Glómosi (Hookeria lucens) í Eldborgarhrauni

Skrifað um July 20, 2012 · in Mosar · 200 Comments

GLÓMOSI (HOOKERIA LUCENS (HEDW.) SM.) Í ELDBORGARHRAUNI, KOLBEINSSTAÐAHREPPI.
(Hookeria lucens (Hedw.) Sm.) í Eldborgarhrauni, Kolbeinsstaðahreppi
Náttúrufræðingurinn, 69. árg. 2. hefti 2000:69-76.

Inngangur
Undanfarin ár hefur höfundur reynt að líta eftir gróðri hér og hvar eftir því, sem tiltök hafa verið til þeirra hluta. Á ferðum þessum hefur allnokkru verið safnað af plöntum, bæði há- og lágplöntum. Smám saman hefur verið unnið úr efninu. Enda þótt hægt hafi miðað, einkum sökum aðstöðuleysis og vöntunar á safneintökum til að bera saman við,
hefur allnokkuð komið í ljós, sem telja má til nýlundu um tegundir og útbreiðslu þeirra. Ekki hefur verið hirt um að birta niðurstöður þessar, nema að mjög litlu leyti.

Tilgangur þessarar greinar er einkum sá að vekja athygli á mjög sérstæðu gróðurfélagi, sem þrífst vestur í Hnappadal og fáir hafa vitað um, og í annan stað að geta um nýfundna mosategund, sem þar vex.

Tildrögin voru þau, að síðast liðinn vetur las höfundur greinina Jarðhitasvæði eftir Helga Torfason, jarðfræðing, sem birtist í bókinni Íslensk votlendi – verndun og nýting (bls. 89-99). Þar getur Helgi um jarðhitastað við Eldborg í Hnappadalssýslu, þar sem hefur »dafnað mikið og fallegt jurtasamfélag«, eins og segir í greininni.

Á liðnu sumri lagði höfundur því leið sína fyrir forvitnissakir
vestur í Hnappadal. Haukur bóndi Sveinbjörnsson á Snorrastöðum, vísaði
á staðinn í Eldborgarhrauni, sem liggur utan alfararleiðar.
Eldborgarhraun
Áður en lengra er haldið skulu rifjuð upp örfá atriði um Eldborgarhraun
í Kolbeinsstaðahreppi eða Borgarhraun eins og það er nefnt í sögum.
Hraunið, sem er 33,4 km2, er kennt til Eldborgar, stærsta gígs af fimm
á norð-vestlægri sprungu.

Eldborg var áður kölluð »á Mýrum« en nú er jafnan skrifað í bókum »í
Hnappadal«. Hér er þess að gæta, að Mýrar höfðu fyrrum miklu víðari
merkingu, eins og kemur fram í fornum ritum: Í Egils sögu er sagt, að
Skalla-Grímur nam »Mýrar allar út til Selalóns og hið efra til
Borgarhrauns«; í Bjarnar sögu Hítdælakappa segir, að Þórður í Hítarnesi
búi á Mýrum (sbr. vísupartinn: »En fyr einum runni / ægis dýrs og
Mýrar«); í Grettis sögu er Mýrar haft um Kolbeinsstaðahrepp (sbr. vísu
48: »En fyr mér um Mýrar,« o.s.frv.).

Kunn er sagan í Landnámabók um uppkomu elds í Borgarhrauni; þar segir
svo um Sel-Þóri á Ytra-Rauðamel: »Þá var Þórir gamall ok blindr, er
hann kom út síð um kveld ok sá, at maðr reri útan í Kaldárós á
járnnøkkva, mikill ok illiligr, ok gekk þar upp til bæjar þess, er í
Hripi hét, ok gróf þar í støðulshliði; en um nóttina kom þar upp
jarðeldr, ok brann þá Borgarhraun. Þar var bærinn, sem nú er borgin.«

Jóhannes Áskelsson (1955) hélt því fram, að Eldborgarhraun væri í
raun tvö hraun, bruninn (»yngra hraunið«), sennilega runnið eftir
landnám, og aðalhraun (»eldra hraunið«), brunnið fyrir landnám. Minning
um yngra gosið væri því varðveitt í sögn Landnámu, þó að það sé blandað
þjóðsöguefni. En svo háttar til, þegar horft er yfir hraunbreiðuna af
Eldborg, að svartur og úfinn bruni teygir sig til norðurs, vesturs og
suðurs frá borginni, og stingur í stúf við meginbreiðuna, slétta og
víðast vel gróna. Meginröksemdir Jóhannesar fyrir því, að hraunin séu
tvö, voru: 1) Sýnilegur greinarmunur er á gróðri hrauna og 2)
segulstefnan er ólík í þeim. Að auki benti hann á, að bergið í
hraununum væri mismunandi, en það þurfi ekki skilyrðislaust að tákna
aldursmun þeirra, þó að það brjóti síður en svo í bága við, að svo sé.

Haukur Jóhannesson (1978) er hins vegar á annarri skoðun og telur, að
það sé ekkert, sem bendi til þess, að Eldborgarhraun hafi myndast í
tveimur gosum, heldur sé sennilegra, að það sé allt runnið í einu og
sama gosinu fyrir 5000-9000 árum. Meginröksemdir Hauks eru: 1) Þar sem
bruninn er apalhraun en hinn hluti hraunsins (»eldra hraunið«)
helluhraun, er ekki hægt að draga neinar ályktanir af mismunandi
gróðri, 2) segulstefna í sögulegum hraunum er mjög breytileg og ekki er
unnt að nota slíkar segulmælingar í þeim tilgangi, sem Jóhannes vitnar
til og 3) munur á bergi á milli hraunanna er ekki eins mikill og
Jóhannes vill vera láta. – Á hinn bóginn bendir Haukur á, að sennilega
hafi sögnin upphaflega átt við Rauðhálsa og Rauðhálsahraun, en færst
yfir á Eldborg og Eldborgarhraun.

Þjófhellisrjóður
En svo aftur sé vikið að tilgangi ferðar, er þess að geta, að
jarðhitastaðurinn í svo nefndu Þjófhellisrjóðri (1. mynd). Að baki
nafninu er saga, sem verður ekki rakin hér (sjá meðal annars Jón
Árnason 1956: Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri: Smalarnir frá
Snorrastöðum, IV:160). Norð-austast í þessu rjóðri er hraunbrún brunans
og undir henni er lægð. Í lægðinni, sem er misdjúp eins og í flestum
hraunum, er allur gróður með öðrum svip en annars staðar í hrauninu.
Lægðin var ekki mæld nákvæmlega, en giska má á, að hún sé 6-8 m djúp
miðað við hraunbrún brunans en nokkru lægri sé miðað við brún
aðalhraunsins; breiddin er um 15-20 metrar og um lengdina er örðugt að
segja, því að skilin eru ekki ýkja skörp, en má þó ætla allnokkra tugi
metra.

Víða kemur upp hiti neðst í lægðinni og sums staðar við jaðra hennar,
jafnvel í brunanum. Það var ekki hlaupið að því að kanna vandlega
uppstreymi hita nema eiga á hættu að traðka niður vöxtulegar plöntur,
og því var það að mestu látið ógert. Sumarið 1977 mældi Haukur
Jóhannesson (munnl. uppl.) 42°C í gjótu og fann kalkútfellingar á
tveimur stöðum.

Hið fyrsta, sem athygli vekur, þegar komið er í lægðina, er gróskan
yfir gróðrinum. Burknar og blómjurtir setja sterkan svip á umhverfið,
en birkikjarr, loðvíðir og reyniviður tróna þar yfir. Allt eru þetta
tegundir, sem eru vel þekktar í hraunum, en það er sjaldan, sem þær eru
jafn þroskalegar (2. mynd). Af burknum eru þessar tegundir helstar:
Stóriburkni (Dryopteris filix-mas), fjöllaufungur (Athyrium
filix-femina) og skollakambur (Blechnum spicant).

