Hálendishandbókin – Á jeppa um öræfi

Skrifað um July 18, 2012 · in Almennt · 91 Comments

BÆKUR- Náttúrufræðirit
Hálendishandbókin
Eftir Pál Ásgeir Ásgerisson. 256 bls.
Útgefandi er Skerpla ehf. Reykjavík 2001. – Ritdómur, Lesbók Morgunblaðsins 25. ágúst 2001:15.

Hálendi Íslands er mikil auðlind, sem standa ber vörð um, og er mönnum mikill vandi á höndum við að varðveita og nýta hana, svo að sómi sé að. Því miður hafa þeir, sem þjóðmálum ráða, haft afar takmarkaðan skilning á gildi þessar auðlegðar og vilja helzt þurrmjólka hana. Það er eins og það þurfi útlendinga til þess að koma sumum mönnum í skilning um mikilvægi hálendisins.

Hvað sem um þetta má annars segja, kýs æði stór hópur fólks að verja sumarleyfi sínu öllu eða miklum hluta til ferðalaga um hálendi
landsins. Ferðamáti er reyndar með ýmsum hætti; sumir fara gangandi en aðrir velja sér fararskjóta af ýmsu tagi, hjól, hest eða ökutæki. Þó að mörgum ógni jeppaæðið, sem gripið hefur þjóðina, því að enginn telst maður með mönnum nema hann eigi lúxusjeppa, helzt á trölladekkjum, verður því seint neitað, að jeppinn er mesta þarfaþing á slíkum ferðum. Sjálfsagt er óhóf í þessu sem mörgu öðru, en þeir eru líka margir, sem eiga íburðarlausa jeppa, og hrífast af slíkum ferðum, þó að þær höfði ekki til allra. Eitt sinn var haft eftir mætum klerki á Norðurlandi, að hann skildi ekkert í honum Jóni vini sínum að vera að skufsast um þessa illfæru vegi á hálendinu, þegar það væru komnir svona góðir vegir í byggð.

Þessari handbók, sem er hér til umfjöllunar, er fyrst og fremst ætlað að auðvelda þeim, sem ferðast á jeppum um hálendið til þess að rata réttar slóðir og finna markverðustu staði. Einnig er bent á forvitnilegar gönguleiðir út frá ýmsum áningarstöðum. Að sið góðra ferðamanna hefst bókin á því, sem heyrir til góðum undirbúningi, hvað nauðsynlegt er að hafa meðferðis, gefin eru ýmis góð ráð og bent á fáein rit til frekari fróðleiks. Hér hefði mátt skjóta inn stuttum kafla um grundvallaratriði, sem hafa verður í huga, þegar ekið er yfir ár.

Bókinni er síðan skipt í fimmtán kafla, sem hver um sig fjallar um öku- og gönguleiðir á afmörkuðum svæðum, eins og leiðir að Fjallabaki, Veiðivötn og Jökulheima, Gljúfurleit og Kerlingafjöll, Kjalveg, í kringum Skjaldbreið, Sprengisandsleið, Gæsavötn, Snæfell, Herðubreið og Kverkfjöll, Loðmundarfjörð, Víkur og Fjörður, Þeistareyki og Víti og
Laka, Blágil og Miklafell. Af þessari upptalningu er ljóst, að bókin spannar að mestu miðhálendi landsins, auk nokkurra svæða á Norður- og Austurlandi.

Við upphaf hvers kafla er yfirlitskort af þeim slóðum sem lýst er, og allvíða eru greinarbetri kort af vissum hlutum. Innan hvers kafla er hverri einstakri leið lýst, greint frá, hversu erfið leiðin er, sagt frá vatnsföllum og svo síðast en ekki sízt eru raktar markverðar sögur af svæðinu og getið um helztu perlur náttúrunnar. Í bókinni eru 350 ljósmyndir, sem segja oft meira en mörg orð.

