Grær allt sem girt er – Hugleiðing um græðslu mela

Skrifað um December 19, 2015 · in Almennt · 743 Comments

Grær allt sem girt er

Hugleiðing um græðslu mela

Það er sárt að sjá land sitt fara á þennan veg. - Maður spyr sig: Af hverju er ekki gert stórátak í uppgræðslu? Ljósm. ÁHB.

Það er sárt að sjá land sitt fara á þennan veg. – Maður spyr sig: Af hverju er ekki gert stórátak í uppgræðslu? – Ljósm. ÁHB.

HVAÐ Á AÐ GERA VIÐ MELA Á LÁGLENDI?
Bágt er að trúa því, að nokkrum heilvita manni sé annt um gróðurlausa láglendis-mela. Í raun og veru hvílir sú skylda á okkur að rækta þá til nytja. Mér er ekki kunnugt um neina þjóð, sem nytjar ekki land sitt af fremsta megni en þó af skynsemd. Því miður er það borin von, að melar grói upp af sjálfsdáðum nema á óralöngum tíma, þó að þeir njóti algerrar friðunar. Margsinnis hefur verið sáð í mela og borinn á tilbúinn áburður. Ekki hefur það gefið góða raun. Venjulega hafa graskenndar plöntur koðnað niður á öðru eða þriðja ári, nema borið sé á reglulega. Það kostar ekki lítið og er álíka raunhæft og mála hús sitt með vatnslitum. Myndun jarðvegs þar er mjög hæg eða nær engin, nema ausið sé áburði. (Ef til vill mætti ná árangri með því að aka mykju á mela, en þá þyrfti 30-40 tonn á hektara.) Í annan stað má velta því fyrir sér, hvort dreifing tilbúins áburðar sé í raun í sátt við þá stefnu í umhverfismálum, sem við viljum fylkja okkur um. Auk þess er fullyrt, að innan fárra ára verði mikill skortur á fosfór-áburði og vita menn ekki enn, hvernig bregðast skuli við því. Einfaldast og ódýrast er að rækta mel með lúpínu. Innan fárra ára er unnt að planta í melinn með góðum árangri. Á þennan auðvelda og ódýra hátt er unnt að breyta ónýtum flákum í verðmætt land, sem gefur ríkulegan ávöxt. Á 20-40 árum byggist upp frjósamt jarðvegslag í lúpínu-breiðu, sem tæki innlendar tegundir árhundruð.

Hér var áður nær örfoka melur. Hávaxinn skógur er nú vaxinn upp úr lúpínu-breiðu en til hægri á myndinni hefur ekki enn verið gróðursett, þó að landið sé löngu tilbúið til frekari ræktunar. Ljósm. ÁHB.

Hér var áður nær örfoka melur. Hávaxinn skógur er nú vaxinn upp úr lúpínu-breiðu en til hægri á myndinni hefur ekki enn verið gróðursett, þó að landið sé löngu tilbúið til frekari ræktunar. Ljósm. ÁHB.

HORN Í SÍÐU LÚPÍNU

Alaska-lúpína (Lupinus nootkatensis) er öflug tegund, svo að mörgum er í nöp við hana. Ljósm. ÁHB.

Alaska-lúpína (Lupinus nootkatensis) er öflug tegund, svo að margir hafa ímugust á henni. Ljósm. ÁHB.

Mörgum er í nöp við lúpínu. Ýmsar ástæður valda því. Sumum finnst hún ljót, en við því er ekkert að gera. Aðrir vilja halda í „ósnortna“ mela og telja þá höfuðprýði landsins. Slík afstaða lýsir ótrúlegu skilningsleysi á mikilvægi gróðurs yfir höfuð og er erfitt við slíku að gera. Og svo eru þeir, sem vilja, að melarnir fái að vera í friði og gróa upp „af sjálfsdáðum“.

Vöxtulegur ferlaufungur (krosslaufi) hefur tekið sér bólfestu í lúpínu-breiðu. Þetta er friðlýst tegund vegna þess hve sjaldgæf hún er. Hér á suðvesturhorni landsins vex hún einkum í hraunsprungum eða þar sem skugga ber á. Ljósm. ÁHB.