Þá var það ekki síður annað, sem vakti eftirtekt. Í stað mosaþembu,
sem er tíðust í hraunum sunnanlands og vestan, voru þarna komnar allt
aðrar tegundir, sem settu sérkennilegt yfirbragð á hraunið, þar sem
einhver hiti streymdi upp. Það, sem síðan vakti enn meiri undrun, var,
að í gjótum óx mosategund, sem áður var óþekkt hér á landi (3. mynd).

Glómosi
Hér er um tegundina Hookeria lucens (Hedw.) Sm. að ræða (4. mynd).
Mosaplönturnar eru í meðallagi stórar, lítt eða óreglulega greinóttar,
gljáandi, föl- eða ljósblágrænar; þær eru jarðlægar og vaxa oftast í
litlum breiðum. Flest blöð standa út frá stöngli í tvær áttir og
virðast sprotar því flatir. Blöð eru fremur þéttstæð, flöt, oftast
ósamhverf, breiðegglaga og allstór eða um 3×5 mm; þau eru snubbótt,
heilrend og alveg riflaus.

Frumur í blöðum eru hálfgagnsæjar og svo stórar, að þær sjást við
litla stækkun (10x). Í blaðmiðju eru þær óreglulega sexhyrndar eða
tígullaga, 60-100 µm á breidd, en lengdin er um tvöföld til þreföld á
við breiddina; neðarlega í blaði eru frumur lítið eitt lengri en
örlítið mjórri með jöðrum. Veggir frumna eru heilir og fremur þunnir. Á
stöku stað eru smærri frumuhópar inni á milli, einkum framarlega í
blöðum. Út úr frumum þessum vaxa oft einfaldir, grænir frumuþræðir, sem
kunna að losna frá og verða að nýjum plöntum.

Plöntur eru tvíkynja, en egg- og frjóhirslur eru aðskildar. Tveir
gróhirslustilkar, um 2 cm á lengd, voru á þeim eintökum, sem var
safnað, en engar gróhirslur. Sennilegt er, að gróhirslur þroskist ekki
fyrr en síðla hausts eða í vetrarbyrjun.

Mosategund þessi er fremur auðþekkt og mjög ósennilegt að menn
villist á henni og einhverri annarri. Í þurrki verða blöðin hvítleit og
skínandi. Tegundinni hefur því verið valið nafnið glómosi, sbr. no.
glókollur og so. glóa, blika, tindra, lýsa með hliðsjón af viðurnafninu
lucens, ljómandi, ljós.

Glómosi heyrir til stórri ætt, glómosaætt (Hookeriaceae), en flestar
aðrar tegundir innan hennar lifa í hitabeltinu. Hann vex einkum þar,
sem úrkoma er mikil og vetur mildir eða í hafrænu loftslagi.
Aðalútbreiðslan er í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku vestanverðri. Þá
vex tegundin í Makaronesíu, en það eru eyjaklasar undan vesturstönd
Afríku, og Túnis, en einnig á stöku stað í norðaustur Tyrklandi og
vestur Kákasus og á allnokkru svæði í Karpatafjöllum. Annars staðar á
Norðurlöndum er tegundin algengust í suðvestur hluta Noregs, hún er
víða í Færeyjum, vex á einum 30 stöðum í vestanverðri Svíþjóð en ekki
nema á tveimur stöðum í Danmörku (5. mynd; Bohlin, A. et al. 1977,
Jannert, B. 1996, Jensen, C. 1901, Lawton 1971, Potier de la Varde
1949).

Vaxtarstaður og skilyrði
Búsvæði glómosa á Norðurlöndum eru um margt lík. Í Noregi vex hann
tíðast, þar sem einhver rekja er, í gjótum, neðst við kletta, á
klettasyllum og við læki, einkum í skógum en er þó til á skóglausu
landi. Í Svíþjóð vex tegundin einnig á skuggsælum og rökum stöðum við
vatn, oft á jarðvegi en einnig neðst við rætur trjáa og á steinum. Í
Mið-Evrópu vex glómosi meðal annars á næringarsnauðum stöðum í bland
við barnamosa (Sphagnum).

Þar sem glómosi vex í Noregi, er meðalhiti í janúar á milli 0 og
+4°C, meðalhiti í júlí er á milli +14 og +16°C og ársúrkoma er að
meðaltali meiri en 1000 mm. Samsvarandi tölur á vaxtarstöðum mosans í
Svíþjóð eru: Meðalhiti í janúar er á milli -2 og -1°C, meðalhiti í júlí
á milli +15 og +16°C og ársúrkoma að meðaltali 650-850 mm.

Haukatunga í Kolbeinsstaðahreppi er sú veðurathugunarstöð, sem liggur
næst fundarstað glómosa í Eldborgarhrauni, rétta 5 km þar frá. Þaðan
eru til samfelldar mælingar aðeins frá árunum 1981-1983. Meðaltal hita
í janúar á þeim árum var -3,4 °C, meðalhiti í júlí var +9,6°C og
ársúrkoma 1275,2 mm að meðaltali. Af þessu er ljóst, að hitatölur eru
allnokkru lægri hér á landi en úrkoma ívið meiri. Hér þarf hins vegar
að huga að því, að það er fjarri lagi, að mælitölur þessar segi alla
söguna.

Það hefur löngum verið þekkt, að plöntur njóta mjög sérstakra
vaxtarskilyrða í dældum og gjótum í hraunum. Þegar þar við bætist, að
glómosi vex í gjótum, sem heit gufa leikur um, er ljóst, að almennar
veðurfarsmælingar segja næsta lítið um aðstæður á staðnum. Sennilega er
loft rakamettað árið um kring og ósennilegt, að þar frysti. Glómosi vex
yfirleitt í þó nokkrum skugga, og var einna dýpst um 50 cm inni í gjótu
en einnig við op í forsælu. (6. mynd)

Hitinn úr gjótum hefur ekki aðeins áhrif á plöntur þar inni, heldur
gætir áhrifa hans verulega út í hraunið, eins og glöggt má sjá á
mosavexti þar. Ekki er víst, að hitinn hafi úrslitaáhrif á
háplöntuflóruna í dældum, svo sem burkna, því að hún nýtur snjóþungans
og svo mun ríkja þar mikið logn, hverju sem viðrar.

Af tegundum, sem uxu í gjótum og við op þeirra uppi á hrauninu, þar
sem áhrifa frá jarðhita gætir, má nefna mosategundir þessar:
Aneura pinguis (fleðumosi)
Bartramia ithyphylla (barðastrý)
Calypogeia muelleriana (laugagyrðill)
Dicranum majus (fagurbrúskur)
Diplophyllum albicans (urðaflipi)
Fissidens osmundoides (vætufjöður)
Frullania tamarisci (klettakrýsill)
Hypnum cupressiforme (holtafaxi)
Hypnum jutlandicum (laugafaxi)
Lejunea cavifolia (skjóðumosi)
Lophozia ventricosa (urðalápur)
Metzgeria furcata (skuggarefill)
Plagiochila porelloides (sniðmosi)
Plagiothecium cavifolium (holtaglit)
Pohlia spp. (skartmosar)
Polytrichastrum formosum (kjarrlubbi)
Polytrichum juniperinum (jarphaddur)
Ptilidium ciliare (móatrefja)
Radula complanata (skorusepi)
Rhizomnium pseudopunctatum (heiðafaldur)
Rhytidiadelphus loreus (urðaskraut)
Saelania glaucescens (blámosi)
Sphagnum subnitens (fjóluburi)
Timmia bavarica (gjótutoppur)
Weissia controversa (hagahnýsill)

Sú tegund, sem kom skemmtilegast á óvart, var Fissidens osmundoides (vætufjöður), en hún óx næst glómosa og sums staðar ríktu þær saman.
Þetta er einmitt algengasta fylgitegund glómosa annars staðar á
Norðurlöndum ásamt lifrarmosanum Trichocolea tomentella; hann fannst þó ekki, en ekki er loku fyrir það skotið, að hann geti leynst þarna.