Það er með ólíkindum, hvað víða hefur verið ekið um hálendi landsins og engin tök á að lýsa öllum leiðum. Mér sýnist sem höfundur hafi víða
sleppt slóðum, sem liggja upp frá einstökum bæjum, enda eru margir bændur lítt hrifnir af mikilli umferð á sínum heiðalöndum. Séu menn í ákveðnum erindagjörðum er reynsla mín sú, að auðsótt er að fá að aka þar um. Þá er heldur engin ástæða í bók sem þessari að eggja menn til að leggja í einhverja tvísýnu.

Eins og áður sagði er megintexti bókar leiðalýsingar. Yfirleitt er frásögn stutt og skýr og laus við allt raup. Höfundur hefur greinilega lagt alúð við verkið og ljóst er, að hann er reyndur ferðalangur. Almennur fróðleikur í bókinni er sóttur í mörg rit og í sjálfu sér bætir bókin litlu sem engu við í þeim efnum.

Það er ekkert áhlaupsverk að taka saman rit sem þetta. Það er sjaldnast nóg að hafa farið einu sinni um ákveðinn veg, heldur verða menn að hafa farið margoft til þess að geta leiðbeint öðrum. Engu að síður er það svo, að allvíða hefði mátt laga og leiðrétta ýmsar augljósar villur. Í fyrstu er rétt að geta þess, að í inngangskafla er farið rangt með nafn Þorleifs Einarssonar og hann sagður Guðmundsson; Ólafur Jónsson var ekki jarðfræðingur heldur ráðunautur og hluts Jóns Eyþórssonar í Hrakningum og heiðavegum er að engu getið.

Í verki sem þessu, sem spannar mikinn hluta hálendisins, kemur ekki á óvart, að ýmsar misfellur kunni að vera á. Hér skulu nefnd nokkur dæmi. Ýmsar leiðir að Fjallabaki hafa reynzt mönnum vandrataðar og þó að hér sé reynt að greiða úr þeirri flækju, er ýmislegt við þann kafla að athuga. Sums staðar koma ýmsar viðmiðanir spánnskt fyrir sjónir. Sagt er, að Nyrðri-Fjallabaksleið liggi frá Búrfelli um Dómadal (bls. 20) og á öðrum stað er sagt, að örstutt sé út á þjóðveg við Búrfell og þaðan til byggða í Landsveit (bls. 62). Í báðum þessum tilvikum er Búrfell handan Þjórsár og í annarri sýslu, þó að það blasi við á þessari leið. Frá Keldum á Rangárvöllum er Hekla í norð-austri, en ekki norðri og Vatnafjöll eru suð-austan við Heklu, en ekki austan við. Þá segir, að leiðin að Faxa (bls. 47) liggi á milli Grænafjalls og Kattarhryggja. Réttara er, að hún liggur á milli Kattarhryggja og Grænafjallgarðs, en beygt er út á slóðina á milli Grænafjalls og Skuggafjalla. Oft er ekki fullt samræmi á milli korta. Á bls. 17 er réttilega merkt slóð norðaustur Tungnárfjöll, en á stærra og betra korti bls. 65 er engin slóð sýnd. Engin slóð er sýnd á kortum austanvert við Tindafjall, suður um Stóra-Gil, framhjá Vinstra Snóki upp Axlir, þaðan sem leið liggur í Álftavötn, en hún er greið. Þá er erfitt að átta sig á leiðum frá Hólaskjóli (sjá bls. 17 og 40). Draga má í efa, að menn fari frá Hánípufit yfir Syðri-Ófæru í Hólahraun, því að enginn slóð mun vera yfir Hálsa. Leið vestan Syðri-Ófæru að Bleikáluskeri er mjög sundurgrafin, svo að hún verður trauðla farin.

