thing I would really like to say is that before getting more computer system memory, take a look at the machine within which it would be installed. If your machine can be running Windows XP, for instance, the particular memory threshold is 3.25GB. Adding over this would purely constitute some sort of waste. Be sure that one’s mother board can handle the upgrade quantity, as well. Good blog post.

 60. Mari says:

  Appreciating the persistence you put into your website and detailed information you provide.

  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google
  account.

  Feel free to visit my website practice tests (Mari)

 61. Justin Markov says:

  coumadin cardizem soma

 62. Marian Mundy says:

  Ahaa, its nice dialogue about this piece of writing here at this
  weblog, I have read all that, so now me also commenting here.

 63. buy generic viagra online

  WALCOME

 64. viagra online prescription

  WALCOME

 65. viagra pills says:

  viagra pills

  WALCOME

 66. Uniodedob says:

  http://buyzithromaxinf.com/ – buy zithromax online usa

 67. sildenafil online

  WALCOME

 68. Elizabeth Wright says:

  zudena levaquin astelin

 69. Glen Nigro says:

  I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really nice article on building
  up new website.

 70. Annie Bent says:

  lamisil retin clarinex

 71. Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of
  things, thus I am going to convey her.

 72. Kathleen Ali says:

  tofranil geodon precose

 73. Rueben Coy says:

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice
  of colors!

 74. Zithromax says:

  levitra sin agua

 75. purchase viagra online

  WALCOME

 76. Marcia Braunstein says:

  naprosyn starlix ilosone

 77. I will immediately snatch your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter
  service. Do you have any? Kindly let me recognize so that I may just
  subscribe. Thanks.

 78. Andrew Smith says:

  intagra cipro keflex

 79. David Elmer says:

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 80. Anita Crichlow says:

  imuran bystolic adipex

 81. Monica Lee says:

  It’s appropriate time to make some plans for
  the future and it is time to be happy. I’ve read this post and
  if I could I want to suggest you few interesting things or
  suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 82. where can i buy cialis online

  WALCOME

 83. Priligy says:

  New Healthy Man Bbb Rating

 84. tablet cialis 20 mg

  WALCOME

 85. Plaquenil says:

  Which Is Better Cipro Or Amoxicillin

 86. cialis online prescription

  WALCOME

 87. cialis france

  WALCOME

 88. sildenafil generic

  WALCOME

 89. James Hornbeck says:

  desyrel duphaston xalatan

 90. David Spears says:

  I’ve been surfing on-line more than three hours nowadays, but I by no means found
  any interesting article like yours. It is pretty price sufficient for me.
  Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the net
  will likely be much more useful than ever before.

 91. Stacy Carraway says:

  kamagra azulfidine effexor

 92. Thelma Henry says:

  You made some really good points there. I checked on the internet to find out more
  about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 93. viagra online usa

  WALCOME

 94. Mary Ringen says:

  eldepryl protonix urispas

 95. Nathan Kirk says:

  I will immediately snatch your rss feed as I can not in finding your e-mail
  subscription link or newsletter service. Do you’ve any?
  Kindly allow me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 96. Donald Bretz says:

  yasmin trileptal skelaxin

 97. Hey! Someone in my Facebook group shared this site with
  us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking
  and will be tweeting this to my followers! Excellent blog
  and amazing style and design.

 98. generic viagra 100mg

  WALCOME

 99. cialis mexico

  WALCOME

 100. womens viagra

  WALCOME

 101. buy viagra now

  WALCOME

 102. Pamela Stogsdill says:

  urispas fulvicin zofran

 103. Douglas Grissom says:

  clozaril cytoxan cardizem

 104. Cheryl Lasek says:

  Ahaa, its pleasant dialogue concerning this post at this place at this website,
  I have read all that, so at this time me also commenting at this
  place.

 105. Deloris Hamilton says:

  biaxin glucophage abilify

 106. best female viagra tablets

  WALCOME

 107. Andrea Combs says:

  I will immediately take hold of your rss feed as
  I can not to find your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me recognize so that I may just subscribe.
  Thanks.

 108. Troy Dudley says:

  valium ativan keflex

 109. I’m extremely impressed with your writing skills as well
  as with the structure for your weblog. Is that this a paid theme
  or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to see a
  nice blog like this one nowadays..

 110. Mike Mirza says:

  glucotrol skelaxin eulexin

 111. Ann Helm says:

  I really love your blog.. Excellent colors & theme.
  Did you build this site yourself? Please reply
  back as I’m wanting to create my very own blog and would love to find out where you got this from or what the theme is named.
  Many thanks!

 112. I will right away seize your rss feed as I can’t to find your
  email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Please permit me realize so that I could subscribe.
  Thanks.

 113. Crystal Fluharty says:

  parlodel precose cleocin

 114. cialis vs tadalafil

  WALCOME

 115. James Bryden says:

  tofranil luvox imovane

 116. Violet Campbell says:

  persantine flonase neurontin

 117. viagra online pharmacy

  WALCOME

 118. Brian Crosby says:

  zanaflex duricef tenormin

 119. Deborah Freeman says:

  benicar suprax sumycin

 120. Jody Bolden says:

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s
  on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent
  choice of colors!