Að sjálfsögðu er ofangreindur listi ekki tæmandi, því að allmargar aðrar tegundir vaxa á svæðinu. Tíminn, sem staldrað var þarna við, nægði hvergi til þess að kanna svæðið nema að mjög litlu leyti, og enn hefur ekki verið unnið úr öllum efniviði, sem var safnað. Óhætt er samt að fullyrða, að jarðhitastaður þessi sé meðal sérstæðustu búsvæða hér á landi og er ótvírætt verður ítarlegrar könnunar, hafi einhver bolmagn til þess að kosta hana. Sem stendur er staðnum engin hætta búin af átroðningi, enda utan alfararleiðar, en samt er nauðsynlegt að vera á varðbergi.

Þakkarorð
Það er Hauki Sveinbjörnssyni á Snorrastöðum að þakka, að höfundur rataði í Þjófhellisrjóður. Pálína Héðinsdóttir var höfundi sem oft áður innan handar við að útvega heimildir. Bjarni Richter tók smásjármyndir. Guðrún Gísladóttir dró fram gögn á Veðurstofu Íslands. Aðalsteinn Davíðsson las handrit og lagði á ráðin um nafngift. Bera Þórisdóttir las útdrátt á ensku. Fólki þessu eru færðar kærar þakkir.

Heimildir
Bohlin, A., Gustafsson, L. & Hallingbäck, T. 1977: Skirmossan, Hookeria lucens, i Sverige. – Svensk Bot. Tidskr. 71: 273-284..
Borgfirðingasögur. Sigurður Nordal og Guðni Jónsson gáfu út. – Hið ísl. fornritafélag 1938. Reykjavík.
Dixon, H.N. 1954: The Student’s Handbook of British Mosses. – 582 bls. London.
Egils saga Skalla-Grímssonar. Sigurður Nordal gaf út. – Hið ísl. fornritafélag 1933. Reykjavík.
Grettis saga Ásmundarsonar. Guðni Jónsson gaf út. – Hið ísl. fornritafélag 1936. Reykjavík.
Haukur Jóhannesson 1978: Þar var ei bærinn, sem nú er borgin. – Náttúrufr. 47: 129-204.
Helgi Torfason, 1998: Jarðhitasvæði: 89-99 – Í: Íslensk votlendi – verndun og nýting. Ritstjóri Jón S. Ólafsson. Reykjavík.
Jannert, B.: Hookeria lucens, skirmossa, vid Vättern. – Svensk Bot. Tidskr. 90: 83-85.
Jensen, C. 1901: Bryophyta: 120-184. – Í: Botany of The Færöes, part I. Kaupmannahöfn.
Johansson, T. 1980: Hookeria lucens, en tredje lokal i Halland samt en annorlunda biotop i Trollehallar. – Mossornas Vänner 10: 12.
Jóhannes Áskelsson 1955: »Þar var bærinn, sem nú er borgin.« – Náttúrufr. 25: 122-132.
Jón Árnason, 1956: Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. IV. 684 bls. Reykjavík.
Landnámabók. Jakob Benediktsson gaf út. – Hið ísl. fornritafélag 1968. Reykjavík.
Lawton, E. 1971: Moss flora of the Pacific North-west. – Hattori Bot. Lab., Nichinan, Japan.
Nyholm, E. 1960: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II. Musci. Fasc. 4. Lund.
Potier de la Varde, R. 1949: Nouveaux éléments de la flore tunisienne. – Rev. Bryol. Lichenol. 18:82.
Smith, A.J.E. 1978: The moss flora of Britain and Ireland. – 706 bls. Cambridge University Press.
Störmer, P. 1969: Mosses with a western and southern distribution in Norway. – Universitetsforlaget, Oslo.
Þorleifur Einarsson 1970: Þættir um jarðfræði Hnappadalssýslu. Árbók Ferðafélags Íslands: 105-123.
Þorvaldur Thoroddsen, 1911: Lýsing Íslands II. 673 bls. Kaupmannahöfn.

Summary
Hookeria lucens (Hedw.) Sm. new to Iceland

Hookeria lucens (Hedw.) Sm. has been found in the lava field Eldborgarhraun in west Iceland, which constitutes the first record of this species in Iceland.

The moss grew in a small cavities in the lava in a large depressions, Þjófhellisrjóður, where the prevailing habitat conditions are of a special nature. Hot steam rises from cracks in the lava and the bottom and field layer are very different from what it is elsewhere.

The collected specimens are conserved in the author’s herbarium.

Póstfang höfundar / Author’s address:
Ágúst H. Bjarnason,
Laugateigi 39
105 Reykjavík
Netfang (e-mail): agusthbj@gmail.com

Myndir
1. mynd – Nútímahraun í Hnappadal. – Recent lava flows in Hnappadalur, West-Iceland. Heimild/From Haukur Jóhannesson 1978.

2. mynd – Gróskumikill gróður í Þjófhellisrjóðri í Eldborgarhrauni. – Luxuriant vegetation in a depression with favorable condition in Þjófhellisrjóður, in the lava field Eldborgarhraun. Ljósm./photo Á. H. B. (16. júlí 1999).

3. mynd – Glómosi með tveimur gróstilkum en án bauka. – Hookeria lucens with two fruit-stalks without capsules. Ljósm./photo Á. H. B.

4. mynd – Glómosi: a. greinótt eintak, b. blað og c. frumur í efri hluta blaðs með nokkrum rætlingum frá smávöxnum frumum. – Hookeria lucens: a. sparsely branched specimen, b. leaf and c. cells in the upper part of stem leaf with uniceriate rhizoids produced from small cells. Teikning/drawings Á. H. B.

5. mynd – Skráð útbreiðsla glómosa. – Known distribution of Hookeria lucens. Heimild/From Störmer 1969, Bohlin et al. 1977 (revised).

6. mynd – Hraungjóta, burkninn er skollakambur. – An opening to a hole in the lava field, the fern is Blechnum spicant. Ljósm./photo Á. H. B. (16. júlí 1999).

Aðvörun:

Á þessum stað: http://floraislands.is/mosar.html stendur skírum stöfum orðrétt:

»Eini íslendingurinn sem lagt hefur stund á mosaflóru Íslands af nokkurri alvöru, er Bergþór Jóhannsson.«

Menn eru því beðnir um að trúa því mátulega, sem greint er frá á vefslóð þessari.

Leitarorð:

200 Responses to “Glómosi (Hookeria lucens) í Eldborgarhrauni”
 1. I was shocked to see 1-2 people I never expected ??

 2. Who exits after logging in to the site?

 3. wegouufr says:

  tadalafil drug where to buy tadalafil on line

 4. best price usa tadalafil tadalafil without a doctor prescription

 5. buy cialis says:

  tadalafil without a doctor prescription cost of cialis

 6. wegotjiv says:

  tadalafil blood pressure tadalafil generic

 7. wegovfdm says:

  generic cialis online fast shipping tadalafil brands

 8. where to buy generic cialis online safely https://cialisedot.com/

 9. I’m gone to inform my little brother, that he should also pay
  a visit this weblog on regular basis to get updated from latest information.

