Þarmaskolun (detox) og saurgjafir

Skrifað um January 21, 2013 · in Almennt · 180 Comments

Þýzk trérista frá miðri 16. öld sýnir þarmaskolun.

Þýzk trérista frá miðri 16. öld sýnir þarmaskolun.

 

Raunir 61 árs gamallrar konu munu ekki vera einsdæmi. Hún var skorin upp vegna bak-meiðsla og í kjölfarið fékk hún lungnabólgu. Sýkla-lyf voru gefin og komu að gagni – en höfðu það í för með sér að drepa eðlilegar þarma-bakteríur. Konan léttist um 27 kg á átta mánuðum, hafði enga stjórn á hægðum, missti allan kraft og endaði í hjólastól. Athuganir leiddu í ljós, að bakterían Clostridium difficile hafði búið um sig í þörmum og tók að fjölga sér hömlulaust.
Baktería þessi framleiðir eitur, sem veldur niðurgangi. Einkennin eru oft væg, en þau geta orðið mjög hastarleg og sýkingin getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þessar sýkingar eru vel þekktar hér á landi, meðal annars á sjúkrastofnunum. Um þær má meðal annars lesa í þessum pistlum: a og b.

 

Við þess háttar sýkingum er vani að gefa sýklalyf, sem oftast koma að gagni. Umrædd kona fékk bót meina sinna um tíma á meðan hún tók lyfin, en sýkingin tók sig jafnan upp aftur að lokinni meðalagjöf.
Að lokum tók læknir hennar þá ákvörðun að sprauta saur úr manni hennar upp í þarma konunnar. Hugsunin á bak við þetta ráð var, að eðlilegur bakteríu-gróður í þörmum eiginmannsins myndi þrífast þar og ryðja hinum sjúkdóms-valdandi bakteríum úr vegi.

Að sögn Johans Dickveds, sameinda-líffræðings við Sænska landbúnaðarháskólann í Uppsölum, varð konan albata eftir fáeina daga. Johan þessi fékk það verkefni að dæma meðferðina. Hann fékk djúpfryst sýni send til sín, þíddi þau og gat greint erfðaefni í bakteríunum. Niðurstaðan varð sú, að meðferðin hafði tekizt með ágætum. Þarma-bakteríur í konunni voru nær alveg eins og í manninum tveimur vikum eftir meðhöndlunina og hálfu ári síðar kenndi konan sér einskis meins.

Þegar árið 1958 tókst læknum í Bandaríkjunum að lækna nokkra, sem þjáðust af illvígum niðurgangi, með því að sprauta saur úr heilbrigðu fólki inn í ristil sjúklinga. Innan nokkurra daga voru allir frískir og gátu haldið til síns heima. Áður höfðu ýmis úrræði verið reynd án árangurs, allt frá sýklalyfjum til súrmjólkur, sem innihélt bakteríuna Lactobacillus acidophilus.

Læknarnir gerðu sér þó grein fyrir því, að ýmsum þótti aðferðin ekki par »snyrtileg«, en vonuðust þó til, að aðrir tækju við og sannreyndu hana með marktækum rannsóknum. Þær vonir brugðust og næstu áratugi var aðeins fjallað um þetta í lítt þekktum vísindaritum. Ástæðan fyrir því er einkum sú, að innihald þarma hefur ekki þótt áhugavert rannsóknarefni innan læknavísinda. Áhugi lyfja-fyrirtækja er nánast enginn, því að þessi aðferð eykur alls ekki sölu lyfja, heldur þvert á móti.

Nú er öldin önnur og sér í lagi vegna framfara á sviði erfðatækni. Áður fyrr var mjög erfitt að rannsaka bakteríur í þörmum, þar sem ógerlegt var að halda mörgum þeirra lifandi í ræktun, sem var forsenda rannsókna. Nú gerist þess ekki lengur þörf, því að með nútíma tækni er unnt að greina erfðaefnið án þess að rækta bakteríurnar áður. Hin síðari ár hefur þessum rannsóknum vaxið mjög fiskur um hrygg, og nú birtist hver ritgerðin á fætur annarri um bakteríur inni í líkamanum og utan á.