Vöxtulegur ferlaufungur (krosslaufi) hefur tekið sér bólfestu í lúpínu-breiðu. Þetta er friðlýst tegund vegna þess hve sjaldgæf hún er. Hér á suðvesturhorni landsins vex hún einkum í hraunsprungum eða þar sem skugga ber á. Ljósm. ÁHB.

Mergurinn málsins er sá, að sumt fólk óttast, að lúpínan útrými öðrum tegundum. Það er náttúrlega fjarstæða, en hitt er sönnu nær, að hún breyti einu gróðurfélagi í annað. Með tíð og tíma gisna lúpínu-breiðurnar og aðrar tegundir sækja í sig veðrið. Þetta er breytilegt eftir landshlutum, en á Suðvesturlandi og Suðurlandi eru dæmi um, að hrútaberjaklungur og blágresi hafi lagt undir sig uppgræddar lúpínubreiður. Meira að segja hefur sjaldgæf, friðlýst plöntutegund, ferlaufungur (krosslaufi), haslað sér völl innan um lúpínu á einum stað.

 

 

HJÖRLEIFS ÞÁTTUR GUTTORMSSONAR

 

Hjörleifur er einn fárra Íslendinga alinn upp í skógi. Því mætti ætla, að hann hefði betri skilning á jarðargróða en flestir aðrir. Því miður sýndi það sig ekki í þá tíð hann sat á þingi (1978-1999) og í náttúruverndarráði (1972-1978), því að þá átti gróður í landinu undir högg að sækja. Minna má á nokkur atriði:

1. Uppblástur var í algleymingi og sauðfjárbeit líklega aldrei meiri.
2. Tilbúnum áburði var dreift úr flugvél yfir gróin heiðalönd (kallað „hagabætur“) og eðlilegri tegundasamsetningu raskað stórlega.
3. Eiturefni (sams konar og í Vietnam) var notað til þess að eyða kvistgróðri og auka sprettu grasa (sjá meðal annars: http://ahb.is/tofralausnir/).
4. Ómældu, lítt hreinsuðu fræi erlendra grastegunda var dreift um landið.
5. Votlendi var raskað með skurðgreftri.
6. Mólendi var spillt í stórum stíl og lagt undir túnrækt.
Ekki er vitað til þess, að Hjörleifur hafi beitt sér í þessum málum, þegar hann hugsanleg gat haft einhver áhrif. En nú telur Hjörleifur loks, að tími sé kominn til að hefjast handa og leggur hann til „sjálfgræðslu lands“ en umfram allt beri að uppræta lúpínu, sem er í þann mund að leggja íslenzkt gróðurríki í rúst. – Sannast sagna hljóma þessar tillögur Hjörleifs ekki viturlegar. Það eru til aðrir og hnýsilegri kostir.

 

HVERNIG BREGÐAST SKAL VIÐ

 

Vissulega má taka undir það að nokkru leyti, að lúpína er þegar orðin all áberandi í gróðurríki landsins. Meginorsökina má rekja til þess, hve landið er illa farið, gróður og jarðvegur víða horfinn út í hafsauga. Það eru slík svæði, sem lúpínan leggur undir sig, og getum við því fáum um kennt nema okkur sjálfum. Skynsamlegast er að hefja nú þegar öfluga skógrækt á öllum láglendismelum og lúpínuökrum og planta á hverjum stað þeim tegundum, sem reynslan hefur kennt mönnum að þrífast þar bezt. Á 20-40 árum munum við þá endurheimta frjósamt land, þar sem nú ríkir auðnin ein, og lúpínan mun hörfa í skugga trjánna. Þegar melarnir hafa klæðzt trjágróðri, er unnt að breyta ákveðnum hlutum þeirra í akurlendi eða nýta sem beitiland fyrir búsmala. Þetta ferli með hjálp lúpínu tekur ekki nema hálfa mannsævi.

Á þessum mel var þéttvaxin lúpína, sem er nær algjörlega horfin. Nú er blágresi einkennistegund. Nú er álitlegur birkiskógur að vaxa hér upp. Ljósm. ÁHB.

Á þessum mel var þéttvaxin lúpína, sem er nær algjörlega horfin. Nú er blágresi einkennistegund. Nú er álitlegur birkiskógur að vaxa hér upp. Ljósm. ÁHB.

Í annan stað munum við á þennan hátt standa við skuldbindingar, sem samningurinn um loftslagsmál leggur okkur á herðar. Það er ekki lítils virði.

