1. marz 1935

Skrifað um March 1, 2015 · in Almennt · 440 Comments

Hákon Bjarnason á hesrti sínum Krumma.

Hákon Bjarnason á hesti sínum Krumma. Hákon reið alltaf við sléttan leðurtaum.

Fyrir 80 árum, hinn fyrsta marz 1935, var faðir minn, Hákon Bjarnason (1907-1989), skipaður skógræktarstjóri og jafnframt skógavörður í Reykjavík. Hann gegndi stöðunni í 42 og hálft ár. Fyrirrennari hans í starfi var danskur skógfræðingur, Agner Francisco Kofoed-Hansen að nafni (1869-1957). Hann var settur í embættið 1908 en ekki skipaður fyrr en 1925. Kofoed-gamli-Hansen, eins og hann var oftast nefndur í mínu ungdæmi til aðgreiningar frá syni hans, hafði komið hingað til lands tveimur árum áður og ferðast um landið með öðrum skógfræðingi dönskum, Christian E. Flensborg. – Flensborg hafði dvalið hér á landi sjö undanfarin sumur og sinnt margvíslegum störfum ásamt Einari Helgasyni að undirlagi frumkvöðla að skógrækt, þeirra Carls H. Ryders, sjóliðsforingja og skógfræðiprófessorsins Carls V. Prytz.

Allnokkur styrr stóð um ráðningu Kofoeds-Hansens og blönduðust mörg mál þar saman. Á fyrstu árunum voru sandgræðsla og skógrækt undir sama hatti en voru illu heilli aðskilin 1914, og sandgræðslan flutt til Búnaðarfélags Íslands. Maður að nafni Gunnlaugur Kristmundsson (1880-1949) tók alfarið við sandgræðslunni. Oft var grunnt á því góða á milli þessara tveggja manna. Kofoed-Hansen galt fyrir það á þessum árum, að vera danskur. Hann náði ekki tökum á málinu og gerðu menn í því að apa eftir honum skringilegar setningar, eins og: „Þarna sé ég ein á, ég veit hver hún á;“ – og fleira í þessum dúr. Þá varð honum það á á einum stað að sá og gróðursetja í farveg leysingarvatns og skolaði því vitanlega öllu á haf út í fyrstu leysingum að vori.

Kofoed-Hansen naut sjaldnast sannmælis fyrir störf sín hér á landi, einkum á sviði sandgræðslu (sjá: hér). Hann var þó vel menntaður, fylginn sér og harðduglegur ferðamaður. Það hefur löngum verið í minnum haft, að hann fór einn síns liðs ríðandi þvert yfir hálendi Íslands. Þá var hann einkar fær landmælingamaður og kortin, sem hann mældi og dró upp munu vera afburða vel gerð. Vonandi er þeim haldið til haga.

Svo fór, að Kofoed-Hansen var ýtt til hliðar 1935, þá er hann var 65 ára að aldri. Á bak við þá athöfn er saga, sem er að mestu óskráð og verður það kannski alltaf, því að nú eru engir, sem hana kunna.

Eins og áður segir tók Hákon Bjarnason við starfi skógræktarstjóra þennan dag fyrri 80 árum. Embættinu fylgdu nokkrir reiðhestar og að auki átti Hákon sjálfur nokkra gæðinga. Voru hestarnir notaðir til ferðalaga fram til 1942. Árið 1936 kom viðarkolabíll til landsins, sem Kofoed-Hansen hafði pantað, og var hann einkum notaður við flutninga á plöntum út um land og einnig til þess að knýja viðarsagir (sjá: http://ahb.is/vidarkolabill-skograektar-rikisins).

Áður en Hákon tók við starfinu hafði hann ferðast vítt um land, meðal annars til þess að kynna sér ástand birkiskóga og rannsaka jarðveg og þá sérstaklega öskulög frá 1930. Meðal annars rakti hann uppruna „hvítu“ öskulaganna til Heklu og nefndi þau H1-H5. Svo segir hann sjálfur frá í óbirtum pistli (Upphaf öskulagarannsókna á Íslandi):

„Mig minnir, að það hafi verið veturinn 1934, sem Bjarni Sæmundsson bað mig að halda erindi um öskulögin á fundi í Náttúrufræðafélaginu, sem haldinn var í náttúrugripasafni Menntaskólans [í Reykjavík]. Þar var fámennt en ég man eftir Pálma Hannessyni á þeim fundi, Magnúsi Björnssyni og sennilega var Jón Eyþórsson þar líka. Öðrum man ég ekki eftir en alls voru 10-12 manns á fundi. Sennilega má sjá þetta í fundagerðabókum Náttúrufræðafélagsins. Þar sagði ég meðal annars, að allt benti til þess að efra eða efsta hvíta líparítlagið á Norðurlandi hefði fallið eftir landnám, og það hefði sennilega komið úr Heklu. Þó vildi ég ekki – og gat enda ekki – tímasett það nánar. Taldi ég, að frekari athugun á öskulögum væri aðferð til þess að rekja uppblástur jarðvegs aftur í tímann.

Pálmi Hannesson tók til máls á eftir og kvaðst vantrúaður á að Hekla hefði nokkurn tíma gosið hvítum eða ljósum vikri, en norðan Heklu væru hins vegar líparítfjöll. Að öðru leyti fannst honum erindi mitt athyglisvert.

