1. marz 1935

Skrifað um March 1, 2015 · in Almennt · 88 Comments

Hákon Bjarnason á hesrti sínum Krumma.

Hákon Bjarnason á hesti sínum Krumma. Hákon reið alltaf við sléttan leðurtaum.

Fyrir 80 árum, hinn fyrsta marz 1935, var faðir minn, Hákon Bjarnason (1907-1989), skipaður skógræktarstjóri og jafnframt skógavörður í Reykjavík. Hann gegndi stöðunni í 42 og hálft ár. Fyrirrennari hans í starfi var danskur skógfræðingur, Agner Francisco Kofoed-Hansen að nafni (1869-1957). Hann var settur í embættið 1908 en ekki skipaður fyrr en 1925. Kofoed-gamli-Hansen, eins og hann var oftast nefndur í mínu ungdæmi til aðgreiningar frá syni hans, hafði komið hingað til lands tveimur árum áður og ferðast um landið með öðrum skógfræðingi dönskum, Christian E. Flensborg. – Flensborg hafði dvalið hér á landi sjö undanfarin sumur og sinnt margvíslegum störfum ásamt Einari Helgasyni að undirlagi frumkvöðla að skógrækt, þeirra Carls H. Ryders, sjóliðsforingja og skógfræðiprófessorsins Carls V. Prytz.

Allnokkur styrr stóð um ráðningu Kofoeds-Hansens og blönduðust mörg mál þar saman. Á fyrstu árunum voru sandgræðsla og skógrækt undir sama hatti en voru illu heilli aðskilin 1914, og sandgræðslan flutt til Búnaðarfélags Íslands. Maður að nafni Gunnlaugur Kristmundsson (1880-1949) tók alfarið við sandgræðslunni. Oft var grunnt á því góða á milli þessara tveggja manna. Kofoed-Hansen galt fyrir það á þessum árum, að vera danskur. Hann náði ekki tökum á málinu og gerðu menn í því að apa eftir honum skringilegar setningar, eins og: „Þarna sé ég ein á, ég veit hver hún á;“ – og fleira í þessum dúr. Þá varð honum það á á einum stað að sá og gróðursetja í farveg leysingarvatns og skolaði því vitanlega öllu á haf út í fyrstu leysingum að vori.

Kofoed-Hansen naut sjaldnast sannmælis fyrir störf sín hér á landi, einkum á sviði sandgræðslu (sjá: hér). Hann var þó vel menntaður, fylginn sér og harðduglegur ferðamaður. Það hefur löngum verið í minnum haft, að hann fór einn síns liðs ríðandi þvert yfir hálendi Íslands. Þá var hann einkar fær landmælingamaður og kortin, sem hann mældi og dró upp munu vera afburða vel gerð. Vonandi er þeim haldið til haga.

Svo fór, að Kofoed-Hansen var ýtt til hliðar 1935, þá er hann var 65 ára að aldri. Á bak við þá athöfn er saga, sem er að mestu óskráð og verður það kannski alltaf, því að nú eru engir, sem hana kunna.

Eins og áður segir tók Hákon Bjarnason við starfi skógræktarstjóra þennan dag fyrri 80 árum. Embættinu fylgdu nokkrir reiðhestar og að auki átti Hákon sjálfur nokkra gæðinga. Voru hestarnir notaðir til ferðalaga fram til 1942. Árið 1936 kom viðarkolabíll til landsins, sem Kofoed-Hansen hafði pantað, og var hann einkum notaður við flutninga á plöntum út um land og einnig til þess að knýja viðarsagir (sjá: http://ahb.is/vidarkolabill-skograektar-rikisins).

Áður en Hákon tók við starfinu hafði hann ferðast vítt um land, meðal annars til þess að kynna sér ástand birkiskóga og rannsaka jarðveg og þá sérstaklega öskulög frá 1930. Meðal annars rakti hann uppruna „hvítu“ öskulaganna til Heklu og nefndi þau H1-H5. Svo segir hann sjálfur frá í óbirtum pistli (Upphaf öskulagarannsókna á Íslandi):