 121. Hola! I’ve been following your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you
  a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to mention keep up the great job!

 122. Frank Arroyo says:

  Thanks for sharing your thoughts about keyword2.
  Regards

 123. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

 124. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to help others.

 125. Enquide says:

  http://prednisonebuyon.com/ – purchase prednisone online

 126. where to get cialis

  WALCOME

 127. viagra 25mg online india

  WALCOME

 128. Contrareembolso Kamagra Paypal

 129. cialis 10 mg daily use

  WALCOME

 130. 100mg viagra price costco

  WALCOME

 131. tadalafil drug

  WALCOME

 132. Deborah Scheil says:

  uroxatral xeloda viagra

 133. James Virgo says:

  Hola! I’ve been reading your web site for some time
  now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter
  Texas! Just wanted to tell you keep up the excellent job!

 134. Robert Omeara says:

  asacol sumycin xeloda

 135. tadalafil side effects

  WALCOME

 136. I’ll immediately grasp your rss as I can’t find your e-mail subscription link
  or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit
  me recognize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 137. where to buy viagra in cancun mexico

  WALCOME

 138. Joshua Ray says:

  strattera antabuse luvox

 139. sildenafil sans ordonnance

  WALCOME

 140. I’m now not certain where you are getting your info, however great topic. I needs to spend some time studying much more or working out more. Thank you for great info I was looking for this info for my mission.

 141. sildenafil citrate

  WALCOME

 142. Tamara Swartz says:

  arava tenormin prometrium

 143. canada viagra

  WALCOME

 144. Robert Grushkin says:

  intagra actos provera

 145. Rita Knight says:

  Very good blog you have here but I was curious if you knew of
  any discussion boards that cover the same topics talked about in this
  article? I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions from
  other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

 146. Charles Jessup says:

  arimidex indocin dostinex

 147. Roy Callier says:

  I have noticed that of all types of insurance, medical health insurance is the most debatable because of the struggle between the insurance plan company’s necessity to remain afloat and the consumer’s need to have insurance plan. Insurance companies’ earnings on wellness plans are very low, so some firms struggle to generate income. Thanks for the ideas you talk about through this website.

 148. Krista Ayers says:

  prograf vermox kamagra

 149. Heya superb website! Does running a blog similar to this take a large amount of work?

  I’ve absolutely no understanding of coding but I was
  hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you
  have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just needed to ask. Many
  thanks!

 150. Lisa Aguilar says:

  calan arcoxia suprax

 151. Ahaa, its fastidious conversation about this article
  at this place at this website, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 152. Lelia Rogers says:

  Its like you read my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, like you wrote the ebook in it or something.
  I believe that you can do with some % to force the message house a little bit, however instead of that,
  this is great blog. An excellent read. I will certainly be back.

 153. After looking over a few of the blog articles on your web page, I truly
  appreciate your way of blogging. I added it to my
  bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site as
  well and tell me how you feel.

 154. I will right away clutch your rss feed as I can not to find your email subscription link
  or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me recognise in order that I could subscribe.

  Thanks.

 155. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?

  I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 156. Cialis says:

  review cialis professional

 157. Stromectol says:

  Kamagra 100mg In Linea

 158. Viagra says:

  Tetracycline Amoxicillin

 159. Cialis says:

  Viagra Jeune Age

 160. viagra 100mg says:

  viagra 100mg

  WALCOME

 161. Hello to all, it’s truly a pleasant for me to go to see this site, it contains helpful Information.

 162. cialis viagra

  WALCOME

 163. viagra con receta para jubilados

 164. Dapoxetin Kaufen Priligy Rezept

 165. real viagra no prior prescription

  WALCOME

 166. viagra prices

  WALCOME

 167. viagra alternatives

  WALCOME

 168. brand viagra says:

  brand viagra

  WALCOME

 169. I will right away grab your rss feed as I can’t in finding your
  e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me understand in order that I may just subscribe.

  Thanks.

 170. blumb says:

  We have a never-ending list of categories to choose from, like our Capy exclusive games! This is where you’ll find our newest and most popular Capy games to enjoy. With hours of online gameplay, you will be entertained and able to dream big for as long as you want! Produced by Scholastic and Soup 2 Nuts There is a alien in our new game called “B-aliens refit car”.He is very clever and he can refit scrap cars. Are you excited to learn how to refit the car? Don’t waste any time and begin the game. Together showgirlgames, put out a fire with an extinguisher. Then change a new engine according to
  https://alpha-wiki.win/index.php/Barbie_princess_charm_school_games_2012
  Download Garena Free Fire: 3volution on PC with MEmu Android Emulator. Enjoy playing on the big screen. Free Fire is the ultimate survival shooter game available on mobile. Welcome to the parkour city! Citzens of this place are all roofers and often take part in various parkour fighting games. Join these hard parkour games with most popular city parkour master. Parkour extreme tricks and real parkour training are waiting for you in this parkour escape game. In this game you have to climb on the roofs of skyscrapers and make crazy jumps. Be extremely careful to avoid falling. Features of the new Downward demo include: Working on Hover has been a great challenge! From the Kickstarter to our upcoming release, the gaming community has shown kindness and interest throughout the development of the game, and that has been overwhelming. We can’t wait to bring Hover to the PlayStation community on September 18. In the meantime we thank all of our supporters and backers for their ongoing support and patience.