 

HVER Á AÐ VINNA VERKIÐ?

 

Þetta er verkefni, sem þjóðin verður að taka þátt í og sameinast um, því að við berum öll ábyrgð á grósku í landinu. Á hinn bóginn er einsýnt, að skylda ber sérhvert sveitarfélag til þess að hafa forgöngu um græðslu mela í sínu byggðarlagi. Finna þarf leiðir til þess að fjármagna verkefnið, en það þyrfti að standa í fimm til tíu ár. Víst má telja, að unnt sé að skera niður útgjöld á ýmsum sviðum, ef vel er leitað. Til að mynda mætti spara öll kaup ríkisins á tilbúnum áburði og skera niður framlög ríkis til leiðbeiningarþjónustu bænda og jarðræktarstyrkja. Mestur hluti starfans myndi fara fram á sumrin og því kjörið verkefni fyrir skólafólk.

Með sameiginlegu átaki er unnt að rækta örfoka land, svo að það verður mjög vel beitarhæft. Áður var þessi hlíð algróin. Ljósm. ÁHB.

Með sameiginlegu átaki er unnt að rækta örfoka land, svo að það verður mjög vel beitarhæft. Áður var þessi hlíð algróin. Ljósm. ÁHB.

ÁHB / 19. desember 2015


743 Responses to “Grær allt sem girt er – Hugleiðing um græðslu mela”
 1. Leslee Deel says:

  I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this webpage on regular basis to obtain updated from most
  recent news.

 2. FnmkSaurb says:

  ivermectin sheep drench for humans ivermectin wormer for horses

 3. RkkzShofs says:

  custom rx compounding pharmacy Lariam

 4. DsjgShofs says:

  canadian colleges of clinical pharmacy canadian pharmacy online canada

 5. SeehWalk says:

  ivermectin dosage for cats ear mites oral ivermectin for humans

 6. FnnkSaurb says:

  canadian pharmacies that sell cialis pharmacy symbol rx

 7. Aannfraks says:

  ivermectin for lice on humans ivermectin orally

 8. HmsmPlaby says:

  tadalafil side effects long term tadalafil cialis

 9. Cmemroady says:

  sildenafil discount coupon viagra 123

 10. HmsgPlaby says:

  college application essay writing service best websites for essays

 11. FmjuSaurb says:

  pay someone to write a paper for me buy college research paper

 12. HrhsPlaby says:

  edenbridge pharmaceuticals ivermectin oral ivermectin for rosacea

 13. ShwvWalk says:

  ivermectin sheep drench dosage covid ivermectin

 14. HnnrPlaby says:

  buy viagra online with prescription buy brand viagra 100mg

 15. RwhvShofs says:

  walgreens store hours pharmacy amazon online pharmacy

 16. RjrcShofs says:

  term paper ideas for american history term paper tungkol sa kalikasan

 17. SnrnWalk says:

  how to write a thesis statement in an analytical essay earthquake essay thesis

 18. Cndhroady says:

  essay questions on gaia hypothesis essay of intent

 19. qjqj17 says:

  buying cialis online usa cialis sample cheap cialis uk online

 20. TedJab says:

  [url=http://cymbaltamedication.online/]cymbalta generic 60 mg[/url]

 21. PaulJab says:

  [url=http://prednisone.online/]prednisone 20mg price[/url]

 22. JudyJab says:

  [url=http://modafinil.live/]buy modafinil australia[/url]

 23. JasonJab says:

  [url=https://sidenafil.quest/]sildenafil otc us[/url] [url=https://cheapcilis.quest/]cialis daily use cost[/url] [url=https://ciais.quest/]cialis online ordering[/url] [url=https://viiagracanada.quest/]where to buy viagra online in canada[/url] [url=https://sidenafilcitratevigra.quest/]viagra online purchase in usa[/url] [url=https://viagacanada.quest/]cheap viagra canada free shipping[/url] [url=https://viarasildenaflcitrate.quest/]cheap sildenafil tablets[/url] [url=https://tadalaficiali.quest/]cialis 20mg price in india online[/url] [url=https://buytadalafi.quest/]tadalafil 10mg price[/url] [url=https://cildenaficitrate.quest/]sildenafil best price[/url]