Ein er sú leið, sem höfundur lýsir og nefnir Eldgjá-Skælingar-Sveinstindur. Skælingar eru víðlent fjalllendi meðfram Skaftá, norð-austur af Eldgjá. Höfundur kallar aðeins staðinn, þar sem skálinn er, Skælinga, en það er ekki rétt, því að þeir ná yfir mun stærra svæði. Skálinn á Skælingum er í Innstu-Botnum, í svo nefndu Stóragili. Kofinn, sem Útivistarmenn endurbyggðu, er ekki hinn forni gagnamannakofi eins og sagt er í bókinni, heldur var hann hlaðinn 1967 og það gerðu Hilmar Gunnarsson, Ásum og Sæmundur Björnsson frá Múla. – Þá lýsir höfundur leið úr Skælingum innundir Uxatinda og á maður dálítið erfitt með að ímynda sér, hvernig hann hefur klöngrast suður fyrir Blautulón og fyrir Veðurháls. Hins vegar liggur sæmileg slóð litlu norðar undir Gretti og rakleiðis á slóðina undir Grænafjallgarði. Á bls. 49 er sagt, að á leið um Faxasund sé komið að tveimur vötnum og síðan sé ekið í suð-austur. Hér mun vera átt við Lónakvíslalón, en þau eru a.m.k. þrjú, og vegur liggur þar í norð-austur. Vissulega mætti tína til nokkur fleiri atriði, til dæmis í Þingeyjarsýslum og víðar, þar sem ónákvæmni gætir, bæði hvað varðar einstakar leiðir og örnefni. Þó að Mývatnsöræfi séu æði víðlend, munu fáir telja þau ná norður á Þeistareykjabungu og undir Eilífi eru Eilífsvötn. Þá gerir höfundur lítið úr þverám Dalsár á Flateyjardalsheiði en sannast sagna geta þær orðið býsna viðsjárverðar í miklum vorleysingum.

Mæla má eindregið með bók þessari handa þeim, sem vilja kynnast öræfaslóðum, þrátt fyrir nokkrar brotalamir. Víst er, að hún getur veitt mörgum, sem eru ekki þeim mun kunnugri á öræfum, allmikið öryggi á ferðum um óbyggðir og allnokkurn fróðleik. Lengi hefur verið þörf á leiðarvísi sem þessum og því er útgáfa þessarar bókar lofsvert framtak.

Leitarorð:

91 Responses to “Hálendishandbókin – Á jeppa um öræfi”
 1. RegeShofs says:

  how do you take sildenafil? sildenafil cream

 2. Anscomokeype says:

  lowest price for generic viagra sildenafil 100mg price uk

 3. Cehhroady says:

  stromectol 3 mg tablets price ivermectin 1

 4. Cbshroady says:

  ivermectin 0.5% brand name stromectol 3 mg dosage

 5. combitic global caplet pvt ltd tadalafil tadalafil patent

 6. Keezkeype says:

  tadalafil (tadalis-ajanta) reviews rui tadalafil

 7. DbngShofs says:

  sildenafil citrate 100 mg cvs sildenafil price

 8. Kbwnkeype says:

  order viagra online without script buy sildenafil 200mg

 9. Yaşlı Kadın Toplu Tecavüz movies. page 1 of 3 videos olgun toplu tecavüz yaşlı
  dede toplu tecavüz. 34:55. anal granny hardcore
  interracial matures cumshot black and ebony.
  08:04. deep throat old young orgy granny matures. 05:
  02. amateur blonde daddies doggy style granny matures
  milf orgasms big butt wife hotel. 08:30.

 10. You made some clear points there. I did a search on the subject and found most individuals will agree with your site.

 11. Mobil porno resim indirme ve izleme ve sex gif resimleri.
  Türk amatör kaltak hatunların am ve göt deliği meme resim.çok iri meme resmi.Büyük memeler.K memeler r büyük.

  porno.çıplak büyük meme.büyük meme n büyük meme çıplak.Büyük memeli porno Resimli ri.

 12. Valentina nappi hd video free porn videos only @, the hottest adult hub with tons of valentina nappi hd video xxx videos and sex movies
  in HD and 4K quality.

 13. El sexo anal es una práctica sexual que consiste en la introducción del pene (o de un juguete sexual
  en el caso de la masturbación anal) en el ano o
  el recto de la pareja. Otros términos sinónimos son «sodomía», «coito anal» y «pedicación».