Bjarni Sæmundsson þakkaði fyrir erindið og kvað það skemmtilegt verkefni, sem framundan væri, og sagði að lokum í tilefni af orðum Pálma, að menn mættu aldrei taka nokkurn hlut gefinn í náttúruvísindum og þyrfti að skoða það nánar hvers konar vikri eldfjöllin spúðu, til dæmis hafði askan úr Kötlu, sem hann hafði safnað 1918, verið all gráleit.“

 

Þessum rannsóknum hélt Hákon áfram í allmörg ár, unz Sigurður Þórarinsson helgaði sér þetta viðfangsefni, en Hákon bauð Sigurði með sér í könnunarleiðangra, fyrst 1936, enda var hann á sífelldum ferðal-ögum. Svo sagði Unnsteinn Beck, lögfræðingur, að hann hefði verið fenginn til þess að færa alla jarðvegs-„prófíla“ inn á kort og reikna heildarþykkt og útbreiðslu öskulaga veturinn 1936/37, þegar hann var á síðasta ári í M.R.

Á árum áður hafði Hákon dvalizt bæði á Englandi og í Svíþjóð til þess að kynna sér jarðvegsrannsóknir. Árið 1934 var hann beðinn um að taka að sér jarðvegsrannsóknir á vegum Atvinnudeildar háskólans og hugði á samstarf við Þóri Guðmundsson (1896-1937), sem var fyrsti forstjóri stofnunarinnar. Óvænt andlát Þóris skömmu eftir ráðningu Hákonar varð hins vegar til þess, að þessar fyrirætlanir gengu ekki eftir. Hákon taldi, að þeir menn, sem tóku við af Þóri, hefðu hvorki vilja né skilning á slíkum athugunum.

Þess í stað varð Hákon framkvæmdastjóri Mæðiveikivarna frá 1937-1941. Meðal annars fólst það starf í því að hafa á hendi yfirstjórn pestargirðinga um landið og ráða varðmenn. Svo hart lagði Hermann Jónasson að honum að taka að sér þetta starf, að hann fékk sjálfdæmi að ákvarða sér laun fyrir það. Svo mikill erill fylgdi þessu starfi, að þá missti Hákon svefn í eina skiptið á ævinni.

Tvisvar á starfsævinni fékk Hákon tilboð um önnur störf um miðjan sjöunda áratuginn. Annars vegar var það staða við íslenzka stofnun og hins vegar við Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Fyrra starfið afþakkaði hann umyrðalaust en tók sér þó nokkurn umhugsunarfrest gagnvart hinu síðara. Af því varð þó ekki.

Árið 1971 lagði Hákon það til við Ingólf Jónsson, landbúnaðarráðherra, að Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins yrðu sameinuð. Bauðst hann til að gegna stöðunni í eitt eða tvö ár og láta svo af störfum. Ingólfur aftók þetta með öllu, þó að um 5 miljónir gætu sparazt.

Hér verður hvorki vikið að störfum Hákonar sem skógræktarstjóra né því, sem honum líkaði annars vegar bezt við í starfi og hins vegar verst. (Innan sviga má geta þess, að hann talaði alloft um skilningsleysi vissra ráðamanna.)

Hákon flutti fjöldamörg erindi í útvarpi og fyrirlestra á fundum. Þá var hann ötull við skriftir. Heildstæð ritaskrá hefur þó ekki verið enn tekin saman. Megnið af greinum og skýrslum birtust í Ársriti Skógræktarfélags Íslands eða tæpir 180 pistlar. Sennilega hefur enginn skrifað meira um skógrækt á Íslandi en hann.

Samt er það nú svo einkennilegt, að í bókinni Íslandsskógum, hundrað ára sögu, sem kom út 1999, og gefin var út að tilhlutan Skógræktar ríkisins, leyfðu höfundarnir sér, þeir Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, að þumba fram af sér allar tilvitnanir í greinir eftir Hákon Bjarnason, sem birtust í Ársriti Skógræktarfélags Íslands. Engu að síður geta höfundar þess, að þetta hafi verið aðalheimildir að verkinu.

 

Á langri ævi eignaðist Hákon marga góða vini. Fyrst er að geta þeirra, sem hann tengdist í gegnum starfið og störfuðu með honum hjá Skógrækt ríkisins og í Skógræktarfélagi Íslands. Frá Kaupmannahafnarárunum má nefna Steinþór Sigurðsson, Gísla Gestsson, Jakob Benediktsson, Skúla Þórðarson, Barða Guðmundsson, Valtý Albertsson og Steindór Steindórsson, sem urðu vinir hans alla tíð síðan. Af öðrum óvandabundnum vinum má nefna Skúla Skúlason, ritstjóra, Gunnlaug Briem, Hermann Jónasson, Agnar Kofoed-Hansen, Jón Eyþórsson, Brodda Jóhannesson, Trausta Einarsson, Sigurð Þórarinsson, svo að aðeins fáeinir séu nefndir.