  Feel free to visit my site we buy Marietta ga

 10. Thank you for the good writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 11. Hi there to every one, as I am actually eager of reading this
  webpage’s post to be updated on a regular basis.
  It includes pleasant information.

 12. My family members all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting experience daily by reading thes
  nice articles.

 13. wegooayy says:

  buy generic cialis online with mastercard tadalafil price walmart

 14. cialis pills says:

  cialis tadalafil cialis without a prescription

 15. What i don’t realize is if truth be told how you’re not actually a lot more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You realize therefore considerably on the subject of this topic, produced me personally consider it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t interested until it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great. All the time deal with it up!

 16. discuss says:

  Thanks to my father who stated to me about this weblog,
  this webpage is truly awesome.

 17. RegeShofs says:

  natural source of sildenafil citrate sildenafil for hypertension

 18. FefbSaurb says:

  sildenafil vs tadalafil vs vardenafil generic tadalafil prices

 19. DjehShofs says:

  purchase oral ivermectin ivermectin 400 mg

 20. discuss says:

  Useful information. Lucky me I found your website unintentionally, and I am shocked why this twist of fate did not
  happened earlier! I bookmarked it.

 21. RwhShofs says:

  is sildenafil a prescription drug sildenafil when to take

 22. FefgSaurb says:

  tadalafil is not for consumption in united states is tadalafil illegal

 23. where to get tadalafil where to buy generic cialis online safely

 24. wegocqjx says:

  side effects for tadalafil tadalafil liquid

 25. wegopmhe says:

  buy generic cialis online with mastercard cost of cialis

 26. discuss says:

  Its such as you read my thoughts! You appear to understand a lot
  approximately this, like you wrote the e-book in it or something.
  I feel that you simply can do with a few % to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

 27. FehhSaurb says:

  cost of ivermectin cream ivermectin canada

 28. Kbwvkeype says:

  ivermectin 0.5 lotion ivermectin 1%

 29. DbngShofs says:

  sildenafil (viagra) prolongs erection by __________. sildenafil 50mg tablets

 30. Keezkeype says:

  tadalafil medication tadalafil usp

 31. What¦s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & help different customers like its aided me. Great job.

 32. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 33. Real great information can be found on website. “There used to be a real me, but I had it surgically removed.” by Peter Sellers.

 34. Thank you for sharing with us, I conceive this website genuinely stands out : D.

 35. Amapiano says:

  I’ll immediately clutch your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me understand in order that I may subscribe. Thanks.

 36. I really enjoy studying on this internet site, it holds excellent posts. “The great secret of power is never to will to do more than you can accomplish.” by Henrik Ibsen.

 37. Lakme says:

  I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this issue?

 38. raincry says:

  Keep working ,impressive job!

 39. Togel Online says:

  You made a few fine points there. I did a search on the issue and found most persons will go along with with your blog.

 40. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 41. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

 42. Togel Online says:

  I went over this site and I conceive you have a lot of excellent information, saved to fav (:.

 43. I am not real wonderful with English but I find this very easy to interpret.

 44. Everything is very open with a precise explanation of the challenges. It was truly informative. Your website is useful. Thanks for sharing!|

 45. Spot on with this write-up, I really think this web site needs much more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the advice!|

 46. Hi, Neat post. There is an issue with your site in web explorer, may check this?K IE nonetheless is the market leader and a huge section of other folks will miss your great writing due to this problem.

 47. It is really a nice and useful piece of information. I am happy that you shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 48. Thanks for helping out, superb information.

 49. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 50. web page says:

  You can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 51. website says:

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 52. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 53. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 54. Good ?V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 55. url says:

  I always was concerned in this topic and stock still am, regards for putting up.

 56. website says:

  Hello, Neat post. There’s a problem together with your site in web explorer, might check this?K IE nonetheless is the marketplace chief and a large component of people will leave out your magnificent writing because of this problem.

 57. Your place is valueble for me. Thanks!…

 58. Great write-up, I am regular visitor of one?¦s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 59. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write in relation to here. Again, awesome weblog!

 60. Members Site says:

  Utterly indited subject matter, regards for information .

 61. I precisely had to say thanks again. I do not know the things that I could possibly have used without the entire opinions discussed by you regarding my theme. It truly was an absolute horrifying circumstance in my view, but considering your professional tactic you resolved the issue forced me to weep for fulfillment. I’m just thankful for this service as well as pray you recognize what a great job your are accomplishing training others with the aid of your web page. More than likely you’ve never got to know all of us.

 62. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 63. It?¦s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 64. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 65. I got good info from your blog

 66. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!|

 67. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.|

 68. naturally like your website but you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth then again I will certainly come again again.

 69. Simply wanna input that you have a very decent website , I enjoy the design it actually stands out.

 70. When someone writes an article he/she retains the image of a user in his/her mind that how a user can understand it. Thus that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!|

 71. Bree Arnwine says:

  Hi there, after reading this amazing paragraph i am as well glad to share my experience here with mates.|

 72. DennisJax says:

  Популярный журналист и комментатор Алексей Андронов оценил шансы «Ромы» и «Аякса» в ответном матче 1 4 финала Лиги Европы (первая игра — 2:1). Коэффициенты букмекеров на выступление сборной России на ОИ-2022 Всем привет! Первый тайм остался за национальной сборной, которая забила два безответных мяча — по разу отличились Асхат Тагыберген (5-я минута) и Оралхан Омиртаев (21-я). Всем привет! РБК направил запрос пресс-службе «Матч ТВ». Сборные. Товарищеский матч По информации еще одного Telegram-канала «Дай ударить», требование привести себя в форму коснулось спортивных комментаторов Романа Скворцова и Дмитрия Лукашова. При этом остальным телекомментаторам также необходимо держать себя в оптимальной форме в связи с ужесточением требований на телеканале «Матч ТВ». «Игра ожидается любопытная. «Кельн» не лучшим образом стартовал после перерыва. В Дюссельдорфе с большим трудом отыгрался, проигрывая два мяча. «Лейпциг» также начал сорить очками при том, что сама судьба дает им шанс быть вторыми. Мне кажется, что после все этих неудач и сомнительного качества игры с «Гертой» «Лейпциг» все же должен собраться и перестать терять очки. Надо матч выигрывать. https://sayt-1xbet-sloty6.werite.net/post/2022/03/22/1xbet-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Понятное дело, что это лишь самые важные моменты, на которые следует обращать повышенное внимание. Есть еще куча мелочей, про которые также не стоит забывать. Даже, если до начала матча они кажутся незначительными. Любые изменения в тренерском штабе, личной жизни одного из хоккеистов – все это может сыграть важную роль в исходе предстоящей встречи. Ставить на победу аутсайдера в КХЛ и НХЛ, коэффициенты на которых можно посмотреть тут: hokeybet.ru допускается лишь с учетом таких критериев: По уровню популярности ставки на исход превосходят любую другую хоккейную стратегию. Новички предпочитают ставить на победителей, так как этот рынок не требует особых временных затрат на анализ статистики и всегда представлен в любой букмекерской конторе. Профессионалов больше интересуют валуйные и коридорные ставки, которые в хоккейных линиях встречаются очень часто.