 24. sinfeno says:

  buying generic cialis petcialisrov.com cialis vs viagra

 25. MaryJab says:

  [url=https://molnupiravir.us.com/]molnupiravir buy[/url]

 26. TedJab says:

  [url=https://cytotec.quest/]cytotec over the counter[/url]

 27. ZakJab says:

  [url=https://hydroxychloroquineforsale.online/]hydroxychloroquine brand name[/url]

 28. France says:

  ivermectin humans strumectol ivermectin tablets dosage

 29. PaulJab says:

  [url=http://viagralu.com/]average cost of viagra 2018[/url]

 30. urinmep says:

  safe online pharmacies in canada canadian trust pharmacy

 31. PaulJab says:

  [url=http://modafinil.today/]order provigil online canada[/url]

 32. TeoJab says:

  [url=http://clomid.monster/]cheap clomid 100mg[/url]

 33. MarkJab says:

  [url=https://buyclomid.online/]where to buy clomid 100mg[/url]

 34. KiaJab says:

  [url=http://metforminglucophage.online/]buy metformin online canada[/url]

 35. JudyJab says:

  [url=http://cialisfk.online/]buy cialis in usa online[/url]

 36. CarlJab says:

  [url=https://bestcialispillonline.monster/]cheap tadalafil 20 mg canada[/url]

 37. EloreLex says:

  Stave of azithromycin 500 mg dosage recommendations very cooperative always ready to serve ever checking if my meds are OK and listen to any concerns I entertain

 38. LisaJab says:

  [url=https://viagralu.online/]discount generic viagra india[/url]

 39. JasonJab says:

  [url=http://bestcialistabsbuyingonline.quest/]cialis professional 20 mg[/url] [url=http://genericcialistabletsbuyonline.monster/]cialis 25 mg price[/url] [url=http://cialiso.monster/]discount cialis australia[/url] [url=http://cheapcialisforsale.quest/]cialis best price australia[/url] [url=http://ivermecitin.online/]oral ivermectin cost[/url] [url=http://viagramedicinewithoutprescription.quest/]sildenafil 100 mg[/url] [url=http://ordercheapcialistablet.quest/]generic cialis from uk[/url] [url=http://onlinecialistabsnorx.monster/]tadalafil 20 mg[/url] [url=http://viagraonlineonlinedrugstore.monster/]cheap viagra for sale canada[/url] [url=http://bestviagra150tablet.quest/]buy generic viagra online europe[/url]

 40. qqtzff says:

  Thanks you after making me a cheery bride on my nuptials hour! I get every time had so-so epidermis with episodic breakouts here and there. 3 months before my pompously day my make-up artist told me I needed to do something far my peel or she would get to thicken on the cover-up. I started using the Oxylift with the Seabuckthorn Berry Cream and WOW, what a difference! My configuration artist was quite walking on air she was skilled to suitable for amicable on the cover-up and commented on how my pellicle smoothed out. As a result of you again!

 41. AlanJab says:

  [url=http://ivermectinsars.online/]ivermectin 0.5 lotion[/url] [url=http://cialisbestdrugsale.quest/]cialis 20g[/url] [url=http://ivermectinps.online/]ivermectin human[/url] [url=http://buyingcialispill.quest/]cialis france[/url] [url=http://flomaxpills.online/]flomax purchase[/url] [url=http://pharmacynewage.online/]best rated canadian pharmacy[/url] [url=http://viagragenericmedicinepharmacy.monster/]canadian online pharmacy generic viagra[/url] [url=http://ordercialistabletnorx.monster/]cialis over the counter europe[/url] [url=http://buyivermectinx.online/]ivermectin 3mg dosage[/url] [url=http://ordercialis40mgpills.monster/]cialis 50mg price in india[/url]

 42. sxllfo says:

  generic ventolin inhalers for sale – http://www.inhalerotc.com
  Thanks.

 43. how to take a z pak azithromycin dosage side effects of z pak antibiotic

 44. Unfortunately I overlooked the small language class on the detail I purchased. I purchased a blood drawer which I comprise no utilization for because the position is $500. I called printable coupons for proair inhaler but they secure a NO Refund policy? Intention not ever buy off here all the time again!!!
  You actually said it perfectly.

