Brachythecium – lokkmosar, ásamt Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum

Skrifað um October 5, 2014 · in Mosar · 829 Comments

Ættkvíslin Brachythecium W. P. Schimper, lokkmosar, er í víðri merkingu (sensu lato) allstór ættkvísl með um 300 tegundum. Að vísu hefur verið höggvið í hana hin síðari ár (kvíslirnar Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum), svo að nú eru kannski ekki nema um 150 tegundir henni tilheyrandi. Ættkvíslin hefur þótt erfið í greiningu, því að tegundir eru náskyldar. Alltaf má gera ráð fyrir vafaeintökum, sem illgerlegt er að ákvarða nákvæmlega nema með fyrirhafnarmiklum samanburði við önnur eintök.

Til kvíslanna teljast liggjandi, þekjumyndandi blaðmosar. Fáeinar tegundir vaxa á steinum og trjám. Blöð eru jafnan gulgræn og mjókka frá egglaga eða hjartalaga grunni fram í mjóan odd; blaðrönd oft niðurhleypt, flöt eða á stundum útundin neðst, óreglulega tennt. Rif einfalt og nær að minnsta kosti að blaðmiðju. Frumur í blaði aflangar, sléttar og ávallt 5x lengri en breiddin. Stilkur 1-3 cm á lengd, ýmist sléttur eða hrjúfur (Sciuro-hypnum). Gróhirzla oftast lárétt eða álút, egglaga. Opkrans tvöfaldur.

Brachythecium er myndað af grísku orðunum ‘brachys’, stuttur og ‘thekion’, baukur, og er þar átt við gróhirzlu.

Við greiningu á tegundum kvísla er mikilvægast að skoða vandlega stofnblöð; lengd rifs er þýðingarmikið atriði og nær það jafnan að blaðmiðju og á stundum fram í enda, og rétt er að líta alltaf á nokkur blöð. Blaðjaðar er oftast eitthvað tenntur, jafnan flatur en getur verið útundinn að hluta. En það, sem ef til vill mun reynast erfiðast, er, að dæma um langfellingar. Ef blöð eru útundin getur virzt eins og þau séu með langfellingar og ber að varast það, nema fellingin nái verulega upp fyrir svæðið, sem er útundið. Frumur í blaðhornum geta verið ferningslaga, rétthyrndar eða tigullaga. Hornfrumur eru misjafnlega vel aðgreindar frá öðrum frumum.

Sé átt við einkenni í greinablöðum, er það tekið fram sérstaklega. Af 16 tegundum hérlendis eru 7 alloft eða oft með gróhirzlur, 3 sjaldan og á 6 hafa gróhirzlur aldrei fundizt. Þessar 7 eru: B. plumosum, B. populeum, B. glaciale, B. rutabulum, B. salebrosum, B. reflexum og B. velutinum; hinir 3 eru: B. mildeanum, B. albicans og B. starkei.

Eins og áður sagði hefur kvíslinni Brachythecium verið skipt; tvær ættkvíslir hafa verið klofnar frá; Brachytheciastrum Ignatov & Huttunen og Sciuro-hypnum Hampe; að auki hefur ein tegund úr annarri ættkvísl verið flutt yfir, það er Cirriphyllum cirrosum telst nú til Brachythecium cirrosum.

Þrátt fyrir skiptingu í þrjár ættkvíslir, Brachythecium, Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum, er talið hentugra að hafa einn greiningarlykil.

Greiningarlykill að tegundum ættkvíslanna þriggja:

1 Blaðendi bogadreginn og mjókkar snöggt fram í langan, mjóan odd ………. B. cirrosum (syn. Cirriphyllum cirrosum)
1 Blaðendi, að frátöldum oddi, ekki bogadreginn …………………. 2

2 Rif lengra en 0,8 af blaðlengd. Stilkur hrjúfur …………………… 3
2 Rif 0,4-0,7 af blaðlengd. Stilkur sléttur eða hrjúfu……………… 5

3 Blaðoddur oft snúinn. Frumur í framhluta > 70 µm. Rif endar fyrir neðan blaðodd. Lengd:breidd blaða: 1,5-2:1 … S. starkei
3 Blaðoddur aldrei snúinn. Frumur í framhluta < 60 µm. Rif nær fram í blaðodd. Lengd:breidd blaða: 3-5:1 ….. 4

4 Blaðrönd langt niðurhleypt. Hliðargreinar strjálar, gisblöðóttar. …….. S. reflexum
4 Blaðrönd lítillega niðurhleypt. Hliðargreinar þéttar, þéttblöðóttar. …. S. populeum