  Además de en los seres humanos, se conoce la existencia de
  esta práctica entre primates y otros mamíferos.

 14. The feminist in me would scream internally and yell
  at me, “This is not how it’s supposed to be, sis.”.
  My boyfriend eating me out while I was on my period made me confront.

 15. Gece oyun oynarken ve çalışırken diğerlerini rahatsız etmeyecek 100 TL’ ye kadar fare arıyorum.
  Kendi bulduğum birkaç model şöyle Anasayfa. Haberler Makaleler ve Rehberler.
  Sosyal. Yeni mesajlar Sosyal’de ara Sık sorulan sorular Kurallar.
  Blog. Yeni girdiler Yeni yorumlar Blog listesi Bloglarda ara.
  Sorular. Videolar.

 16. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 17. Felix Meyer says:

  You made some really good points on your post about Relationship Therapy. Definitely worth bookmarking for revisiting. Also, visit my website xrank.cyou

 18. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 19. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 20. I keep listening to the rumor talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 21. Wow, incredible blog layout! How long have you ever been blogging for? you made blogging look easy. The total glance of your website is wonderful, as smartly as the content material!

 22. There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice factors in options also.

 23. I like this web site so much, saved to my bookmarks.

 24. It’s actually a great and helpful piece of information. I am happy that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 25. Very efficiently written information. It will be useful to everyone who utilizes it, including myself. Keep up the good work – looking forward to more posts.

 26. erc1155 nft says:

  Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with almost all vital infos. I’d like to peer extra posts like this.

 27. rapid delivery for low-cost menopause relief
  budget-friendly hormonal supplements
  hormone support supplements for women
  non-prescription hormone supplements for women

 28. I like this site very much so much fantastic info .

 29. I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 30. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 31. I got what you mean ,saved to fav, very nice website .

 32. Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 33. Playslot77 says:

  Wonderful blog you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of community where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

 34. bocoran hk says:

  Hi there, I found your website via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 35. I always was interested in this subject and still am, regards for putting up.

 36. Blog says:

  Thankfulness to my father who shared with me on the topic of this weblog, this
  web site is truly amazing.

 37. tlover tonet says:

  I like your writing style really enjoying this site.

 38. With thanks! It a incredible web-site. [url=http://kjetech.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=88243]posso ottenere duodart senza prescrizione[/url]

 39. If you are going for finest contents like I do, only pay a visit
  this web page daily as it offers quality contents, thanks

 40. I like this site so much, saved to bookmarks. “To hold a pen is to be at war.” by Francois Marie Arouet Voltaire.

 41. Well I really enjoyed studying it. This article offered by you is very practical for proper planning.

 42. bulantogel says:

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

 43. As razões mais comuns para a infidelidade entre casais são a infidelidade e a falta de confiança. Em uma época sem telefones celulares ou internet, questões de desconfiança e deslealdade eram menos problemáticas do que são hoje.

 44. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! “Never let inexperience get in the way of ambition.” by Terry Josephson.

 45. Juliann says:

  I am really enjoying the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A couple of my blog audience have complained
  about my website not operating correctly in Explorer but looks
  great in Safari. Do you have any ideas to
  help fix this issue?

 46. Erec prime says:

  I do enjoy the manner in which you have presented this specific issue plus it does indeed provide me a lot of fodder for thought. Nevertheless, from everything that I have observed, I simply just hope as the actual commentary pack on that individuals stay on issue and don’t get started on a tirade involving the news du jour. Anyway, thank you for this superb point and though I do not really go along with this in totality, I regard your standpoint.

 47. I and also my buddies have already been reviewing the excellent recommendations located on the website and so before long got an awful suspicion I never thanked you for them. Those guys are already certainly glad to see all of them and have now without a doubt been making the most of these things. Appreciate your getting indeed considerate and then for making a decision on certain magnificent topics millions of individuals are really eager to understand about. My honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 48. Thanks , I’ve recently been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

Leave a Reply