 45. At in the first place I wasn’t unwavering it was working for me so I emailed Pharmasave to ask for advice. I was told that some people start to glimpse results within a span of weeks but to trade it at least 4 weeks. I surmise I wasn’t in unison of the lucky ones to divine any results after 2 weeks but I reach-me-down it diligently for a handful more weeks and WOW! I’m delighted I stuck to it!
  You actually reported this terrifically.

 46. At first I wasn’t sure it was working with a view me so I emailed Pharmasave to encourage for advice. I was told that some people start to aid results within a couple of weeks but to depleted it at least 4 weeks. I guess I wasn’t whole of the favourable ones to understand any results after 2 weeks but I used it diligently also in behalf of a few more weeks and WOW! I’m glad I stuck to it!
  You actually said that effectively.

 47. I attraction working with the truncheon at stromectolice.com they really care approximately my residents.
  You actually mentioned it adequately.

 48. Lover their association lens sphere of influence stromectole.com. They twofold curb my order with my recipe they provide for on place in order and reordering doesn’t press for to re-enter my direction either.
  Amazing loads of beneficial material.

 49. You really make it seem so easy with your presentation but I find
  this matter to be really something that I think I would never
  understand. It seems too complicated and very broad
  for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 50. ordering cialis online in canada

 51. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read
  this article i thought i could also make comment due to this good post.

 52. Davidfug says:

  vpn client
  best vpn proxy
  avg vpn free

 53. Tawanna says:

  Thanks for sharing your thoughts on emoji keyboard. Regards

 54. sogl38 says:

  permethrin cream for scabies permethrin spray for clothing permethrin 5% cream

 55. tadalafil tablets 20 mg price in india

 56. I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 57. rdiet says:

  I’ll immediately take hold of your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Please permit me recognize so that I may just subscribe.
  Thanks.

 58. rdiet says:

  Wonderful article! We will be linking to this great post on our website.
  Keep up the good writing.

 59. I do not even know how I finished up here, however I thought
  this put up was great. I do not realize who you might
  be however certainly you are going to a famous blogger should you aren’t already.
  Cheers!

 60. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website
  before but after reading through some of the post
  I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 61. Everything is very open with a precise clarification of the challenges.
  It was definitely informative. Your site is useful.

  Thank you for sharing!

 62. Wow! After all I got a webpage from where I be able to genuinely get valuable information regarding
  my study and knowledge.

 63. First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and
  clear your mind before writing. I have had difficulty clearing my thoughts
  in getting my ideas out there. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
  hints? Appreciate it!

 64. Good way of telling, and good post to obtain information on the topic of my presentation topic, which i am
  going to present in university.

 65. I have read so many content concerning the blogger lovers but
  this paragraph is genuinely a nice paragraph, keep it up.

 66. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get irked while people
  think about worries that they plainly don’t know about. You managed
  to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 67. Hi to every one, for the reason that I am actually eager of reading this blog’s post to be updated on a regular basis.

  It contains pleasant data.

 68. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation;
  many of us have developed some nice methods and we are looking to trade methods with others,
  please shoot me an email if interested.

 69. Richardbriex says:

  is viagra a controlled substance viagra before and after photos when is generic viagra available

 70. Richardbriex says:

  generic viagra without prescription viagra stories pictures does viagra make you horny

 71. Excellent post. I was checking constantly this weblog and
  I’m inspired! Very useful information specially the final phase
  🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular info for
  a long time. Thank you and good luck.

 72. ScottVok says:

  molnupiravir price philippines molnupiravir generic name molnupiravir merck covid

 73. eorrxw says:

  There was a wonderful quick turnaround on my decree! Not only did I get two Blood Glucose meters that, even including shipping, was less than the premium of identical at viagra no doctor prescription Walmart of the rigorous same affable, but it was shipped so unwavering that it was at my door take 25 hours after I ordered it! That is faster than Amazon Prime! I’m wonderful impressed and last wishes as persevere in them in intellectual the next moment I prerequisite to achieve something they offer.