Það sem einna mesta athygli hefur vakið, er, að skipta má mönnum í þrjá hópa eftir því, hvaða bakteríur lifa í meltingarvegi. Og það sem merkilegra er, að skiptingin fer ekki eftir því, hvað menn borða, hvar menn lifa, hvors kyns menn eru eða þjóðerni. Í fyrstu héldu menn, að um mistök í greiningum væri að ræða, þegar Spánverjar og Japanir höfnuðu í sama hópi, er haft eftir Jeroen Raes, prófessor í Vrije háskólanum í Brussel.

Nú hefur hann greint þarma-bakteríur í rúmlega 400 manns úr öllum heimshlutum og niðurstaðan er sú, að greina má á milli þriggja gerða líkt og unnt er að skipta gróðri í túndrur, savanna, regnskóga og önnur gróðurfélög. Lífríki þarma er nú nefnt eftir ríkjandi tegundum baktería og kallast: Bacteroides, Prevotella og Ruminococcus.

Jeron Raes álítur, að lífríki þarma geti ráðið miklu um, hvernig upptöku næringarefna (og lyfja) er háttað, en það hefur líka áhrif á magn ýmissa vítamína, sem myndast í þörmum. Komi nú í ljós, að ein gerð er betri en önnur, kemur til álita, að fólk láti skipta um lífríki í þörmum sínum.

Jeron Raes hefur áhyggjur af því, að óprúttnir sölumenn reyni að færa sér þessa vitneskju í nyt með því að selja fólki heilsuvörur með sérlegum bakteríum, sem eigi að hæfa þarma-innihaldi. Slíkar matvörur eru þegar á markaði og eru seldar fyrir háar fjárhæðir, þó að ekkert styðji gagnsemi þeirra.

Áhugaverðar rannsóknir hafa verið gerðar á músum. Þarma-bakteríur úr feitum músum var komið fyrir í þörmum músa, sem höfðu verið hreinsaðar af sínum bakteríum, og þær þyngdust mun meira heldur en þær, sem fengu saur úr mjóum músum. Sömu sögu var að segja af feitum músum, sem fengu saur úr mjóum; þær léttust. Í Hollandi var reynt að beita svipaðri aðferð á nokkra ofurþunga karlmenn, sem báru merki um forstigseinkenni sykursýki, en aðferðin skilaði ekki tilætluðum árangri. Á hinn bóginn kom í ljós, að byrjunareinkenni sykursýki rénuðu að sögn Anne Vrieze á háskólasjúkrahúsinu í Amsterdam. Insúlínið tempraði blóðsykur betur en áður. Anne Vrieze leggur þó áherzlu á, að þetta þurfi að rannsaka mun betur áður en þessi aðferð við lækningu verði viðurkennd. Aðferðinni er því enn um sinn aðeins beitt við niðurgangi, sem orsakast af bakteríunni Clostridium difficile, þó að langt sé frá, að allir hafi viðurkennt hana. En áhugi manna á að nota þessa aðferð við lækningu vex stöðugt.

Clostridium difficile.

Clostridium difficile.