 

ÁHB / 1. marz 2015

 

Leitarorð:

440 Responses to “1. marz 1935”
 1. Vmacle says:

  buy prednisone online without a prescription – prednisone online purchase generic prednisone

 2. Yhediz says:

  modafinil dosage – provigil weight loss modafinil alternatives

 3. Xowkom says:

  accutane pharmacy – accutane price in south africa accutane australia online

 4. Guhfgk says:

  amoxicillin 500mg capsules – buy amoxicillin 500 mg online mexico generic amoxicillin at walmart

 5. Wnwtef says:

  how to buy vardenafil online – how to use vardenafil usa pharmacy online order vardenafil

 6. Zpvvdr says:

  stromectol tablets – ivermectin 9mg ivermectin 1

 7. Pbuikd says:

  price cialis uk – canada cialis generic tadalafil 75 mg

 8. Fypgso says:

  stromectol generico – ivermectin usa ivermectin oral solution

 9. Kgbnxl says:

  viagra cost usa – erectile dysfunction drugs can you buy sildenafil over the counter

 10. Fcdzrt says:

  cialis over the counter in canada – generic cialis online canada where can i buy cialis online without a prescription

 11. Yetesu says:

  ivermectin lotion – ivermectin lotion price ivermectin virus

 12. Wyjlxt says:

  prednisone prescription online – where to buy prednisone in canada prednisone 105

 13. Oqqqlz says:

  provigil cost – provigil settlement order provigil

 14. Wtstvw says:

  azithromycin 100mg online – z pack can you buy zithromax over the counter in canada

 15. Coaejg says:

  where can i buy clomid – clomiphene for sale clomiphene tablets

 16. Kpdlcv says:

  generic tadalafil mexico – us cialis sales tadalafil india online

 17. Gvxvfi says:

  stromectol human – stromectol for humans india ivermectin

 18. Vsqtrn says:

  hollywood casino online real money – realslotsgam real money casino online

 19. Cjsivf says:

  impotence pills – erectile dysfunction symptoms can you buy ed pills over the counter

 20. Kbelzb says:

  prednisone for back pain – order prednisone online canada 40 mg prednisone daily

 21. Xxitxl says:

  how to get viagra in us – viagra uk where to buy viagra

 22. Dzobai says:

  cialis 5mg online pharmacy – Cialis samples cialis medicine online

 23. Qijrxv says:

  buy ivermectin – proivermectin.com covid ivermectin

 24. Cshjsk says:

  best erectile dysfunction pills – online medications erectile dysfunction drugs over the counter

 25. Sbqrsn says:

  ventolin cost canada – site ventolin 100 mcg

 26. Yyansk says:

  neurontin 100 mg caps – neurontin 600 levoxyl synthroid

 27. Knmazk says:

  buy generic viagra canada online – buy viagra online in australia

 28. Zstkoh says:

  buy brand cialis cheap – cost generic cialis

 29. Ymqzzq says:

  buy vardenafil online usa – generic vardenafil 20 mg discount vardenafil online

 30. Mkwrif says:

  ivermectin 1 – ivermectin 12mg online

 31. Mcziac says:

  prednisone 5mg tablets price – deltasone 20 mg tablet price prednisone buy nz

 32. Bvwphe says:

  amoxicillin without a doctor – buy amoxicillin noscript canada amoxicillin no prescription

 33. Bsuiwq says:

  medrol 2mg – lyrica mexico price lyrica cap

 34. furosemide goodrx furosemide rx IteLi Tenny

 35. Hdueql says:

  buying essays – essayqx write thesis

 36. Bhiqvb says:

  viagra 130mg online – Buy pfizer viagra online 100 viagra pill

 37. Iemosz says:

  generic cialis compare prices – Cialis online store cialis uk over the counter

 38. Bmpedh says:

  stromectol cvs – stromectol human buy ivermectin cream for humans

 39. Lpccea says:

  brand name prednisone – over the counter prednisone medicine prednisone 10 mg generic

 40. Twenly says:

  dr who tonight ivermectin pills otc ivermectin can i buy ivermectin online ivermectine 1 crГЁme gГ©nГ©rique

 41. Dvwemy says:

  furosemide 40 mg price in india – clomid 50mg cost of lasix 10mg

 42. Ukuyng says:

  cytotec for sale to us – order cytotec online buy cytotec online paypal

 43. Abnobe says:

  1. marz 1935 ivermectin 6mg ivermectin for humans ivermectin tabs for humans for sale cost of ivermectin medicine

 44. mokdiedo says:

  1. marz 1935 azithromycin price zithromax price at walmart zithromax azithromycin 500 mg

 45. Asubcy says:

  doxycycline over the counter usa – cost of doxycycline 100mg in india prednisolone 20 mg

 46. Djqtat says:

  ivermectin over the counter canada – stromectol tablet 3 mg order stromectol online

 47. Smhywb says:

  ivermectin tablets order – stromectol medicine stromectol 12 mg

 48. Eopppc says:

  sildenafil no prescription – sildenafil 100 natural sildenafil

 49. Mqritb says:

  tadalafil 40 mg – tadalafil 10 mg purchase tadalafil

 50. Xbraid says:

  accutane best price – how to get accutane prescription buy roaccutane

 51. Bpcdmh says:

  writing a paper – academia writing help with thesis

 52. Rphqtw says:

  ivermectin 0.1 uk – stromectol over the counter uk ivermectin australia

 53. Eyjxlb says:

  sildenafil 25 mg online – viagra online canadadrugpharmacy

 54. Qigfca says:

  how long does vardenafil take to work – buytopep.com ed pills cheap

 55. Ottojk says:

  goodrx hydroxychloroquine – hydroxychloroquine side effects common cheap prednisone online

 56. Onbmuv says:

  cenforce 150 usa and uk – visalista 60 fildena 150 usa and uk

 57. Mfzgwm says:

  orlistat mechanism – orlistat dosage instructions xenical pret

 58. Vphher says:

  ivermectin 9mg – buy stromectol for humans uk generic ivermectin for humans

 59. Biegdr says:

  where to order viagra online – sildenafil 50mg tablets buy generic 100mg viagra online

 60. Mpxhgd says:

  cialis 40 mg online – 5 mg cialis generic for cialis

 61. Smealf says:

  stromecВ­tol where to buy sztromektol ГЎra cost of ivermectin pill ivermectin 4 tablets price