 73. JebnShofs says:

  canadian pharmacy 247 Nimotop

 74. AustinDiert says:

  Despite appearing on the surface to be a casino operated by a company set up in the Dutch Caribbean Island of Curacao, Stake.com is very much Australian. Not only was it launched in Melbourne, some senior Stake.com staff work out of Easygo’s offices and the games Easygo develops are casino games for Stake.com There are 78 casinos in California that are owned by Native American tribes. Those 78 casinos are owned by 71 tribes in the state. Additional casinos are also being planned. 7 tribes have recently signed gaming compacts with the state. Neutrino USD price is predicted to reach a maximum level of $2.107 throughout 2022. As early as 2023 according to our crypto price prediction index, in 2023, Neutrino USD (USDN) may reach a maximum level of $4.054, with the average trading price of $3.015. https://artmight.com/user/profile/499727 Bitcoin Casino refers to an online gaming platform that supports bitcoin-financed betting. Originally BTC websites only accepted bitcoins, but recent events in the industry have shown that most platforms use more popular altcoins such as Ethereum and Litecoin. Yes, you can enjoy games at the best bitcoin casino legally in the United Kingdom. Here, many online gambling platforms and service providers accept bitcoins. Cryptocurrency-focused service providers are required to adhere to applicable UK gambling laws. For example, sports betting is hugely popular there and has grown into a £700 million industry. A number of best bitcoin betting sites are also available online. The company is full of highly qualified betting and igaming experts who have worked with many operators from Malta. Their main aim is to provide Casobet customers with a high-quality gambling experience. Casobet offers a wide range of gambling products and services, but its main focus is on sports betting.

 75. sytgagbi says:

  stromectol mexico stromectol 6 mg generic ivermectin 12 mg

 76. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I
  have really loved surfing around your weblog
  posts. In any case I will be subscribing for your rss feed and I hope you
  write again very soon!

 77. ygnxdtxj says:

  order stromectol over the counter ivermectin from canada buy 6mg stromectol

 78. SaabAuto-Or says:

  [B]Разборки.[/B] [URL=https://saabclub.xf2.site/index.php?forums/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.45/]автовладельцы – сааб[/URL] [U]Обсуждение новостей РІ РјРёСЂРµ авто. Общие технические РІРѕРїСЂРѕСЃС‹. Обмен опытом.[/U]

 79. beR says:

  We specialize in commercial cleaning services across the Berks County Pennsylvania and surrounding areas. We are proud of our spotless reputation as the professional, friendly, cleaning service that strives to leave behind nothing but completely satisfied clients. % Grit Elite Force Cleaning Services is a cleaning company in Portland, Oregon that focuses on professional commercial and residential cleaning. The employees use eco-friendly, Green Seal-certified cleaning supplies to render top to bottom cleaning, move out cleaning, special event cleaning, and window cleaning. The business services clients ranging from homes and apartments to restaurants and hotels and the staff is available for emergency cleaning 24 hours a day, 7 days a week. Please stand by, while we are checking your browser… https://preview.seosite.cloud/segnalazioni/profile/raquel74v771335/ Expert cleaning and disinfection to keep your business environment healthy. Your home is filled with odors that get trapped in the fibers of your carpet. From cooking to pets and kids, some of these stubborn odors can linger even after a professional cleaning. Luckily, Chem-Dry has the solution! An application of our deodorizer can knock out even the toughest of odors, leaving your home smelling clean and fresh. Eugene, Springfield, Corvallis, Albany, Salem Oregon To discuss your commercial cleaning needs, please contact us for a quote today! Together we can develop a cleaning plan that is right for your business. Our services are designed to keep your business looking great, but to more importantly keep it safe for customers and employees. This includes infection prevention measures like enhanced disinfection services in addition to thorough cleaning.

 80. Mack Baskow says:

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my search for something regarding this.|

 81. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea|

 82. THYMN says:

  The platform accepts a wide range of currencies, allowing you to buy crypto using U.S. dollars as well as euros, pound sterling, and other fiat currencies (government-issued currencies). The people’s currency. The underdoge. Some say Dogecoin cannot be stopped. Others say it’s destined to crash even further. This controversial cryptocurrency reached mainstream attention in 2021, but the direction of the digital asset market in 2022 remains uncertain. Dogecoin is still under it’s all-time high prices, but it’s not out of the question for DOGE to reach $1 when the cryptocurrency bull market resumes. Before Dogecoin can ever become “the future currency of the internet and the people,” Robinhood CEO Vlad Tenev says it needs to make a few changes. Like all cryptocurrencies, the greatest inhibitor to its growth is the inability to use it for transactions. Yet the specific issue for meme cryptocurrencies, as opposed to other cryptocurrencies, is that their usage relies somewhat on users being attracted to the meme. If investors lose interest in the meme, then the price will collapse and Dogecoin will be worthless. https://siamesesweeties.com/community/profile/kittybeaudoin4/ The stock market sell-off has been pronounced and attracted the most attention in recent days. The Dow Jones industrial average fell 3.9 percent for the week, while the broad-based S&P 500 shed 5.1 percent since Tuesday. The tech-heavy Nasdaq composite index fell 6.2 percent this week. But instead of investors pulling money out of the stock market and piling it into bitcoin, the pullback from crypto has been even faster. All four major indices jumped for the week, halting a 7-week… Tuesday was another difficult day for bitcoin miners, with most stocks falling significantly. The total market value of a cryptocurrency’s circulating supply. It is analogous to the free-float capitalization in the stock market. Bitcoin has a fixed maximum supply of 21 million coins, with nearly 19 million coins created. This concept is comparable to outstanding shares in the stock market.

 83. Chova says:

  So why is it called Lucky Ladies? The simple reason is because if both of your hole cards are the queen of hearts, they bet will return a tasty 200 1. This will be the one time you’re hoping the dealer flips over blackjack – if they do, your pair of queens will return a huge 1,000 1. The most common paytable for the Lucky Ladies blackjack side bet is: Enhance the game by adding a Progressive side bet. The Progressive wager is made at the beginning of the game, in addition to all base game wagers. After the player and dealer receive their cards, the Lucky Ladies Progressive wager is evaluated. The Progressive has no effect on the base Blackjack game and is simple to learn for both dealers and players. Match pair, lucky ladies, whatever they’re called — avoid them! Some tables have them, while others don’t. If you do end up at a table with side-bets, there’s one thing you should know — the house edge is high. Just stay away! https://kristinhelga.is/community/profile/rebekahwaldman/ If you prefer the magic of spinning roulette, there’s plenty to dive into here. The casino prides itself in its wide selection of progressive games that can compete with some of the most renowned names in the industry. The Live Casino option makes Platinum Play a favourite among gamblers with a taste for real competition. With a lovely vibrant-pink background and simple gameplay, this mobile-friendly slot is ideal for playing on the go. More information on how to make the most of your Deposit of NZ$1 get 55 Free Spins Bonus can be found in our Platinum Play Casino Review. Bingo Canada No Deposit Bonus 2021 Slot machine Canadian casinos Free spins are the bonus offers that you can find on a majority of $5 deposit casinos. As mostly they are slot casinos, free spins are a must-have. At MagicRed, there’s a generous welcome offer and numerous promotions on show, plus a loyalty program where players can enjoy multiple perks. However, MagicRed’s cluttered look might not appeal to some Canadian gamblers.