Hin síðari ár hafa komið fram nýir og harðgerari stofnar af Clostridium difficile, sem erfitt hefur reynzt að drepa með sýklalyfjum. Þessir stofnar framleiða meira eitur en áður og valda enn verri niðurgangi. Þegar engin sýklalyf duga, hafa nokkrir læknar gripið til þess að flytja saur úr heilbrigum einstaklingum í sjúka. Í Kanada er lagt blátt bann við þessari aðferð á flestum sjúkrahúsum vegna hættu á, að skaðlegar örverur kunna að berast í hinn sýkta. Þó er vitað, að nokkrir læknar hafi framkvæmt slíkar aðgerðir í heimahúsum, því að ekki er þörf á öðru en venjulegri stólpípu og eldhúsblandara (mixara).
Á sjúkrahúsum verða að fara fram nákvæmar og dýrar athuganir á því, hvort saurgjafi beri í sér einhverjar lífverur, sem kunna að dreifa sér. Sænskir vísindamenn hafa nú þróað einfalda aðferð til þess að komast hjá slíku. Árið 1995 gaf miðaldra, norsk, fullfrísk kona saur úr sér, sem reyndist á allan hátt gulls ígildi í þessu sambandi. Nákvæmar rannsóknir sýndu, að saursýnið uppfyllti ströngustu kröfur og laust við allar skaðlegar bakteríur eins og salmonellu, shigellu og campylobacter, svo og varasamar veirur og sníkla. Tekizt hefur að viðhalda þessum bakteríum í rækt undir forsjá Elisabeth Norin örverufræðings og dósents við Örverufræðistofnunina í Svíþjóð. Um 1990 höfðu læknar við háskólasjúkrahúsið í Bergen notað saursýni úr þessari konu við að meðhöndla um tuttugu sjúklinga, sem þjáðust af slæmum niðurgangi og tekizt að lækna þá alla. Þegar konan vildi ekki lengur þjóna sem saurgjafi, var ekki annað til ráða en að rækta bakteríurnar. Það krefst mikillar vandvirkni og hefur Elisabeth Norin sinnt því. Næringarefni í ræktunarlausninni eru vandmeðfarin og ekkert súrefni má komast að. Að líkindum eru fáar bakteríur eftir frá gjafanum en þær hafa þó gefið góða raun.
Á annað hundrað manns hafa þegar fengið bót meina sinna eða langflestir, sem hafa undirgengizt þessa meðhöndlun.

ÁHB /21.1. 2013

Leitarorð:

180 Responses to “Þarmaskolun (detox) og saurgjafir”
 1. Sxmfps says:

  provigil cost – modafinil side effects provigil vs nuvigil

 2. Apnlce says:

  accutane canada online – accutane buy online usa accutane pills buy online

 3. Fqbigu says:

  amoxicillin without a doctors prescription – over the counter amoxicillin kroger amoxicillin pneumonia

 4. Kvwsan says:

  best price vardenafil online – generic it vardenafil cheapest place to buy vardenafil

 5. Viygpz says:

  maple leaf pharmacy in canada – cialis 5 mg daily cheap pharmacy no prescription

 6. Xmhwuc says:

  stromectol tablets – stromectol tab 3mg generic ivermectin for humans

 7. Rhxpai says:

  accutane 40mg – cheap accutane online accutane cream for sale

 8. Sdobgm says:

  lyrica 100 mg – buy lyrica online uk buy drugs from canada

 9. Tubyxc says:

  cialis 40 – buy cialis 2.5 mg online 80mg tadalafil

 10. Qsspap says:

  buy prednisone online canada without prescription – prednisone 20 mg over the counter canada pharmacy deltasone

 11. Ucmoet says:

  modafinil moa – provigil dosage provigil for sale

 12. Ixdzce says:

  z-pak – azithromycin class buy azithromycin 500mg

 13. Dqasyz says:

  furosemide purchase – furosemide 45 mg can i buy furosemide over the counter

 14. Sesqjl says:

  generic viagra online mastercard – buy sildenafil from india where to buy generic viagra online in canada

 15. Rnwifj says:

  cheap generic tadalafil uk – what is cialis cialis pills order

 16. Kbrzbp says:

  stromectol south africa – stromectol 15 mg ivermectin generic name

 17. Nazxvk says:

  casino games – gambling casino online online casinos usa

 18. Otwdgw says:

  causes of ed – men’s ed pills best otc ed pills

 19. Xajrhx says:

  prednisone 5mg tablets – cost of prednisone deltasone 5 mg drug

 20. Bsiolm says:

  viagra no prescription – viagra 20mg sildenafil 50mg tablets

 21. Mgsqpi says:

  cialis for daily use 5 mg cost – Cialis in usa tadalafil 5mg online

 22. Gncyea says:

  ivermectin price canada – buy ivermectin uk ivermectin 12 mg

 23. Oknmfu says:

  compare ed drugs – aspirin and ed what is erectile dysfunction

 24. Rjohtg says:

  ventolin 90 mcg – ventolin uk price ventolin price australia

 25. Danyut says:

  neurontin 400 mg capsules – buy neurontin where can you get synthroid

 26. Alwzgk says:

  where to get viagra in canada – cheap viagra pills canada how to buy viagra in australia