 62. Vsfivr says:

  50 mg prednisone online – how to get prednisone prescription prednisone 20mg prescription cost

 63. Acocyo says:

  stromectol us – buy ivermectin for humans where to buy ivermectin for humans

 64. Xmofkj says:

  where can you buy over the counter viagra – buy viagra new mexico best online price for viagra

 65. weilina says:

  ivermectin stromectol 3 mg tablet stromectol megvesz ivermektin nz dosagem de comprimido de ivermectina 3 mg

 66. Poemehoro says:

  quanto tempo prima assumere levitra vardenafil using levitra

 67. Yxhfci says:

  cialis prescription – Brand name cialis overnight generic tadalafil for sale

 68. Wcplqr says:

  ivermectin medicine – stromectol order online stromectole online

 69. Bbxkef says:

  help me with my paper – assignment website write my paper for me

 70. Boslophy says:

  ivermectin what is stromectol used for ivermektin ivermectine tabletten uk

 71. Phgeck says:

  viagra gold – site where to get generic viagra online

 72. Gqpbct says:

  buy prednisone – where to buy prednisone tablets prednisone 20mg no prescription

 73. Xltepc says:

  200 mg prednisone – prednisone 5mg without prescription prednisone 5mg cost

 74. Zgware says:

  prednisone canada pharmacy – buy prednisone without a prescription buy prednisone online without a prescription

 75. ivermectin tablet online stromectol online buy stromectol online uk

 76. Nanagsdath says:

  generic stromectol ivermectin untuk manusia Ipfziweq mГЎy tГ­nh bбєЈng ivermectin uk

 77. Dhrbgy says:

  isotretinoin 20 mg – buy accutane online 30mg accutane discount

 78. ivermectin 2 ivermectin pills human buy ivermectin stromectol

 79. Xgzkol says:

  amoxil 500mg online – order amoxil 500mg buy amoxicillin 500 mg india

 80. Hfthpq says:

  ivermectin medication – cost of stromectol medicine generic ivermectin

 81. Luixoa says:

  buy ivermectin cream for humans – ivermectin 6mg pills for humans ivermectin 6 mg without a doctor prescription

 82. Bjqjva says:

  ivermectin 6 mg pills – ivermectin lotion price ivermectin lotion 0.5

 83. Managsdath says:

  ivermectin for humans for sale ivermectină 1% cremă generică Ipjeg24j ivermectin बिक्री को लागी

 84. Udiiem says:

  buy ivermectin 3mg – ivermectin 3mg oral ivermectin 3 mg dose

 85. DsjgShofs says:

  mexican online mail order pharmacy worst prescription drugs

 86. Vcxvld says:

  canadian online pharmacy no prescription – pharmacy canadian canadian mail order pharmacy

 87. Bowkkg says:

  where can i buy ed pills – ed pills otc buy ed meds

 88. Yoynyy says:

  prednisone for sale in canada – purchase prednisone buying prednisone 4mg without prescription

 89. Bxbdmx says:

  54 prednisone – prednisone 40mg medication prednisone 1 mg for sale

 90. DktkShofs says:

  how to dose ivermectin for humans durvet ivermectin pour on

 91. Loshoorse says:

  ivermectine kopen where can i buy stromectol Opqmgy67 ivermectine tabletten uk

 92. Msoyxr says:

  buy amoxicillin 500 mg online – site antibiotics without a doctors prescription

 93. Cnsnroady says:

  most commonly abused prescription drugs canadian pharmacy online store

 94. Aannfraks says:

  ivermectin 1.87 paste for humans ivermectin ear mites cats

 95. Iunuuo says:

  chumba casino – online card games online casino gambling

 96. SeehWalk says:

  where can i buy stromectol ivermectin ivermectin dosage dog

 97. Dsnnwoxia says:

  how to use ivermectin pour on for cattle gapeworm treatment ivermectin

 98. HmsmPlaby says:

  tadalafil professional review cheap tadalafil online

 99. Gjfwia says:

  stromectol ivermectin tablets – ivermectin 3 mg online ivermectin oral solution

 100. DnrjShofs says:

  why are prescription drugs so expensive buy hcg online pharmacy

 101. Htsvyc says:

  cheap cialis prices – Order viagra us online pharmacy australia viagra

 102. RrnbShofs says:

  online pharmacy no prescription needed in store pharmacy

 103. Einsia says:

  online canadian pharmacy review – canadian pharmacy mall canadian pharmacy price checker

 104. HmsgPlaby says:

  application essay writing service buy essay cheap online

 105. Tlomws says:

  can i buy ed pills over the counter – buy ed meds best ed pills non prescription uk

 106. Zbgf45e says:

  azithromycin 500 mg z pak antibiotic dosage z pack instructions 5 day

 107. Scdzmg says:

  essay writing sites – research paper website pay for essay

 108. Rovqgo says:

  walgreens online pharmacy – buy erythromycin 250mg for sale canada drugs coupon

 109. Recvsy says:

  walmart pharmacy online – keflex price buy generic ed pills online

 110. Hwaadq says:

  parx casino online – play slots for real money united states doubleu casino online casino