 84. raivy says:

  In vielen Casinos kann man Online-Slots kostenlos spielen. Das hat den Vorteil, dass man die Spiele ohne Anmeldung testen kann, ohne Geld zu verlieren. Zu erwГ¤hnen sind auf jeden Fall auch noch die Jackpot Slots oder progressiven Jackpots. Diese sind unter den Casino Besuchern extrem beliebt und sind im richtigen Casino auch als kostenlose Automatenspiele vorhanden. Die Gewinne sind bei den progressiven Spielen extrem hoch und die Summe eines geknackten Jackpots kann schnell in die Millionen Euro hoch gehen. Diese Slots sind an Netzwerke angeschlossen und wenn irgendwo auf der Welt jemand einen Einsatz an dem Automaten tГ¤tigt, geht ein Prozentsatz davon in den Jackpot und wenn du an dem gleichen Spielautomat spielst, siehst du, wie die Jackpot-Summe sich erhГ¶ht und erhГ¶ht. Sie haben das Recht eine Kopie der Daten zu verlangen die wir Гјber Sie halten, dies ist als Datenzugriffs Anforderung bekannt. Sie haben auch das Recht die Informationen die wir Гјber Sie halten zu verlangen die mГ¶glicherweise falsch sind, geГ¤ndert wurden, seit dem Erstkontakt mit uns aktualisiert oder entfernt wurden. Diese Anfragen sind kostenfrei und kГ¶nnen per Email an unsere Datenschutzbeauftragten unter oder durch Kontaktaufnahme des Kundendienstes angefragt werden (siehe Abschnitt 3). https://dallaszpds754208.theisblog.com/12531236/gslot-bonuscode Tauchen Sie also in eine aufregende GlГјcksspielwelt ein. Die Tatsache, dass es sich bei den hier genannten Casinos, welche Novoline-Spiele in ihrem Programm haben, durchweg um vertrauenswГјrdige Online Casinos handelt, sollte Ihnen darГјber hinaus noch mehr Ansporn bieten Ihr GlГјck zu versuchen. Die Casinowelt ist in aller Munde und gewinnt immer mehr Fans. Das liegt vor allem daran, dass sich das GlГјcksspiel Angebot immer weiter in die digitale Welt verschiebt und Spielern sowie Spielerinnen neue MГ¶glichkeiten erГ¶ffnet. Wo finden Interessierte die besten und sichersten Echtgeld Casinos, auf was sollte geachtet werden und wie kГ¶nnen die besten Spielrunden herausgeholt werden? Natürlich ist die Sicherheit der Spieler immer einer der wichtigsten Punkte beim Spielen im Internet. Daher haben wir eine gültige Glücksspiellizenz und sorgen auch sonst dafür, dass wir eine absolut sichere und vertrauenswürdige Spielumgebung schaffen können. So können Sie sich voll auf Ihr Spiel konzentrieren und müssen sich niemals um Ihre Gelder oder Daten sorgen.

 85. ThomasBek says:

  POCIĄG Dodatek osłonowy to pomoc z Tarczy Antyinflacyjnej, o którą może wnioskować każda osoba o odpowiednio niskich zarobkach. Wysokość dodatku zależy m.in. od… baskakrk.com Warszawa, Śródmieście – 03 czerwca 2022 07.05 godz. 17:00 “Klimakterium… i już!” spektakl komediowy CKIS Pruszków Sam obiekt został wybudowany w 1850 roku. Z przyczyn oczywistych nie można tam było wówczas oglądać żadnych filmów, bo minęło dopiero kolejnych kilkadziesiąt lat nim bracia Lumiere pochwalili się światu swoim wynalazkiem, a ten dotarł do Kwidzyna. Wcześniej jednak budynek służył branży rozrywkowej. Mieszkańcy Kwidzyna gromadzili się tam podczas spotkań towarzyskich w ramach wspomnianego już wyżej Casino Preussenhof. Był to rodzaj klubu, w którym co jakiś czas odbywały się spotkania towarzyskie, często związane z jakimś tematem. Stąd też robocza nazwa nowego miejsca, którym będzie zawiadywać Kwidzyńskie Centrum Kultury, czyli Kasyno Kultury. https://strysimpex.com/community/profile/arnettecorbould/ tattooed hairy personal slut ROZDZIAŁ 2. Eka Żałuję straconych lat. Zajmowałem się bezpieczeństwem narodowym i wojskiem. Miałem bardzo skonkretyzowaną wizję systemu obronnego i sił zbrojnych. Nie chcę przesadzać, ale uważam, że gdybym doprowadził do końca zamiary, które chciałem zrealizować, to dzisiaj nie byłoby strachów, które wywołuje kryzys ukraiński. Nie byłoby obaw o stan obrony powietrznej, o marynarkę wojenną, wojska lądowe i kondycję naszej armii. W 2001 roku byłem w najlepszym momencie, aby to wszystko budować. Zabrano mi szmat czasu, ciągając po prokuraturach i sądach. peja ty kurwo kiedys tedemu cisneles ze komercyjna sciera a teraz lizesz odbyt jakiemuś discopolowcowi?gumowy pedale jebany chuj ci do dupy

 86. jit says:

  Das Konto fürs Echtgeld Spielen sollte in Euro geführt werden, um Währungsprobleme und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Da dies zumeist automatisch der Fall ist und vom Anbieter vorgegeben, braucht ihr euch in diesem Punkt um nichts zu kümmern. Eine interessante Variante sind Kryptowährungen wie Bitcoin, und das neue Apple Pay die man in immer mehr Echtgeld online Casinos findet. Sie bereichern die Auswahl der Zahlungsoptionen im Echtgeld Online Casino und in Zukunft wird es bestimmt noch die eine oder andere interessante Option geben, die wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben. Daher haben unsere Experten umfassende Anleitungen zu den Casino Spielen, die in der ganzen Welt verfügbar sind, Listen der besten Casinos und beste Online Casino Echtgeld Zahlungsoptionen zusammengestellt, die Ihren persönlichen Bankanforderungen entsprechen, um Ihnen eine Hilfestellung zu geben. Lesen Sie unsere Seite mit den Online Casino Zahlungsoptionen, um diejenige zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. http://www.susconsultancy.co.uk/community/profile/vuydemetrius42/ Wenn das der Fall ist, wird diese Lizenz nämlich in jedem EU-Land anerkannt und das Casino kann im Falle eines Betruges rechtlich belangt werden. Über das Thema ,,Sicherheit” brauchen Sie sich bei dem Karamba Online Casino, jedoch keine Sorgen zu machen. Das Unternehmen besitzt nämlich eine gültige Lizenz aus Malta, die auch in Österreich anerkannt ist. Betrug kann man bei diesem Online Casino also auf jeden Fall ausschließen. Was die Karamba Casino Erfahrung ebenfalls positiv stimmt, ist die Tatsache, dass es im Karamba Casino Magazin Tipps und Tricks zu den einzelnen Casinospielen gibt. Zudem finden Sportwetten-Neulinge jede Menge Hilfestellungen, die zum Beispiel die verschiedenen Begrifflichkeiten erklären. So können Sie bestens vorbereitet in das Spielvergnügen einsteigen, was ich für eine wirklich schöne Geste des Casinobetreibers halte.

 87. cok says:

  The graphics are the first thing a player observes whenever they log in. The visuals reflect the game’s quality; the bigger the traffic, the better the visuals. The majority of Australian online casinos feature excellent aesthetics, including superior designs and clear pictures. Many individuals like online casinos because they provide a similar feel and atmosphere to a conventional casino.  During December, ace pokies free chip 2021 which you can easily access from inside the app or site. Though it is very much likely, the ball will whirl around the perimeter of the wheel. The whole place a creepy vibe…but good chicken, ultimately slowing down and landing in one of. We often refer to this as the blind spot, Illinois basement first. Players can score up to 250 credits for mustering up the sheep, where poker chip worth the Spilotros believed Michael would thailand slot coordination be inducted into The Outfit. The nightlife in Madrid is unique, then their bodies were transported to the cornfield. https://uila.info/community/profile/caryeleanor8588/ Chief executive Adam Aron, in a Tweet, revealed the plan to allow customers to pay for tickets and snacks using Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash before the end of the year. The tweet appears to be real, unlike this week’s #fakenews story that WallMart was going to accept Litecoin. Ignition Poker Welcome Bonus Reddit, Mill Bay Casino Concerts 2018, 300 Casino Bonus 20 Free Spins At King Player Casino, Harlow’s Casino GreenvilleBelow you can find the list of the latest no Pokerstars Casino Verification Taking Forever deposit bonuses, including codes, where required. Should we find a new no Pokerstars Casino Verification Taking Forever deposit bonus, we will immediately put it on the list. (last update 6th May 2020). Markets been doing bad, people get bored. Suddenly a few of my favourite streamers on Twitch started promoting crypto gambling sites out of the blue, some even have a large fanbase full of minors. I decided to check it out.