 74. ScottVok says:

  how to buy molnupiravir molnupinavir molnupiravir kaufen deutschland

 75. ScottVok says:

  pill for covid paxlovid side effects antivirals for covid treatment

 76. igxpyy says:

  how does hydroxychloroquine work purchase hydroxychloroquine hydroxychloroquine for sale in mexico

 77. ScottVok says:

  molnupiravir merck covid molnupiravir covid merck molnupiravir tablet online

 78. ScottVok says:

  cigna envoy what is paxlovid made from paxlovid ema

 79. ScottVok says:

  molnupiravir in bangladesh molnopiravir molnupiravir for sale

 80. Hi there colleagues, nice article and fastidious urging
  commented here, I am really enjoying by these.

 81. It’s actually very complicated in this full of activity life to listen news on Television, thus I only use internet for that purpose, and get
  the latest news.

 82. ScottVok says:

  molnupiravir cost paxlovid cena paxlovid fda approval

 83. It’s an remarkable piece of writing in support of all the web people; they will get
  benefit from it I am sure.

 84. Michealroado says:

  cialis without persriction canadian pharmacy no prescription generic cialis cialis and viagra mix

 85. This is a topic that’s near to my heart…
  Cheers! Exactly where are your contact details
  though?

 86. Michealroado says:

  purchase cheap cialis cialis online australia cialis&dapoxetine

 87. I’m gone to inform my little brother, that he should also go
  to see this blog on regular basis to get updated from most recent gossip.

 88. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful,
  your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought
  an shakiness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this increase.

 89. a says:

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your
  web site is excellent, as well as the content!

 90. Hola! I’ve been following your weblog for a while
  now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!

  Just wanted to mention keep up the good job!

 91. What i don’t realize is if truth be told how you’re not actually a lot more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You realize therefore considerably on the subject of this topic, produced me personally consider it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t interested until it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great. All the time deal with it up!

 92. wnattd says:

  generic for atarax atarax 10mg price generic for atarax

 93. TommieExoks says:

  https://stromectolfastusa.com/# oral ivermectin for sarcoptic mange

 94. rdiet says:

  This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Exactly where are
  your contact details though?

 95. JimJab says:

  [url=https://buycheapviagraonline.quest/]sildenafil for sale canada[/url]

 96. IvyJab says:

  [url=https://buyviagra150mgwithoutprescription.quest/]generic sildenafil nz[/url]

 97. chilp.it says:

  Hey there, I think your site might be having browser
  compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 98. DdvgShofs says:

  buy tadalafil 20mg price cialis soft tabs

 99. rohrrcb says:

  buy kamagra 50mg – Sent in my libretto when I placed my order online and received an email with my tracking company the UNMODIFIED lifetime! Wow lots of great tips!

 100. Stunning story there. What happened after? Good luck!

 101. Kim says:

  Awesome! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea concerning from this paragraph.

 102. KevinItace says:

  over the counter sales of viagra viagra super overnight viagra online over nigth shiping

 103. KevinItace says:

  redtube viagra sale best time to take viagra effects of viagra

 104. Nice replies in return of this matter with real arguments and explaining everything about
  that.

 105. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually understand what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Kindly also discuss with my website =). We could have a hyperlink change agreement between us

 106. KevinItace says:

  where can i buy clomid pills in south africa clomid 100mg for sale clomid online without prescription

 107. knwlvh says:

  Lover their connection lens section cialis and levitra taken together. They double control my fellowship with my recipe they mind on file and reordering doesn’t require to re-enter my direction either. You actually expressed this superbly.

 108. We stumbled over here from a different web address and
  thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following
  you. Look forward to exploring your web page again.

 109. KevinItace says:

  doxycycline 10mg doxycycline uk online where can i buy doxycycline in singapore

 110. KevinItace says:

  doxycycline order online buy doxycycline south africa doxycycline 100mg capsules price

 111. KevinItace says:

  over the counter amoxicillin canada amoxicillin buy canada where to buy amoxicillin 500mg

 112. KevinItace says:

  amoxicillin online canada amoxicillin brand name amoxicillin 500mg capsule buy online

 113. When I originally commented I appear to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I
  get four emails with the exact same comment. Is there an easy method you
  are able to remove me from that service? Appreciate it!

 114. RwhShofs says:

  sildenafil citrate tablets 200mg blink sildenafil

 115. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?

  Thanks!

 116. JaredHex says:

  cialis 10 mg tablet is cialis a vasodilator can you take cialis and viagra together

 117. آردایت says:

  At this time it sounds like Drupal is the preferred blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 118. Cennroady says:

  ivermectin 3mg tablet ivermectin 6mg

 119. JaredHex says:

  how to buy cialis in sydney cialis dosing buy cialis online no prescription

 120. rdiet.info says:

  Hello There. I found your blog using msn. This is
  a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks
  for the post. I will definitely return.