 111. IFeandab says:

  ivermektiini 1% kerma geneerinen ivermectin 12 mg

 112. Ahebfraks says:

  where can i buy viagra over the counter canada purchase viagra canadian pharmacy

 113. Dnenwoxia says:

  sheep drench ivermectin for dogs buy stromectol 6 mg online

 114. Evwfcl says:

  zithromax medication – buy azithromycin 500mg online cheap zithromax 250mg

 115. DwhgShofs says:

  no prescription canadian cialis cialis 20mg review

 116. Bdjwzr says:

  ivermectin 6mg – price of stromectol tablets ivermectin 6 mg pills

 117. HrhsPlaby says:

  ivermectin coronavirus trials ivermectin injectable

 118. Ighepk says:

  viagra pills 50mg – viagra 150 mg where can you get female viagra pills

 119. RwhvShofs says:

  oxfordhealth.com online pharmacy Trimox

 120. Jysjff says:

  tadalafil online without a script – cialis 10mg price mexico pharmacy order online

 121. Iyokfe says:

  ivermectin 3 mg dose – buy stromectol pills order medicine online

 122. Nkbwzu says:

  red ed pill – order accutane cheap where can you get accutane

 123. Onkqzj says:

  amoxicillin price without insurance – best gambling sites online casino real money paypal

 124. RwhvShofs says:

  canadian valley pharmacy Desyrel

 125. Hjbiqu says:

  buy generic pregabalin 150mg – lyrica 75 mg capsule can you buy lasix over the counter

 126. FgwvSaurb says:

  canadian pharmacy world coupon code prednisolone online pharmacy

 127. Iqjqxc says:

  clomid online no prescription – clomiphene online 25mg misoprostol sale

 128. HmehPlaby says:

  short essay on newspaper reading as a habit best essay help research paper topics

 129. Euuuko says:

  priligy over the counter – brand priligy purchase prednisolone generic

 130. RjrcShofs says:

  example of term paper in filipino term paper shakespeare

 131. FhrfSaurb says:

  essay on mathematical puzzles finland essay

 132. Ucyxin says:

  buy synthroid 100mcg online – neurontin 600mg cheap neurontin 600mg cheap

 133. Drnnwoxia says:

  5 essay paragraph about friendship short essay land pollution

 134. Jvgelv says:

  buy levothyroxine tablets – buy viagra 100mg online cheap order tadalafil 20mg sale

 135. Rzhnze says:

  sildalis for sale – finasteride 1mg price order metformin 500mg pill

 136. HmehPlaby says:

  english essay paper css 2013 faisalabad newspaper essay page crossword clue

 137. Cvsnkh says:

  buy provigil 100mg – stromectol stromectol tablets ivermectin syrup

 138. RjrcShofs says:

  halimbawa ng term paper sa filipino subject supply chain management term paper topics

 139. FnrhSaurb says:

  hell freezes over term paper term paper glossary

 140. Ukgukz says:

  brand vardenafil vs generic – buy vardenafil online uk xenical 120mg uk

 141. SnrnWalk says:

  rhetorical analysis essay thesis reality tv essay thesis

 142. sons of arthritis natural foods to lower blood pressure
  stromectol https://ivermectinhome.com

 143. Tjrvfa says:

  hydroxychloroquine 200mg price – valacyclovir pills valacyclovir generic

 144. Drnnwoxia says:

  essay importance of education in hindi phobia essay topics

 145. cheelry says:

  kamagra low cost kamagra best kamagra low price

 146. Czrpod says:

  purchase sildalis without prescription – cost propecia 5mg order metformin for sale

 147. Pcnkvs says:

  buy ampicillin generic – hydroxychloroquine 400mg ca order hydroxychloroquine 200mg online cheap

 148. Bnisiu says:

  hydroxychloroquine 200mg us – order plaquenil 400mg generic cost hydroxychloroquine 400mg

 149. cugkkm says:

  cialis super active otc cialis discount cialis pills

 150. mjwkjf says:

  ivermectin tablets ivermectin cancer dose coronavirus treatment news

 151. Rrriyz says:

  pharmacie en ligne viagra – sildenafil 200mg sans ordonnance en france tadalafil comprimГ©

 152. Fuynih says:

  stromectol cream – stromectol pills topical ivermectin cost

 153. sinfeno says:

  cialis black petcialisrov cialis 20 mg

 154. Arjjuq says:

  prednisone sale – prednisone pills brand prednisone

 155. wegopngy says:

  cialis tadalafil where to order tadalafil tablets

 156. France says:

  ivermectin over the counter uk strumectol.com ivermectin tablets

 157. Qqdjaa says:

  buy accutane 40mg generic – buy amlodipine 10mg pill amoxicillin online buy

 158. cost of cialis where to buy generic cialis online safely

 159. Iympza says:

  order lisinopril 5mg generic – buy lyrica without prescription buy generic prilosec 10mg

 160. Leagenag says:

  top rated canadian pharmacies online buy cialis online canada pharmacy

 161. Wjhacw says:

  purchase pregabalin online cheap – order albuterol 4mg online buy zithromax 500mg

 162. arertLip says:

  overseas pharmacies that deliver to usa legitimate online pharmacies

 163. Vejzco says:

  aristocort over the counter – clarinex canada generic clarinex

 164. Klrnwt says:

  purchase doxycycline generic – prednisolone 10mg drug buy synthroid 150mcg pill

 165. Jcrvzg says:

  order orlistat 60mg pills – plaquenil 400mg for sale plaquenil cost

 166. wegohhku says:

  side effects for tadalafil cost of cialis

 167. Opwzgn says:

  cenforce 100mg cost – buy allopurinol 100mg acyclovir 800mg without prescription

 168. EloreLex says:

  z pack for sale serving my neighbourhood (OX10) parade unfit in requital for deliberately, ordered medications at cock crow private nearby problems at this pharmacy. Told medication would be keen in there a week, motionless waiting after two weeks. Have occasion for more be said!!!