 88. Ekol ecza blog sayfamızdan bitkisel içerikli doğal cinsel güç artırıcı ilaçları hemen incele bilgi al Cinsel sağlık blog Thanks for sharing.

 89. zenty says:

  Neon Casino 777 classic slots Slots – Super Times pay Ak chcete získať mince písmená zadarmo z SLOTOMANIA SLOTS CASINO: VEGAS SLOT MACHINE GAMES, musíte iba vstúpiť do generátora a vybrať ho z kompletného zoznamu platforiem a hier, ktoré sme pre našich používateľov pripravili. Poloha je jednoduchá, pretože si môžete vyhľadať výraz SLOTOMANIA SLOTS CASINO: VEGAS SLOT MACHINE GAMES vo vyhľadávacom nástroji alebo vyhľadávať podľa kategórií. Neon Casino 777 classic slots Ak chcete získať mince písmená zadarmo z SLOTOMANIA SLOTS CASINO: VEGAS SLOT MACHINE GAMES, musíte iba vstúpiť do generátora a vybrať ho z kompletného zoznamu platforiem a hier, ktoré sme pre našich používateľov pripravili. Poloha je jednoduchá, pretože si môžete vyhľadať výraz SLOTOMANIA SLOTS CASINO: VEGAS SLOT MACHINE GAMES vo vyhľadávacom nástroji alebo vyhľadávať podľa kategórií. https://earthpeopletechnology.com/forums/profile/calliemcgovern Tags Edit Source Print 4 24 · Besplatne igrice i igre razvrstane su po kategorijama: igrice za decu, igrice za dvoje, vatra i voda, puzzle, fudbal, mahjong, sitne mozgalice, akcione, sportske, zabavne, ratne sve besplatne! Povecaj: Ctrl(drzi) i + Smanji: Ctrl i – Reset: Ctrl i 0. игрице!. Vsakdo, kar bi povzročilo. Potovanje je končni pustolovščina, rokovanje z denarnimi igrami da bo vaša kartica padla iz dobrega stanja. Igra ostane zavezana z uporabniškim računom, bi vam lahko v določenem obračunskem ciklu koristili točke ali jih celo izgubili. Če vam ni treba iskati gonilnikov za vse naprave posebej, skupaj s policijo. Ta je blizu tudi kognitivnemu nevroznanstveniku Kristijanu Armeniju, tiho prilastil zase svojo kovinsko škatlo. Zato bi tudi rad, sum je potrjen.

 90. Ves says:

  Applying coupons is now seamless! All thanks to CouponGini! Casino World is a massively multiplayer casino RPG that provides the deepest, most satisfying casino experience on PC! Become a card shark in Texas Hold’em, a Video Poker whiz, or a Slots CHAMPION and then use your winnings to build your casino empire, purchase amazing avatars, dance moves, and so much MORE! Through huge parties with friends in the city you’ve built from the ground up as a casino TYCOON! In Casino World, not only can you BEAT the house, you can BE the house! Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Thus it can be said that the casino offers flexible withdrawal methods as well as deposit methods. The games are incredible, and the bonuses can sweep anyone off the feet. Moreover, the casino website uses cookies to enhance the user experience. The VIP Club is superb, and the acceptance of cryptocurrencies as well as fiat currencies makes BetChain one of the most outstanding online casinos in the casino industry. https://fresher.com.sg/community/profile/corinemace2719/ As well as this fantastic welcome offer on sign-up, we regularly reward our players with more freebies, either with our daily bonuses and weekend specials or with popular offers that are up for grabs in our exclusive rewards page like refer a friend. All winnings are paid in CASH! – no more BONUS MONEY – EVER, no more play through requirements – EVER! Gambling In Casinos Australia – 24 Pokies Coupon Code — Online casinos The players can play casino games with no deposit free spins even if their account is empty. When the players sign up at a certain online casino, they are awarded these free spins. If they’re lucky, they can wind up winning additional money by using their no deposit free spins. The $50 No deposit bonus is a famous sign-up reward offered by many online casinos. A free $50 pokies no deposit sign up bonus Australia means all you need to do is create a new gaming account and start your own gaming experience with the given sing-up reward of 50 dollars. 

 91. Office 2021 says:

  Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m
  a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform
  like Wordpress or go for a paid option? There are so many options
  out there that I’m completely confused .. Any ideas?
  Bless you!

 92. fauth says:

  Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Tired of the drudgery of cleaning every week? Let White Lotus create a customized cleaning plan that meets your needs and budget with cleaning that focuses only on your problem areas. As a family-owned, professional cleaning company, Annointed Hands knows how important family is to you. You’d rather spend time enjoying your loved ones instead of cleaning up after them. By taking housekeeping off your shoulders and putting it on ours, you finally have time to relax in a clutter-free house that’s not only cleaner, but healthier, thanks to our dedication to green products and environmentally-friendly housekeeping methods. Cleaning For A Reason is a nonprofit organization that serves the United States and Canada. Our mission is to give the gift of free house cleaning for women undergoing treatment for any type of cancer. https://coub.com/cost-of-new-kitchen-5 At Safeway Chimney our philosophy is to do the job correctly the first time. We access the entire chimney or masonry area and give you the correct recommendation from the start. A lot of companies try to band aid an issue, it may seem to solve your problem for a short period of time but costs you more money in the long term. We are a equipped with the correct skills and materials to give you the best option depending on how extensive the damage may be. Call Safeway today and we will diagnosis the route of your issue and recommend the correct procedures to rectify it! Email: We love our customers, so feel free to call us before, during or after normal business hours. Sunrise Roofing & Chimney has been offering masonry repairs on Long Island for over 15 years. We are the only masonry contractors to offer a 30 year guarantee on materials and labor to residents in Nassau and Suffolk County. Our brick masons are specialists at stone and brick repair and are able to fix any type of structure.

 93. [URL=https://sheetmusic.me]Sheet music PDF[/URL] A book that teaches you learn new songs [URL=https://sheetmusic.me/how-to-really-play-the-piano]How to Really Play the Piano[/URL]

 94. Советую посмотреть и купить [URL=https://saabclub.xf2.site/forums/shiny-i-diski.46/]аватайр шины[/URL] – большой выбор для легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, также купите [URL=https://saabclub.xf2.site/forums/shiny-i-diski.46/]автомобильные диски[/URL] отличное качество и гарантия от производителя

 95. [B]Купить авто на форуме[/B] [URL=https://avtotalk.xf2.site/]Официальный авто форум[/URL] На форуме занимаются продажей автозапчастей оптом для грузовиков и легковых автомобилей. [URL=https://avtotalk.xf2.site/forums/kia-motors-god-osnovaniya-1957.32/]Kia Motors[/URL]

 96. [URL=https://antiquemaps.shop]rare historical old Prints Sale[/URL] L’Amerique, Dressee sur les Observations . . . 1710

 97. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through
  this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 98. VOLSEX PORNO İZLE XPORNO GAVAT GECECİ FİLMSEX PORNO İZLE
  Yetişkin Porno Film siteleri arasında en ilgi çekici sitemiz üzerinden seks videolarını izleyebilir, videoları sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak etkileşim yaşayabilir, Porno izleyip 31 Çekebilirsiniz:
  ).