 27. Viagra Online Fast Shipping

 28. expacuava says:

  http://buypropeciaon.com/ – minoxidil vs propecia

 29. Jzvbai says:

  reputable online pharmacy no prescription – where to buy cialis safely how can i get cialis without a prescription

 30. emurmouri says:

  https://buytadalafshop.com/ – buy generic cialis

 31. Maugog says:

  buying vardenafil online – vardenafil precio generic vardenafil overnight delivery

 32. emurmouri says:

  https://buytadalafshop.com/ – cialis online generic

 33. Dsgyjr says:

  ivermectin 3mg pill – stromectol 0.5 mg ivermectin 5 mg

 34. Stromectol says:

  Clomid Celestene

 35. Rqkumj says:

  buy prednisone 5mg canada – prednisone 1 mg price medicine prednisone 5mg

 36. Mzrowz says:

  generic amoxil – where to buy amoxicilin 500 mg buy amoxicilin 500 mg from canada

 37. free shipping isotretinoin for sale legally

 38. gogdryper says:

  http://buysildenshop.com/ – fast shipping viagra

 39. Xhxiob says:

  medrol pill – lyrica 225 mg cost lyrica 300 mg capsule

 40. Wvnrcm says:

  buy an essay online cheap – the help essays writing dissertation service

 41. Cuynuk says:

  canadian viagra cost – Buy real viagra online without prescription viagra online over the counter

 42. Fpjapk says:

  canada drugstore pharmacy rx – fspcia generic cialis 2018 prices

 43. Cialis says:

  Cialis 5 Mg Son Prix

 44. Propecia says:

  Prix En Pharmacie Du Levitra

 45. Fedex Levaquin Levotab Legally Medicine

 46. Keflex For Uti Emedicine

 47. expacuava says:

  http://buypropeciaon.com/ – buy finasteride 5mg with amex

 48. Stromectol says:

  cialis heart attack

 49. Cialis says:

  Hydrocortisone

 50. Kiciary says:

  doctor what they do ivermectin uk stromectol ivermectin ivermectin 온라인 구매

 51. Ixdbfh says:

  prednisone rx – prednisone 20 mg online prednisone 20 mg tablet

 52. Lasix says:

  On Line Cod Progesterone Real Mastercard Low Price

 53. Priligy says:

  Viagra Hace Dano

 54. Lasix says:

  Cialis In Osterreich Kaufen

 55. Uilylr says:

  albuterol sulfate inhaler – site buy albuterol online

 56. Levitra Film Coated Tablets

 57. SMOONREST says:

  https://buyplaquenilcv.com/ – plaquenil lupus weight loss

 58. knizede says:

  https://buypriligyhop.com/ – priligy without prescription

 59. Mfdduy says:

  how much is cytotec in south africa – where to buy cytotec online in canada online buy cytotec

 60. mokdiedo says:

  ?armaskolun (detox) og saurgjafir zithromax 3 day dose pack azithromycin 250 mg pill photo zithromax price zpacks antibiotics 3 day dose

 61. Abnobe says:

  ?armaskolun (detox) og saurgjafir ivermectin 6mg ivermectin for humans for sale cvs ivermectin for sale at tractor supply ivermektin online vГЎsГЎrlГЎs