„Mig minnir, að það hafi verið veturinn 1934, sem Bjarni Sæmundsson bað mig að halda erindi um öskulögin á fundi í Náttúrufræðafélaginu, sem haldinn var í náttúrugripasafni Menntaskólans [í Reykjavík]. Þar var fámennt en ég man eftir Pálma Hannessyni á þeim fundi, Magnúsi Björnssyni og sennilega var Jón Eyþórsson þar líka. Öðrum man ég ekki eftir en alls voru 10-12 manns á fundi. Sennilega má sjá þetta í fundagerðabókum Náttúrufræðafélagsins. Þar sagði ég meðal annars, að allt benti til þess að efra eða efsta hvíta líparítlagið á Norðurlandi hefði fallið eftir landnám, og það hefði sennilega komið úr Heklu. Þó vildi ég ekki – og gat enda ekki – tímasett það nánar. Taldi ég, að frekari athugun á öskulögum væri aðferð til þess að rekja uppblástur jarðvegs aftur í tímann.

Pálmi Hannesson tók til máls á eftir og kvaðst vantrúaður á að Hekla hefði nokkurn tíma gosið hvítum eða ljósum vikri, en norðan Heklu væru hins vegar líparítfjöll. Að öðru leyti fannst honum erindi mitt athyglisvert.

Bjarni Sæmundsson þakkaði fyrir erindið og kvað það skemmtilegt verkefni, sem framundan væri, og sagði að lokum í tilefni af orðum Pálma, að menn mættu aldrei taka nokkurn hlut gefinn í náttúruvísindum og þyrfti að skoða það nánar hvers konar vikri eldfjöllin spúðu, til dæmis hafði askan úr Kötlu, sem hann hafði safnað 1918, verið all gráleit.“

 

Þessum rannsóknum hélt Hákon áfram í allmörg ár, unz Sigurður Þórarinsson helgaði sér þetta viðfangsefni, en Hákon bauð Sigurði með sér í könnunarleiðangra, fyrst 1936, enda var hann á sífelldum ferðal-ögum. Svo sagði Unnsteinn Beck, lögfræðingur, að hann hefði verið fenginn til þess að færa alla jarðvegs-„prófíla“ inn á kort og reikna heildarþykkt og útbreiðslu öskulaga veturinn 1936/37, þegar hann var á síðasta ári í M.R.

Á árum áður hafði Hákon dvalizt bæði á Englandi og í Svíþjóð til þess að kynna sér jarðvegsrannsóknir. Árið 1934 var hann beðinn um að taka að sér jarðvegsrannsóknir á vegum Atvinnudeildar háskólans og hugði á samstarf við Þóri Guðmundsson (1896-1937), sem var fyrsti forstjóri stofnunarinnar. Óvænt andlát Þóris skömmu eftir ráðningu Hákonar varð hins vegar til þess, að þessar fyrirætlanir gengu ekki eftir. Hákon taldi, að þeir menn, sem tóku við af Þóri, hefðu hvorki vilja né skilning á slíkum athugunum.

Þess í stað varð Hákon framkvæmdastjóri Mæðiveikivarna frá 1937-1941. Meðal annars fólst það starf í því að hafa á hendi yfirstjórn pestargirðinga um landið og ráða varðmenn. Svo hart lagði Hermann Jónasson að honum að taka að sér þetta starf, að hann fékk sjálfdæmi að ákvarða sér laun fyrir það. Svo mikill erill fylgdi þessu starfi, að þá missti Hákon svefn í eina skiptið á ævinni.

Tvisvar á starfsævinni fékk Hákon tilboð um önnur störf um miðjan sjöunda áratuginn. Annars vegar var það staða við íslenzka stofnun og hins vegar við Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Fyrra starfið afþakkaði hann umyrðalaust en tók sér þó nokkurn umhugsunarfrest gagnvart hinu síðara. Af því varð þó ekki.

Árið 1971 lagði Hákon það til við Ingólf Jónsson, landbúnaðarráðherra, að Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins yrðu sameinuð. Bauðst hann til að gegna stöðunni í eitt eða tvö ár og láta svo af störfum. Ingólfur aftók þetta með öllu, þó að um 5 miljónir gætu sparazt.

Hér verður hvorki vikið að störfum Hákonar sem skógræktarstjóra né því, sem honum líkaði annars vegar bezt við í starfi og hins vegar verst. (Innan sviga má geta þess, að hann talaði alloft um skilningsleysi vissra ráðamanna.)