5 Lengd:breidd blaða: 3-5:1, með langfellingar ………………………. 6
5 Lengd:breidd blaða: <3:1, með eða án langfellinga ……………… 10

6 Stórvaxnar plöntur. Sprotar sívalir. Lengd:breidd blaða: 3,5-5:1, með djúpar langfellingar …. 7
6 Miðlungs stórar eða fíngerðar plöntur. Sprotar oft flatir. Lengd:breidd blaða: um 3:1, með eða án grunnra langfellinga …. 8

7 Blöð mjókka smám saman fram í langan, fíngerðan odd, sem oft er snúinn ……… B. glareosum
7 Blöð mjókka snöggt fram í fíngerðan odd, sem aldrei er snúinn ………….. B. turgidum

8 Blöð <2 mm ……….. Brachytheciastrum velutinum
8 Blöð >2 mm ……….. 9

9 Blöð lensulaga, langydd, með áberandi langfellingar. Blöð á greinaendum oft einhliðasveigð ….. B. salebrosum
9 Blöð með hjartalaga grunn, egglaga eða aflangt þríhyrnd, stuttydd, ekki með áberandi langfellingar. Blöð á greinaendum aldrei einhliðasveigð ….. B. mildeanum

10 Hornfrumur ná langleiðina inn að rifi, eru ferningslaga eða ferhyrndar og smáar. Horn ekki skýrt afmörkuð. Rif nær að blaðmiðju, á stundum klofið ……….. S. plumosum
10 Horn vel eða illa afmörkuð. Hornfrumur stórar eða litlar. Ná ekki nema hálfa leið að rifi ……. 11

11 Blöð <2 mm …………………….. 12
11 Blöð >2 mm …………………….. 15

12 Blöð næstum flöt, lítið kúpt, upprétt, ekki mjög þéttstæð; heilrend eða lítillega tennt framan til. Greinar oft langar ……………. 13
12 Blöð kúpt, aðlæg og þéttstæð; greinilega fíntennt niður fyrir blaðmiðju. Greinar stuttar. …………. 14

13 Vex í kjarri og urðum. Frumur framan til í blaði 60-130 µm. Blaðoddur oft snúinn ……………. S. starkei
13 Vex á rökum jarðvegi til fjalla. Frumur framan til í blaði 45-80 µm. Blaðoddur aldrei snúinn ………… S. latifolium

14 Hliðargreinar allt að 8 mm. Hornfrumur með meðalþykka veggi. Blaðrönd útundin neðst. Breidd frumna framan til í blaði 7-10 µm …………… S. glaciale
14 Hliðargreinar mest 4 mm. Hornfrumur með þunna veggi. Blaðrönd útundin neðst. Breidd frumna framan til í blaði um 6 µm ………….. Brachythesiastrum collinum

15 Blöð á greinaendum einhliðasveigð. Á greinablöðum enda rif oft sem gaddur út úr bakhlið ………. S. plumosum
15 Blöð á greinaendum meira og minna bein. Enginn gaddur á greinablöðum ……… 16

16 Smáar hornfrumur mynda ræmu talsvert upp eftir blaðrönd. Engar hliðargreinar á fremsta hluta sprota (2-3 cm). Oft hvítleitar plöntur …. B. albicans
16 Stórar eða smáar hornfrumur mynda ekki ræmu upp eftir blaðrönd. Hliðargreinar ná fremst á sprota. Aldrei hvítleitar plöntur ………… 17

17 Blöð stuttydd. Hornfrumur stórar og tútnar, mynda afmörkuð horn með litlausa, niðurhleypta ræmu. Rif nær upp fyrir blaðmiðju …… B. rivulare
17 Blöð langydd. Hornfrumur sjaldan tútnar, mynda ekki litlaus horn; blaðrönd lítillega niðurhleypt. Rif nær ekki upp fyrir blaðmiðju ……….. B. rutabulum

Brachytheciastrum Ignatov & Huttunen

B. collinum (Schleich. ex Müll. Hal.) Ignatov & Huttunen — holtaþyrill

B. velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen — lurkaþyrill
Getur líkzt S. populeum og Rhyncostegium confertum.

Brachythecium Schimp.

B. albicans (Hedw.) Schimp. — götulokkur
Getur líkzt B. glareosum og B. mildeanum

B. cirrosum (Schwägr. in Schultes) Schimp. — urðalokkur

B. glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. — giljalokkur
Getur líkzt Homalothecium lutescens, smáum eintökum af B. albicans, B. salebrosum og B. rutabulum.

B. mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde — bleytulokkur
Getur líkzt B. rutabulum, B. glareosum og B. salebrosum.

B. rivulare Schimp. — lækjalokkur
Getur líkzt B. rutabulum.

B. rutabulum (Hedw.) Schimp. — engjalokkur
Getur líkzt B. rivulare.

B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Schimp. — brekkulokkur
Getur líkzt Homalothecium sericeum, B. glareosum og B. mildeanum

B. turgidum (C.Hartm.) Kindb. — lindalokkur

Sciuro-hypnum Hampe

S. glaciale (Schimp.) Ignatov & Huttunen — lautasveipur
Getur líkzt B. rivulare, S. populeum og Kindbergia praelonga.

S. latifolium (Kindb.) Ignatov & Huttunen — vætusveipur

S. plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen — lænusveipur
Getur líkzt B. rutabulum og B. rivulare.

S. populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen — klettasveipur
Getur líkzt Homalothecium sericeum og B. velutinum

S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen — urðasveipur
Getur líkzt S. glaciale og tegundum, sem honum líkjast.

S. starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen — gjótusveipur

 

P.s. Lýsingar á einstökum tegundum, teikningar og litmyndir munu birtast smám saman.

 

Helztu heimildir:
A.J.E. Smith, 2004: The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press
Ágúst H. Bjarnason, 2010: Greiningarlykill að ættkvíslum íslenzkra blaðmosa (Musci) ásamt tegundaskrá. Fjölrit Vistfræðistofu n:r 40. Reykjavík.
Bergþór Jóhannsson: Íslenskir mosar. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar n:r 33. Júní 1997.
Elsa Nyholm, 1965: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II. Musci Fasc. 5. Lund.
Tomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen, 2008: Mossor. En fälthandbok. Interpublishing. Stockholm.

 

ÁHB / 5. október 2014

P.s. Höfundur hlaut styrk frá Hagþenki 2014 til ritstarfa.

 


829 Responses to “Brachythecium – lokkmosar, ásamt Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum”
 1. Madinja Sofa & Chair Upholstery

  Opp Mohammad Ali Bin Beyat Masjid -30 6b St – Al Barsha
  Dubai
  0507857283

  spring repair near me”

 2. Madina Sofa & Chsir Upholstery

  Opp Mohammad Ali Bin Beyat Masjikd -30 6b St – Al Barsha
  Dubai
  0507857283

  sofa cover stitching near me”

 3. It is the best time to make a few plans for the futurde and it’s time to be happy.

  I have learn this submit and if I may I wish to suggst you
  few attention-grabbing tjings or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.
  I want to read more things approximately it!

 4. ut9win says:

  I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome website!

 5. This is very interesting, You’re an excessively skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to seeking more of your
  magnificent post. Additionally, I have shared your site in my social networks

 6. rdiet says:

  Excellent article. Keep writing such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed a fantastic job. I will definitely digg it
  and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 7. I used to be able to find good info from your blog posts.

 8. Charolette says:

  Hi there colleagues, its great article about tutoringand completely defined,
  keep it up all the time.

 9. I’m gone to inform my little brother, that he should also go to see this web site on regular basis to get
  updated from most recent gossip.

 10. Monroe says:

  Poսr toute prescrit ԁе vêtements, chausssures mɑis aussi accessoires d’au mоins
  30€, BoohooMan vous offre 10% de réduc avеc сe crypte.

  ᒪoօk іnto myy web blog; Monroe

 11. I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Great work!

 12. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great site and I look forward
  to seeing it improve over time.

 13. It’s appropriate time to make a few plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this put up
  and if I may I wish to counsel you few attention-grabbing things or tips.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I desire to learn even more things about it!

 14. Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this post here at this weblog, I have read all that, so at this time me also
  commenting here.

 15. Good blog you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing
  like yours nowadays. I honestly appreciate individuals
  like you! Take care!!

 16. Hi there, I enjoy reading all of your article post. I like to write
  a little comment to support you.

 17. Good replies in return of this question with solid arguments and explaining everything on the topic of that.

 18. Harry says:

  Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re
  a great author. I will always bookmark your blog and will often come back later in life.
  I want to encourage you to continue your great job, have a nice morning!

 19. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…

  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

 20. Pearlene says:

  Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I
  am waiting for your further post thank you once again.