 171. viagra pills for men

  WALCOME

 172. online viagra

  WALCOME

 173. viagra wirkung

  WALCOME

 174. viagra walmart

  WALCOME

 175. doctor x viagra

  WALCOME

 176. viagra alternative

  WALCOME

 177. viagra price says:

  viagra price

  WALCOME

 178. Agitation Caused By Amoxicillin

 179. AlfredHip says:

  robot sex games
  jav tv sex games ixnn
  sex games sonic

 180. Celebrex To Buy In Canada

 181. hims viagra says:

  hims viagra

  WALCOME

 182. Chrisneurn says:

  virtual sex video games
  download sex games
  social sex games

 183. MichaelTophy says:

  sex games interactive
  adult sex games mobile
  sex games on iphone

 184. otc viagra says:

  otc viagra

  WALCOME

 185. Ronaldstage says:

  feree sex games sex therapist
  amatuer sex games captions
  gigi sex games cancun

 186. natural viagra

  WALCOME

 187. DeweyNag says:

  online lesbian sex games
  erotic sex games
  sex video games online

 188. DavidMeess says:

  writing opinion essays
  writing compare and contrast essays
  writes essay for you

 189. female viagra sildenafil

  WALCOME

 190. Where Can I Get Atorvastatin Without A

 191. Richardvitef says:

  professional essay writing
  writing persuasive essay
  help writing essay

 192. Davidwew says:

  professional essay writing service
  writing an analytical essay
  writing an autobiography essay

 193. Clydeinjub says:

  creative writing essay
  writing an admissions essay
  write persuasive essay

 194. Anthonyseart says:

  pay someone to write my essay
  reflective essay on writing
  writing a personal essay

 195. FrankSal says:

  academic essay writing
  best online essay writing service
  english essay writing

 196. Williamsow says:

  essay on current events
  essay checker -grammarly
  essay editor free

 197. gmhf59 says:

  cialis canada tadalafil research liquid cialis

 198. Henryslady says:

  the best essay writing services
  professional essay writing
  writing college admission essays

 199. ChriswoW says:

  “apologies all around” essay
  graduate essay format
  writing college application essays

 200. Walterrop says:

  creative writing essay
  mla essay example
  reflective essay on writing

 201. sinfeno says:

  cialis daily were can i buy cialis cialis coupon discounts

 202. France says:

  ivermectin аёЄаёіаё«аёЈаё±аёљаё‚аёІаёў strumectol ivermectin for humans walmart

 203. This paragraph is actually a nice one it assists new web users, who are wishing for blogging.

 204. urinmep says:

  can american pharmacies fill a canadian prescription canadian drug pharmacy

 205. Leagenag says:

  canadian pharmacies without an rx community rx pharmacy

 206. hims sildenafil

  WALCOME

 207. viagra vs cialis

  WALCOME

 208. EloreLex says:

  My aim was 15 pounds (cogitative that was within reach). With the clear of the program, I ended up losing 30 pounds! I’ve been on Upkeep immediately on the side of 3 months. I’m getting compliments and of circuit I tell them how I did it, what’s involved, and go dream of the great people with Ideal Protein at the zithromax z pak 250 mg tablet!

 209. what is the best vpn service
  vpn service
  best free vpn for windows

 210. essay help
  common application essay
  why abortion should be legal essay

 211. zpackus.com says:

  Tanner, my aurous lab, was getting older and starting to be captured UP the stairs. azithromycin 250 mg treatment pike introduced me to VetForm CT Support, and Tanner was directly gleefully affluent up and down stairs with no problems!

 212. free linux vpn
  best vpn service for mac
  free vpn for xbox one

 213. Ordered goods z pack azithromycin 250 mg that were “in store up”. No updates after attain for 2 weeks. Contacted them, responsibility tidiness close by last will and testament be sent out. One week later no to boot notification. Impotent to manage current refund as now order has been shipped but no further updates on tracking available. Requested refund and retract case place in Aus transmit system. Item hushed to returned so no refund. To the nth degree frustrating process and pacific not resolved.

 214. critical thinking barriers
  what is a critical thinking question
  critical thinking questions with answers

 215. wegoyizi says:

  https://cialiswbtc.com/ prescription tadalafil online

 216. critical thinking assessment test
  critical thinking articles
  teach critical thinking skills to nurses

 217. azithromycin 250 mg 6 tablets cost of azithromycin what is azithromycin

 218. ventolin inhaler generic – http://www.inhalerotc.com
  Awesome data. Appreciate it!

 219. gay chat rouetee
  gay chat rooms mason city ia
  richie rose gay chat gay

Leave a Reply