Hákon flutti fjöldamörg erindi í útvarpi og fyrirlestra á fundum. Þá var hann ötull við skriftir. Heildstæð ritaskrá hefur þó ekki verið enn tekin saman. Megnið af greinum og skýrslum birtust í Ársriti Skógræktarfélags Íslands eða tæpir 180 pistlar. Sennilega hefur enginn skrifað meira um skógrækt á Íslandi en hann.

Samt er það nú svo einkennilegt, að í bókinni Íslandsskógum, hundrað ára sögu, sem kom út 1999, og gefin var út að tilhlutan Skógræktar ríkisins, leyfðu höfundarnir sér, þeir Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, að þumba fram af sér allar tilvitnanir í greinir eftir Hákon Bjarnason, sem birtust í Ársriti Skógræktarfélags Íslands. Engu að síður geta höfundar þess, að þetta hafi verið aðalheimildir að verkinu.

 

Á langri ævi eignaðist Hákon marga góða vini. Fyrst er að geta þeirra, sem hann tengdist í gegnum starfið og störfuðu með honum hjá Skógrækt ríkisins og í Skógræktarfélagi Íslands. Frá Kaupmannahafnarárunum má nefna Steinþór Sigurðsson, Gísla Gestsson, Jakob Benediktsson, Skúla Þórðarson, Barða Guðmundsson, Valtý Albertsson og Steindór Steindórsson, sem urðu vinir hans alla tíð síðan. Af öðrum óvandabundnum vinum má nefna Skúla Skúlason, ritstjóra, Gunnlaug Briem, Hermann Jónasson, Agnar Kofoed-Hansen, Jón Eyþórsson, Brodda Jóhannesson, Trausta Einarsson, Sigurð Þórarinsson, svo að aðeins fáeinir séu nefndir.

 

ÁHB / 1. marz 2015

 

Leitarorð:

88 Responses to “1. marz 1935”
 1. Vmacle says:

  buy prednisone online without a prescription – prednisone online purchase generic prednisone

 2. Yhediz says:

  modafinil dosage – provigil weight loss modafinil alternatives

 3. Xowkom says:

  accutane pharmacy – accutane price in south africa accutane australia online

 4. Guhfgk says:

  amoxicillin 500mg capsules – buy amoxicillin 500 mg online mexico generic amoxicillin at walmart

 5. Wnwtef says:

  how to buy vardenafil online – how to use vardenafil usa pharmacy online order vardenafil

 6. Zpvvdr says:

  stromectol tablets – ivermectin 9mg ivermectin 1

 7. Pbuikd says:

  price cialis uk – canada cialis generic tadalafil 75 mg

 8. Fypgso says:

  stromectol generico – ivermectin usa ivermectin oral solution

 9. Kgbnxl says:

  viagra cost usa – erectile dysfunction drugs can you buy sildenafil over the counter

 10. Fcdzrt says:

  cialis over the counter in canada – generic cialis online canada where can i buy cialis online without a prescription

 11. Yetesu says:

  ivermectin lotion – ivermectin lotion price ivermectin virus

 12. Wyjlxt says:

  prednisone prescription online – where to buy prednisone in canada prednisone 105

 13. Oqqqlz says:

  provigil cost – provigil settlement order provigil

 14. Wtstvw says:

  azithromycin 100mg online – z pack can you buy zithromax over the counter in canada

 15. Coaejg says:

  where can i buy clomid – clomiphene for sale clomiphene tablets

 16. Kpdlcv says:

  generic tadalafil mexico – us cialis sales tadalafil india online

 17. Gvxvfi says:

  stromectol human – stromectol for humans india ivermectin

 18. Vsqtrn says:

  hollywood casino online real money – realslotsgam real money casino online

 19. Cjsivf says:

  impotence pills – erectile dysfunction symptoms can you buy ed pills over the counter

 20. Kbelzb says:

  prednisone for back pain – order prednisone online canada 40 mg prednisone daily

 21. Xxitxl says:

  how to get viagra in us – viagra uk where to buy viagra

 22. Dzobai says:

  cialis 5mg online pharmacy – Cialis samples cialis medicine online

 23. Qijrxv says:

  buy ivermectin – proivermectin.com covid ivermectin

 24. Cshjsk says:

  best erectile dysfunction pills – online medications erectile dysfunction drugs over the counter