 21. It’s amazing to pay a visit this web page and reading the views of all colleagues regarding this post, while
  I am also zealous of getting knowledge.

 22. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website
  owners and bloggers made good content as you did, the internet will
  be much more useful than ever before.

 23. Woah! I’m really digging the template/theme of this
  site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough
  to get that “perfect balance” between user friendliness and
  visual appearance. I must say you’ve done a superb job
  with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera.
  Excellent Blog!

 24. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I want
  to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 25. Hello there, I found your site via Google even as looking for a similar matter, your site got here up, it seems good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just became aware of your weblog thru Google, and located that it
  is truly informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will appreciate for those who continue this {in future}.

  Many folks will probably be benefited out of your writing.
  Cheers!

 26. a says:

  Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 27. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
  same nearly very often inside case you shield this hike.

 28. I wanted to thank you for this wonderful read!!
  I definitely loved every bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff you post…

  Feel free to surf to my page – red Originals

 29. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your blog
  and in accession capital to claim that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds
  or even I success you get admission to constantly
  rapidly.

 30. Just wish to say your article is as astonishing. The
  clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your
  feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
  the gratifying work.

 31. twtr.to says:

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Exceptional work!

 32. Arnette says:

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of
  your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only
  having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 33. rdiet says:

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i
  got here to go back the favor?.I’m trying to in finding issues to enhance my
  website!I suppose its ok to make use of a few of your ideas!!

 34. Quaceam says:

  ivermectin for bird mites does ivermectin kill bacteria ivermectin side effects scabies

 35. Hello very nice web site!! Guy .. Excellent ..
  Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m satisfied to seek out numerous useful info right here within the put up, we
  need work out extra strategies in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 36. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other
  than that, this is excellent blog. A great read.

  I will definitely be back.

 37. Hi there would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?
  Kudos, I appreciate it!

 38. I like the helpful information you supply for
  your articles. I will bookmark your blog and check again here
  regularly. I am somewhat sure I will learn lots of new stuff right right here!
  Best of luck for the following!

 39. That is really fascinating, You are an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for searching for extra of your wonderful post.
  Also, I have shared your web site in my social networks

 40. Thanks , I have recently been searching
  for info about this subject for ages and yours is the best I have found out till now.
  However, what concerning the bottom line? Are you positive about the source?

 41. Hi colleagues, its great piece of writing regarding
  teachingand entirely explained, keep it up all the time.

 42. v.gd says:

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether
  this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You’re amazing! Thanks!

 43. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I
  am attempting to find things to improve my web site!I suppose its
  ok to use some of your ideas!!

 44. You need to be a part of a contest for one of the finest blogs online.
  I will highly recommend this site!

 45. I was curious if you ever thought of changing the structure of your
  blog? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
  or two pictures. Maybe you could space it out better?

 46. I read this article completely regarding the difference of most recent and preceding technologies,
  it’s amazing article.

 47. ibit.ly says:

  What’s up, I read your blog daily. Your humoristic style is witty, keep up the good work!

 48. nicopods eu says:

  Hey There. I discovered your blog the usage of msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to
  read extra of your useful information. Thanks for the post.

  I’ll definitely comeback.

 49. maskells says:

  After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the
  exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that
  service? Cheers!

 50. Hi there, this weekend is good in favor of me, as this moment i am reading this enormous informative paragraph here at
  my home.

 51. This info is worth everyone’s attention. When can I find out more?

 52. Does your website have a contact page? I’m having problems
  locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your
  blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I
  look forward to seeing it improve over time.

 53. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve performed an impressive activity
  and our whole neighborhood will probably be grateful to you.

 54. Somebody necessarily assist to make severely posts I might
  state. This is the very first time I frequented
  your website page and so far? I surprised with the analysis you made to make this
  particular publish incredible. Great task!

 55. rdiet.ir says:

  I love what you guys are up too. Such clever work and coverage!
  Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you
  guys to my blogroll.

 56. rdiet.info says:

  I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem
  still exists.

 57. rdiet.info says:

  I think this is among the most vital information for
  me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the
  articles is really nice : D. Good job, cheers

 58. If some one wants expert view about blogging afterward i
  propose him/her to go to see this web site, Keep up the nice job.

 59. If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this
  web page and be updated with the latest news update
  posted here.

 60. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished
  to say that I’ve truly loved surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing for your feed and I’m
  hoping you write again soon!