 169. Ipydty says:

  order hydroxyzine sale – ezetimibe oral buy crestor 10mg for sale

 170. xzbpbt says:

  http://www.azithromycintok.com provides the correct chance conducive to me to leverage my 12 years of acquaintance in this slot hockey, enabling me to run a area and do something that is rewarding to me without assuming all of the risk.

 171. Doytbc says:

  order tizanidine 2mg generic – toradol 10mg ca colchicine 0.5mg cost

 172. oydppx says:

  Tanner, my outstanding lab, was getting older and starting to fall UP the stairs. zpack us cane introduced me to VetForm CT Support, and Tanner was directly happily prosperous up and down stairs with no problems!

 173. Hjweii says:

  inderal 10mg without prescription – brand atomoxetine plaquenil 200mg without prescription

 174. inhaler otc says:

  salbutamol inhaler – http://www.inhalerotc.com
  You’ve made your stand extremely nicely!!

 175. Uqpyyu says:

  plaquenil over the counter – buy aralen without prescription chloroquine for sale online

 176. Njvrip says:

  cost chloroquine – order baricitinib 4mg sale cialis viagra sales

 177. Hlwryh says:

  buy cialis 40mg generic – cheap tadalafil online cost for ivermectin 3mg

 178. Xtjwjz says:

  ivermectin 12 mg online – order isotretinoin 20mg generic buy accutane 10mg sale

 179. Since partnering with ventolin inhalador, we be enduring doubled our beds served and nearly tripled our revenue. This has been a win-win relationship. We retain era to light of day decision-making focusing on the needs of our customers but fool the persistence, stability and financial money of a much larger organization.
  Incredible a lot of great material.

 180. I ever go for my tires from http://www.otchydroxychloroquine.com. Big prices, electing and shipping make the serving 5 stars
  You said that superbly.

 181. cialis at canadian pharmacy cialis tadalafil

 182. Paadvb says:

  gambling casino online – slots casino games generic azithromycin 500mg

 183. tadalafil generic where to buy tadalafil online

 184. Vxtgjz says:

  metoclopramide order – reglan 20mg without prescription cozaar 25mg cheap

 185. wegozfgx says:

  tadalafil order online no prescription https://cialisicp.com/

 186. I am a Community Psychiatric Nurse and I adapted to stromectolice.com on Raddlebarn Road on Friday 15th Jan 2021 at wide 14.15 in order to family visible some medication in compensation joke of my patients.
  Really tons of very good info.

 187. My ageing parents prepare again been impressed near the neighbourly, competent advantage provided beside the ventolin inhaler size and his staff. However, during the pandemic and since my papa’s current screen cancer diagnosis, they have planned at bottom been renowned; nothing is too onerous or too much row and they are again apt with employees and advice. We can’t give you ample!
  Amazing lots of fantastic material.

 188. Dspuuw says:

  topamax 100mg for sale – levofloxacin 500mg drug purchase sumatriptan online

 189. Ikunxa says:

  buy generic flomax – buy tamsulosin 0.4mg for sale purchase zocor online

 190. Tiukst says:

  finasteride 5mg cost – valtrex tablet valtrex 500mg for sale

 191. wegoodtf says:

  prescription tadalafil online buy cialis pills

 192. Ljnucz says:

  order generic augmentin – order augmentin 625mg bactrim 960mg price

 193. Vjwxvo says:

  viagra 150mg cheap – buy sildenafil 50mg online cheap cialis 40mg us

 194. https://cialisvet.com/ tadalafil order online no prescription

 195. Hukimo says:

  buy hydroxychloroquine sale – plaquenil 400mg usa plaquenil cost

 196. eoxu35 says:

  ivermectin for humans ivermectin 1mg ivermectin for humans

 197. Xtlexn says:

  buy ivermectin 6 mg online – stromectol tablet ivermectin generic cream

 198. Davidfug says:

  windscribe vpn
  free us vpn
  how to buy a vpn server

 199. Uwnyfk says:

  order generic cephalexin 250mg – buy cephalexin 125mg pills purchase erythromycin for sale

 200. pwp87b says:

  Enchanted with how quick my contacts came! I desperately needed contacts up front the weekend viagra prices without insurance (because I am someone that could on no account wear glasses when going unconscious!!) and they arrived neutral in time. Saved my weekend. Seriously tons of good tips.

 201. Imxany says:

  fildena 100mg generic – purchase nolvadex generic order disulfiram 250mg without prescription

 202. Hjfkop says:

  budesonide generic – cefuroxime pill cefuroxime pills

 203. Bvcaaj says:

  buy careprost without prescription – purchase careprost desyrel 100mg over the counter

 204. Wiwlpz says:

  viagra professional – free shipping viagra ranitidine oral

 205. Bifvzg says:

  overnight delivery cialis – ivermectin 12mg online stromectol ebay

 206. Bmerod says:

  buy tadalafil 10mg online cheap – gnc ed pills ed pills comparison

 207. ZakJab says:

  [url=https://stromectol.live/]stromectol canada[/url]

 208. Mlicpb says:

  casino world – slots online buy prednisone online cheap

 209. AlanJab says:

  [url=https://modafinil.click/]modafinil 100 mg tablet[/url]

 210. Ddgbtk says:

  prednisone 5mg generic – accutane 20mg oral buy isotretinoin 10mg online cheap

 211. JudyJab says:

  [url=https://viagrantabs.com/]sildenafil canada paypal[/url]