 121. faqish says:

  I don’t pull someone’s leg words to relate what Southern Pharmaceutical (ivermectin tablets for cattle) has meant to our patients and to us. Having you as a cohort in our efforts to repair our patients is wonderfully reassuring. Fine data. Many thanks.

 122. JaredHex says:

  buy cialis united states viagra vs cialis vs levitra brand cialis 20mg

 123. Hi mates, nice paragraph and fastidious arguments commented here, I am actually enjoying by
  these.

 124. I used to be suggested this website by way of my cousin. I am now not sure whether this post is written by
  way of him as no one else recognize such targeted approximately my trouble.
  You’re wonderful! Thanks!

 125. My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I
  may as well check things out. I like what I see so i am just following
  you. Look forward to finding out about your web
  page repeatedly.

 126. JaredHex says:

  cialis 6 domestic cialis online cheap viagra and cialis together

 127. I will immediately grab your rss feed as
  I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me recognise so that
  I may just subscribe. Thanks.

 128. Kbvkeype says:

  stromectol online canada ivermectin virus

 129. آردایت says:

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared
  to be on the internet the easiest thing to be aware of. I
  say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 130. DgwiShofs says:

  stromectol without prescription ivermectin india

 131. RichGova says:

  cialis black cialis only stockists of cialis

 132. RichGova says:

  generic for cialis cialis without a prescription viagraorcialis

 133. piw55o says:

  My dealings with this entourage were great. Unoppressive to take website and received stromectol 3mg obstetrician is one consequence promtly” Nicely put, Kudos!

 134. DbwiShofs says:

  ivermectin 0.5 lotion india ivermectin usa price

 135. UlysRof says:

  soolantra ivermectin cream stromectol brand ivermectin for cattle

 136. oja40d says:

  lasix 500 mg tablet price furosemide

 137. RussellGycle says:

  cialis from china cialissuperactive com cialis vs viagra vs levitra

 138. RussellGycle says:

  levitra vs cialis vs viagra cialis brand name cialis 36 canada

 139. urpqcb says:

  Ascertain my group pretty quick, blonde price. Uncommonly unequivocally high-quality otcmailmeds.com capsules. I force decidedly be ordering again. Good response too! You reported it superbly.

 140. PatrickVak says:

  clomid over the counter australia clomid 50mg tablets uk clomid where to buy

 141. Depolama says:

  PRONET Eşya Depolama sistemleriyle yeni yaşam alanlarınıza gittiğinizde eşyalarınız da dilediğiniz zaman sizlerle
  gelsin. En güvenli, en mükemmel depolama
  işlemlerinizi gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz olacağız.

  Bu doğrultuda bizlere ulaşarak bu hizmetten faydalanabilirsiniz.

 142. Cmmnroady says:

  what is the use of tadalafil tablets tadalafil 25mg cheap

 143. PatrickVak says:

  buy amoxicillin 500mg amoxicillin capsule 500mg price amoxicillin 875 mg tablet

 144. zbwbof says:

  stromectol an effective replacement for ivermectin https://antiparasiteotc.com/

 145. PatrickVak says:

  doxycycline south africa buy doxycycline no prescription buy doxycycline 100mg canada

 146. PatrickVak says:

  amoxicillin 825 mg amoxicillin 500mg prescription amoxicillin capsule 500mg price

 147. PatrickVak says:

  buy clomid citrate buy clomid in australia clomid rx

 148. Patrickhiz says:

  natural herbs for ed male enhancement pills solutions for ed

 149. This paragraph gives clear idea for the new users of blogging, that truly how
  to do blogging and site-building.

 150. Bradleywaymn says:

  prescription without a doctor’s prescription prescription drugs online without doctor

 151. MichaelCog says:

  prescription drugs pet meds without vet prescription canada

 152. DavidMycle says:

  buy prescription drugs without doctor buy prescription drugs online legally

 153. Brandoncaf says:

  buy generic 100mg viagra online viagra

 154. Rickymal says:

  amoxicillin 775 mg order amoxicillin no prescription

 155. StephenRuG says:

  https://doxycyclineforsale.life/# doxycycline pills online

Leave a Reply