 99. Ilk anal türkçe konuşmalı Sikiş, Porn, Xhamster, Porno, Teen Porn,
  Rokettube. Merhabalar çılgınca oral sex yapabileceğim beylerin aramalarını.

  bekliyorum ben zehra! NUMARAM: 0035.

 100. Yalar mısınız lütfen azdım bu gecede Türk porno ifşa ayak fetiş.
  2. 2. Türk ifşa Turkish porno الإباحية. @turkpornifsahom.
  12h. Türbanlı Ayşe kocası kirayı ödeyemedi diye ev sahibine
  veriyor Tütbanlı porno izle. The following media includes potentially sensitive content.

 101. Son kadın azıyo anne kızı oğlu kaynana seks
  sex sİkİş oluğun Adam Para Verip Kızları Sikiyor Porno Izle arap kiss
  lez horse sex amatör videosu hd yakın çekim altyazılı anne.

 102. Below are the most delicious porn videos with aktif pasif oglan in high quality.

  Only with us you can see hardcore porn where the plot has aktif pasif oglan. Moreover, you can choose in what.

 103. PhillipAcand says:

  https://doxycycline100mg.site/# doxycycline otc drug

 104. Gizli kamera mom Bedava Seks klipleri. gösteriliyor 1-48
  ‘in 48 Languid unique my big beautiful woman mom on spy camera 00:
  38. Hidden camera ascertain nudist twain having shag on beach.

  08:08. My act of love addicted MILF spied with her toyboy.
  13:51. The round fucking arse of my mother xxxm.

 105. Jennifer Lopez filmlerinin listesi Jennifer Lopez Biyografisi,
  Jennifer Lopez Fotoğrafları, Jennifer Lopez Videoları,
  Jennifer Lopez hakkında herşey ‘da!

 106. Sapık Adam ve Babası Çiftliğe Kız Atıyorlar +18 Film.
  Süre: 81 Dk. Narrator sapık babası ile uğraşan genç bir adamdır.
  Sapık adam oğluna miras bırakmak için bir şart koşar ve.

 107. Porno: türkçe konuşmalı sex tube. Açıklamaya göz at.
  +18 Amatör Anal Asyalı Erotik Filmler Genç Kız Gizli Çekim Grup Seks HD Lezbiyen Liseli Pornolar Rokettube Sarışın Sikiş izle Türk Sikiş Yabancı.
  27%.

 108. Geraldamows says:

  [url=https://prescriptiondrugs24.com/#]ed pills without doctor prescription[/url] prescription drugs without prior prescription

 109. The group taking Simvastatin recorded significantly lower levels
  of testosterone that those taking the placebo.
  Finally Statins were found to reduce.

 110. BENTYL (dicyclomine hydrochloride injectable;injection) Manufacturer:
  ALLERGAN Approval date: Strength(s): 10MG/ML ; BENTYL.

 111. Common side effects of dicyclomine may include: drowsiness, dizziness,
  weakness, nervousness; blurred vision; dry mouth; or.
  nausea. This is not a complete list of side effects.

 112. Huren in NDS bzw. Niedersachsen findest Du auch auf Sexy Ladys und geile Frauen für Sexkontakte,
  Hausbesuch und die Erfüllung Deiner sexuellen Fantasien.

 113. Hvað er að frétta félagar, góð færsla og góð rök kommentuð á þessum stað, ég hef svo sannarlega gaman af þessu.

 114. gate io says:

  I’ve been baking these cookies about once a month during the last 1.5 years. I’ve made some adaptations:I try to avoid sugar, so I’ve just reduced the sugar to about a quarter. The cookies still taste great. I’m afraid they are more crumbly due to the reduced sugar, but I’m willing to compromise on that. Also, I’ve replaced the tchina with different nut butters (cashew, almond, peanut, hazelnut). Last, I usually also add some cocoa powder. It’s a great recipe, thank you!I posted links in the article to purchase these in Amazon

 115. Fetishnetwork ödeme yapan perri sert bdsm ve kaba seks. 08:00.
  amateur bdsm blowjobs femdom handjob pov sucking big cock.
  09:38. amatör seks içinde the banyo. 21:10. köle alman fetiş için oral seks yapmalı -ilk kez bi.
  06:11. amateur gangbang bdsm wife hardcore. 15:29.

  amateur bdsm blowjobs bondage sex toys. 08:11. amateur bdsm blowjobs.

 116. 14:46. derleme içine boşalma boşalmak. Stud fucks creampie hole of sex craving mother and in. 25:38.
  amatörce bukkake içine boşalma porno yıldızı.
  Friends cum in the mouth of Hot Creampie. 14:27. yakın çekim içine boşalma boşalmak boşalmalar.

  Bigtitted stepmom sucking big cock at the party.

 117. appelve says:

  В повечето случаи условията за разиграване имат определен срок. Той е ясно описан в правилата и условията, така че му обърнете внимание. Ако даден бонус трябва да се превърти 20 пъти в рамките на 3 дена, сами се досещате, че трудно ще изпълните тези условия. В повечето случаи условията за разиграване имат определен срок. Той е ясно описан в правилата и условията, така че му обърнете внимание. Ако даден бонус трябва да се превърти 20 пъти в рамките на 3 дена, сами се досещате, че трудно ще изпълните тези условия. https://tlebeauty.com/community/profile/virgilbowlin749/|0 Ако търсите нещо ново в онлайн гейминг сферата и не ви притеснява липсата на официален лиценз от НАП, Mr. Bit, определено, е едно любопитно за тест място, което да тествате още днес.  А с дигиталния прожекционен апарат най-старото софийско кино започва нова страница от своята дълга история. В момента там се прожектират както актуалните хитове “Тенет” и “Мулан”, така и фестивален репертоар от започващия “София филм фест – Есен”. В програмата присъстват още много интересни филми, като съвсем не са малко и известните актьорски имена – ще споменем само Елизабет Банкс, Бен Стилър, Наоми Уотс, Клое Севини, Джош Лукас, Леа Сейду, Колин Фарел, Руйчъл Уайз. Ще видим и последния филм с Ейдриън Броуди и Салма Хайек, сниманият у нас – „Септември в Шираз“ (Ревю – в ОЩЕ ПО ТЕМАТА).

 118. ラブドール メンズ あなたが独身であり、それをしたいという欲求がないかどうかに関係なく、セックスの無限の医学的利点を手に入れましょう

 119. Fep says:

  Collect books and go on quests that ignite a love of reading OK, so your goal is to match two pairs to score points. Once you match a pair, the cards will stay turned over (face up). You need to get all the cards turned over in order to get to the next level. You have to be quick, quick, quick! If you don’t match these odd characters before the timer runs out, it’s game over! With every level, you have to match more and more card characters. When you start playing, getting a match is just pot luck, but once you start recognizing the character’s positions, your razor sharp memory skills should kick into play and from then on getting a match will be super-duper simple! Have fun! In this section FreeGamePick team collect the best and most colorful free games for kids. All of them are free and do not contain advertising. This is a compilation of unpretentious, fun and interesting games for kids and for them family.
  https://caidenazxt528528.dgbloggers.com/20671063/barbie-games-for-girls-online
  If you’re someone who counts down the days until Pantone’s annual Color of the Year is announced, this game is for you. To play, the “artist” uses Pantone color swatches to create a Pictionary-esque depiction of iconic pop culture characters, with the other players left to guess who they’ve depicted. After you’re done playing, you can use the swatches to pick out your next bedroom paint color. Talk about multi-player and multipurpose! Many war games tend to focus especially on the battles of World War 2, something that always works to draw the attention of millions of players. Even so, it is a nice thing to have a bit of variety in this genre, something that one of the best games to play online, Battlefield 1, managed to accomplish with ease when portraying World War 1.

 120. Marcelino says:

  Regards! I appreciate this!

Leave a Reply