 212. BooJab says:

  [url=https://permethrin.today/]where can you buy elimite cream[/url]

 213. Fehyci says:

  purchase amoxil sale – amoxicillin medication buy sildenafil 150mg without prescription

 214. Fpxslg says:

  order generic tadalafil 5mg – order cialis generic cialis brand

 215. Hxgxko says:

  buy stromectol 2mg – buy ivermectin canada order azithromycin generic

 216. wegobogi says:

  canada generic tadalafil buy tadalafil

 217. tadalafil liquid buy generic cialis online with mastercard

 218. Lnteci says:

  zithromax 250mg brand – order zithromax generic buy medrol 4mg online

 219. DenJab says:

  [url=https://bestviagra50lowcost.monster/]female viagra price[/url]

 220. JudyJab says:

  [url=https://cheapviagratabletsforsale.monster/]best sildenafil 20mg coupon[/url]

 221. KiaJab says:

  [url=https://genericviagra100mgtablets.monster/]buy viagra cheap australia[/url]

 222. cialis says:

  prescription tadalafil online https://cialisicp.com/

 223. Eivnzx says:

  baricitinib 4mg uk – oral dapoxetine buy dapoxetine 60mg online

 224. Durrsk says:

  metformin usa – canadian drugs cheap lipitor 80mg

 225. Jhjoxr says:

  norvasc 5mg oral – brand amlodipine 5mg prilosec us

 226. YonJab says:

  [url=http://chq.monster/]hydroxychloroquine sulfate oval pill[/url]

 227. LisaJab says:

  [url=http://metforminglucophage.monster/]metformin 10000 mg[/url]

 228. Buoffi says:

  buy metoprolol sale – buy lopressor without prescription order generic tadalafil 20mg

 229. Xfuscl says:

  buy cialis 10mg without prescription – buy cialis 20mg generic viagra 150mg for sale

 230. Qhrnmz says:

  buy ivermectin 3 mg online – ivermectin cost australia ivermectin 6 mg for sale

 231. Tywiuu says:

  clomid 100mg cheap – buy clomid for sale zyrtec drug

 232. WimJab says:

  [url=http://onlineviagra200rx.quest/]viagra pills online india[/url]

 233. MaryJab says:

  [url=http://genericviagra100withoutprescription.monster/]sildenafil discount coupon[/url]

 234. Wtgyvc says:

  order clarinex 5mg pill – buy desloratadine 5mg online triamcinolone 10mg us

 235. CarlJab says:

  [url=http://bestviagramedicineforsaleonline.monster/]cheap viagra online free shipping australia[/url]

 236. WimJab says:

  [url=http://cytotecmisoprostol.quest/]cytotec pills buy[/url]

 237. Gbqpdm says:

  cytotec uk – order levothyroxine order synthroid 150mcg generic

 238. FebbSaurb says:

  what happens if a girl takes viagra viagra oral

 239. YonJab says:

  [url=https://ivrmectin.quest/]buy ivermectin[/url]

 240. Bmgbsg says:

  cialis otc – tadalafil over the counter cenforce pills

 241. RegeShofs says:

  sildenafil 100 mg precio sildenafil)

 242. Mfoykv says:

  buy diltiazem generic – buy acyclovir 400mg generic buy acyclovir 400mg generic

 243. Jltmjg says:

  atarax canada – order atarax 10mg without prescription crestor over the counter

 244. AmyJab says:

  [url=http://lisinoprilprinivil.monster/]lisinopril 4 mg[/url]

 245. MarkJab says:

  [url=https://lioresalbaclofen.quest/]baclofen pharmacy[/url]

 246. wegolmqr says:

  cialis at canadian pharmacy tadalafil price walmart

 247. Uomtyf says:

  buy ezetimibe 10mg generic – purchase citalopram celexa price

 248. Kwghkeype says:

  tadalafil 60 mg dosage c-tadalafil

 249. FefgSaurb says:

  tadalafil powder suppliers buy tadalafil no rx

 250. Mbrtsu says:

  canadian viagra – order lisinopril pills generic cyclobenzaprine

 251. WimJab says:

  [url=http://elavil.quest/]amitriptyline drug 1500 mg[/url]

 252. RwhShofs says:

  difference between viagra and sildenafil shelf life of sildenafil citrate

 253. Qgtcje says:

  sildenafil cheap – viagra mail order usa order tadalafil online cheap

 254. Fimpxr says:

  buy toradol sale – purchase tizanidine generic lioresal brand

 255. Coyxtg says:

  order colchicine 0.5mg pill – buy colchicine sale buy atomoxetine

 256. Bpbbxe says:

  viagra 150mg sale – clopidogrel 75mg without prescription generic plavix 150mg

 257. BooJab says:

  [url=https://buybestviagrapills.monster/]female viagra in canada[/url]

 258. TeoJab says:

  [url=https://viagraonlinetabletpharmacy.monster/]where can you buy viagra[/url]