 25. Sbqrsn says:

  ventolin cost canada – site ventolin 100 mcg

 26. Yyansk says:

  neurontin 100 mg caps – neurontin 600 levoxyl synthroid

 27. Knmazk says:

  buy generic viagra canada online – buy viagra online in australia

 28. Zstkoh says:

  buy brand cialis cheap – cost generic cialis

 29. Ymqzzq says:

  buy vardenafil online usa – generic vardenafil 20 mg discount vardenafil online

 30. Mkwrif says:

  ivermectin 1 – ivermectin 12mg online

 31. Mcziac says:

  prednisone 5mg tablets price – deltasone 20 mg tablet price prednisone buy nz

 32. Bvwphe says:

  amoxicillin without a doctor – buy amoxicillin noscript canada amoxicillin no prescription

 33. Bsuiwq says:

  medrol 2mg – lyrica mexico price lyrica cap

 34. furosemide goodrx furosemide rx IteLi Tenny

 35. Hdueql says:

  buying essays – essayqx write thesis

 36. Bhiqvb says:

  viagra 130mg online – Buy pfizer viagra online 100 viagra pill

 37. Iemosz says:

  generic cialis compare prices – Cialis online store cialis uk over the counter

 38. Bmpedh says:

  stromectol cvs – stromectol human buy ivermectin cream for humans

 39. Lpccea says:

  brand name prednisone – over the counter prednisone medicine prednisone 10 mg generic

 40. Twenly says:

  dr who tonight ivermectin pills otc ivermectin can i buy ivermectin online ivermectine 1 crГЁme gГ©nГ©rique

 41. Dvwemy says:

  furosemide 40 mg price in india – clomid 50mg cost of lasix 10mg

 42. Ukuyng says:

  cytotec for sale to us – order cytotec online buy cytotec online paypal

 43. Abnobe says:

  1. marz 1935 ivermectin 6mg ivermectin for humans ivermectin tabs for humans for sale cost of ivermectin medicine

 44. mokdiedo says:

  1. marz 1935 azithromycin price zithromax price at walmart zithromax azithromycin 500 mg

 45. Asubcy says:

  doxycycline over the counter usa – cost of doxycycline 100mg in india prednisolone 20 mg

 46. Djqtat says:

  ivermectin over the counter canada – stromectol tablet 3 mg order stromectol online

 47. Smhywb says:

  ivermectin tablets order – stromectol medicine stromectol 12 mg

 48. Eopppc says:

  sildenafil no prescription – sildenafil 100 natural sildenafil

 49. Mqritb says:

  tadalafil 40 mg – tadalafil 10 mg purchase tadalafil

 50. Xbraid says:

  accutane best price – how to get accutane prescription buy roaccutane

 51. Bpcdmh says:

  writing a paper – academia writing help with thesis

 52. Rphqtw says:

  ivermectin 0.1 uk – stromectol over the counter uk ivermectin australia

 53. Eyjxlb says:

  sildenafil 25 mg online – viagra online canadadrugpharmacy

 54. Qigfca says:

  how long does vardenafil take to work – buytopep.com ed pills cheap

 55. Ottojk says:

  goodrx hydroxychloroquine – hydroxychloroquine side effects common cheap prednisone online

 56. Onbmuv says:

  cenforce 150 usa and uk – visalista 60 fildena 150 usa and uk

 57. Mfzgwm says:

  orlistat mechanism – orlistat dosage instructions xenical pret

 58. Vphher says:

  ivermectin 9mg – buy stromectol for humans uk generic ivermectin for humans

 59. Biegdr says:

  where to order viagra online – sildenafil 50mg tablets buy generic 100mg viagra online

 60. Mpxhgd says:

  cialis 40 mg online – 5 mg cialis generic for cialis

 61. Smealf says:

  stromecВ­tol where to buy sztromektol ГЎra cost of ivermectin pill ivermectin 4 tablets price

 62. Vsfivr says:

  50 mg prednisone online – how to get prednisone prescription prednisone 20mg prescription cost

 63. Acocyo says:

  stromectol us – buy ivermectin for humans where to buy ivermectin for humans

 64. Xmofkj says:

  where can you buy over the counter viagra – buy viagra new mexico best online price for viagra

Leave a Reply