 62. Buying Pills Onlinr That Take Paypal

 63. Ghuzov says:

  631311 doxycycline – prednisolone for sale online uk canadian prednisolone 5mg

 64. Zithromax says:

  Purchase Medrol Dose Packs

 65. Zithromax says:

  Take Cephalexin With Food

 66. knizede says:

  https://buypriligyhop.com/ – buying priligy online

 67. Vburrd says:

  ivermectin 200 mcg – cost of ivermectin 1% cream stromectol 3 mg price

 68. knizede says:

  https://buypriligyhop.com/ – how to take priligy

 69. Jzpbbr says:

  where to buy ivermectin for humans – generic stromectol online stromectol usa

 70. Wishene says:

  http://buylasixshop.com/ – potassium and lasix

 71. Plaquenil says:

  Canadian Pills Store

 72. Zithromax says:

  Acquisto Cialis One Day

 73. Plaquenil says:

  cialis livraison express

 74. Wzfmfa says:

  free sildenafil – site sildenafil cost

 75. SMOONREST says:

  https://buyplaquenilcv.com/ – hydroxychloroquine buy

 76. Wishene says:

  http://buylasixshop.com/ – furosemide 20 mg tablet

 77. Wishene says:

  http://buylasixshop.com/ – lasix delivered overnight

 78. SMOONREST says:

  https://buyplaquenilcv.com/ – plaquenil online

 79. Zkvylc says:

  tadalafil reviews – tadalapills.com tadalafil buy

 80. Plaquenil says:

  Kamagra Shop Forum

 81. Mqcwic says:

  accutane pharmacy online – accutane pills cost accutane online

 82. Priligy says:

  cialis made by cipla

 83. Zithromax says:

  Propecia 2mg 5mg

 84. Uniodedob says:

  https://buyzithromaxinf.com/ – azithromycin 1 gram oral packet

 85. Wnetez says:

  college essay writing help – essay helper term papers for sale

 86. Xqsubg says:

  ivermectin 24 mg – ivermectin for people ivermectin australia

 87. Utbuvn says:

  where to buy viagra 50mg online – tdxpill.com cialis without rx

 88. Suthcd says:

  buy vardenafil with no prescription – levitra pills erectile dysfunction cure

 89. joypehops says:

  https://buyneurontine.com/ – gabapentin mechanism of action

 90. Neurontine says:

  Se Puede Comprar Viagra Sin Receta En Espana

 91. Best Buy Progesterone With Free Shipping With Doctor Consult

 92. Comprar Cialis Femenino

 93. Enquide says:

  http://prednisonebuyon.com/ – buy prednisone dog

 94. Nwnjrn says:

  hydroxychloroquine medication – prednisone without a prescription generic prednisone pills

 95. Enquide says:

  http://prednisonebuyon.com/ – can you buy prednisone over the counter

 96. Renwgd says:

  cenforce100usa provides you all types of ed products at cheapest price in usa uk – cenforce 100 usa and uk cenforce 120 mg online

 97. Igrkfx says:

  orlistat medicine – orlistat 60 mg precio xenical price australia

 98. Grufzm says:

  ivermectin 6mg – stromectol humans where to buy stromectol

 99. Gyrheb says:

  sildenafil 200mg for sale – pfizer viagra 50mg buy viagra 25 mg online india

 100. Prednisone says:

  272 Can I Trust Canadian Viagra Online

 101. Pkuiuz says:

  tadalafil in india online – cialis next day how much is tadalafil

 102. joypehops says:

  http://buyneurontine.com/ – gabapentin prescription

 103. Smealf says:

  ivermectin ivermectin tablets ivermektin 3 mg tablettdose ivermectin ट्याब्लेटहरू युके

 104. Xquhzm says:

  prednisone brand name canada – prednisone 20mg by mail without prescription prednisone tablets india

 105. Ywbcrk says:

  cost of stromectol medication – stromectol otc ivermectin nz

 106. Pospiptow says:

  levitra structure levitra from canada side effects of levitra 20 mg

 107. Elsgiu says:

  online real viagra – sildenafil and tadalafil viagra online with prescription

 108. weilina says:

  ivermectin dog wormer at walmart п»їohio judge ivermectin ivermectina uso umano prezzo ivermectin uk

 109. Loemehoro says:

  cost levitra pills compare pharmacy prices for levitra effects of levitra

 110. Kxqdmk says:

  cialis 5mg price in india – Buy cialis on line tadalafil 20 mg tablet cost

 111. Ujwkso says:

  stromectol tablets for sale – stromectol generic name ivermectin 50ml

 112. Yrdsyk says:

  write paper online – help with writing a research paper pay to do my assignment

Leave a Reply