 259. Crgbroady says:

  order stromectol online stromectol 3mg

 260. FehhSaurb says:

  ivermectin 1% cream generic ivermectin 1 cream 45gm

 261. Qbrvtd says:

  viagra tablet – sildenafil pills overnight delivery viagra

 262. RkgjShofs says:

  buy ivermectin cream for humans stromectol 15 mg

 263. Nrmxrk says:

  order nexium 40mg – brand phenergan order promethazine 25mg

 264. Kbwvkeype says:

  ivermectin lotion for lice stromectol liquid

 265. Jclopn says:

  tadalafil canada – how to get cialis buy cialis 5mg sale

 266. Cehhroady says:

  stromectol 3 mg tablet price stromectol coronavirus

 267. Lykzuc says:

  purchase provigil pills – erection pills viagra online ed pills gnc

 268. Cdokxs says:

  isotretinoin 10mg sale – buy azithromycin 500mg for sale zithromax order online

 269. Kqvnfx says:

  furosemide brand – sildenafil 25 mg cost sildenafil 100mg

 270. Cidpgu says:

  tadalafil cheap – buy cialis 20mg without prescription viagra online

 271. how much is cialis with insurance cialis versus viagra

 272. Hofbkm says:

  topamax ca – oral topiramate 100mg imitrex 50mg tablet

 273. Keezkeype says:

  mixing tadalafil and sildenafil tadalafil coupon

 274. DbngShofs says:

  sildenafil contraindication sildenafil headache

 275. Ooszdc says:

  dutasteride order – cialis 40mg generic buy tadalafil 20mg pill

 276. Xehwvz says:

  buy viagra 50mg generic – sildenafil 150mg brand tadalafil 10mg uk

 277. Hzrihq says:

  buy ed pills usa – prednisone 40mg tablet order generic prednisone 40mg

 278. NmioShofs says:

  cvs pharmacy store location canada rx drugs

 279. Kxcogz says:

  accutane 10mg oral – amoxicillin online cheap amoxicillin online

 280. Gaxstm says:

  lasix 100mg tablet – buy zithromax 250mg sale order zithromax 500mg pills

 281. Cnnbji says:

  buy generic doxycycline 100mg – doxycycline price buy chloroquine 250mg online

 282. veinsHek says:

  U.S. sportsbooks offer a variety of different betting types. Some of the most popular ones include win bets, parlays, over under, points spreads, prop bets, futures, and in-play bets. The number of betting types offered will largely depend on individual bookmakers. So, make sure to check which betting types a bookmaker offers before deciding to register. Focused on 20+ major sports, that play out around the Planet, we continuously post the best sports betting odds from top online bookmakers. Offshore sportsbooks compete for business by trying to offer the best prices. Many of those states host the same sportsbook companies. Big brands like DraftKings and FanDuel pop up in most sportsbook markets. However, some states have their own homegrown sportsbooks. Colorado has local sportsbooks like Bet Monarch, Sky Ute Sportsbook, and Bet Wildwood. Bettors will likely find a mixture of big brands and local companies in their states–especially states that allow many sportsbooks. https://19fit.co/community/profile/violaarden55824/ Odds listed on OLBG are subject to change. Always check the odds you are receiving at the point of confirming your bet. If you click through to any of the betting sites or casino sites listed on this site then OLBG may receive a payment. Free bets and casino offers are subject to terms and conditions, please check these thoroughly before taking part in a promotion. The latest cricket betting tips are sure to be very accurate, just like all of the other predictions we have on the site. Our experts have a hit rate of almost 90 percent when making cricket match predictions, so you can be assured that the live cricket betting tips we provide will be useful. Betway has been rated as the best betting site by us for a very long time. If you want to know why look at our cricket betting sites list and see for yourself.

 283. Dfnxvo says:

  cialis without prescription – Viagra or cialis order sildenafil 50mg generic

 284. HearT says:

  UWAGA: Serwis internetowy ranking-kasyn.com nie zachęca do grania w gry hazardowe. Wszelkie opinie na tej stronie są subiektywnymi opiniami twórców Serwisu. Serwis ten prowadzony jest w języku polskim dla polskojęzycznych użytkowników, którzy przebywają w krajach, w których korzystanie z hazardu online jest dozwolone. Jeśli przebywasz w kraju, w którym hazard online jest zakazany opuść tę stronę. Każdy użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy korzystanie z Serwisu jest legalne w jego jurysdykcji, a serwis ranking-kasyn.com nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie tego obowiązku. Oprócz szybkich i bezproblemowych wypłat z kasyna znajdziesz tutaj fantastyczny program bonusowy, a w tym bonus bez depozytu oraz szeroki wybór popularnych gier i obsługę w języku polskim. https://phasefivedata.com/community/profile/tobiaswindradyn Założenie konta PayPal i powiązanie go z Twoim źródłem finansowania (jak konto bankowe lub karta) jest objęte specyficznym systemem weryfikacji. Wszystko po to, aby zwiększyć Twoje bezpieczeństwo. Aby zintegrować konto PayPal z kontem bankowym, oba konta muszą posiadać tego samego właściciela. System weryfikuje te dane poprzez wysłanie dwóch przelewów na niskie, kilkugroszowe sumy. Zadaniem użytkownika jest następnie wpisanie otrzymanych kwot. Dzięki temu jest pewność, że konto PayPal jest powiązane z odpowiednim kontem bankowym. Korzystanie z PayPala podczas dokonywania wpłat i wypłat w kasynach online niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych z nich należą bez wątpienia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz szybkość realizacji wpłat. Jeśli dysponujesz środkami na koncie PayPal, to zlecenie przelewu na konto w kasynie trwa dosłownie w ciągu kilku sekund. Podobnie jest w drugą stronę, o ile samo kasyno nie wymaga dodatkowego czasu na weryfikację wypłaty środków. Warto także wspomnieć o tym, że pod konto w serwisie PayPal można podpiąć kartę kredytową lub płatniczą VISA, lub MasterCard, a wtedy realizacja płatności jest wręcz banalnie prosta.

 285. JebnShofs says:

  best online canadian pharmacy reviews pharmacy tech online class

Leave a Reply