 61. Great blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme.
  Thank you

 62. Great blog you have here but I was wondering if you knew of
  any user discussion forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions from other experienced
  individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me
  know. Kudos!

 63. آردایت says:

  Why users still make use of to read news papers when in this technological world all is existing on web?

 64. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you
  are talking about! Bookmarked. Please also talk over with my website =).
  We could have a link trade agreement among us

 65. TedJab says:

  [url=https://aripiprazoleabilify.monster/]abilify medicine for sale[/url]

 66. EvaJab says:

  [url=https://prednisonedeltasone.quest/]how to get prednisone[/url]

 67. If you are going for finest contents like me, simply pay a quick visit this
  web site every day for the reason that it provides quality contents,
  thanks

 68. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website?

  My website is in the very same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

 69. PhillipCek says:

  Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (selanjutnya disebut UHAMKA) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Jakarta.
  Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, UHAMKA adalah perguruan tinggi berakidah Islam yang bersumber pada Al Quran dan As-Sunah serta berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang melaksanakan tugas caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu menyelenggarakan pembinaan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT., pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat menurut tuntunan Islam.

 70. Stevenpam says:

  https://drwithoutdoctorprescription.com/# cat antibiotics without pet prescription

 71. Cameronreogy says:

  pet antibiotics without vet prescription buy prescription drugs from canada

 72. pvjqxm says:

  can you buy albuterol over the counter nebulized albuterol

 73. Thomasmuh says:

  ed meds online without doctor prescription prescription drugs online without doctor

 74. Stevenpam says:

  https://drwithoutdoctorprescription.site/ prescription drugs online without doctor

 75. hicFrurf says:

  cheap viagra no prescription canada buy viagra online from canada

 76. ventolin gsk how to get albuterol albuterol 90 mcg/inh inhalation aerosol what does ventolin hfa do

 77. cialis patent expiry cialis or viagra how to take cialis 20mg what would happen if a woman took a viagra

 78. MichaelLurge says:

  sildenafil 20 mg buy real viagra online

 79. Brandoncaf says:

  best over the counter viagra viagra for men

 80. StephenRuG says:

  https://zithromaxforsale.shop/# zithromax prescription online

 81. Anthonyneash says:

  https://buylipitor.store/# lipitor 40 mg

 82. Roberttut says:

  https://cipro.best/# cipro online no prescription in the usa

 83. cialis super active cialis canada online pharmacy cialis 5mg cpr 28 prix viagra ou cialis sans ordonnance

 84. cialis generic buy viagra online australia paypal cialis to lower blood pressure how safe is viagra for older men

 85. Roberttut says:

  https://withoutprescription.store/# amoxicillin without a doctor’s prescription

 86. Roberttut says:

  https://withoutprescription.store/# prescription meds without the prescriptions

 87. prednisone dog deltasone generic prednisone for pain and inflammation what does a prednisone pill look like

 88. paxil er says:

  what is lioresal price of baclofen does baclofen get you high google what is baclofen

 89. orlistat buy says:

  aralen psoriasis aralen best price side effects of aralen on eyes chloroquine aralen 200 mg how it works in rheumatoid arthritis

 90. olumiant precio olumiant lilly olumiant price in $ baricitinib company developed

 91. StevenEloth says:

  https://clomidonline.icu/# clomid 100mg for sale

 92. Davidbenia says:

  https://drugsonline.store/# cheap ed drugs

 93. baclofen multiple sclerosis baclofen generic baclofen safe dose range pediatrics how long do baclofen withdrawal symptoms last

 94. DarrellNeaft says:

  buy clomid clomid 100mg for sale

 95. StevenEloth says:

  https://clomidonline.icu/# cheap clomid

 96. DarrellNeaft says:

  generic clomid for sale how to get clomid over the counter

 97. Danielchazy says:

  clomid for sale buy clomid

 98. lily baricitinib baricitinib 4 mg olumiant psoriasis baricitinib и‹±иЄћ

 99. Davidbenia says:

  https://doxycyclineonline.store/# doxycycline for sale

 100. StevenEloth says:

  https://edpills.best/# ed meds online

 101. DarrellNeaft says:

  best ed drugs erection pills online

 102. baclofen pregnancy lioresal cost how many baclofen 10mg to get high what is a baclofen

 103. Robertogen says:

  stromectol 12 mg tablets order stromectol over the counter

 104. AllanReods says:

  https://stromectoltrust.com/# stromectol 12 mg tablets

 105. aralen optic nerve aralen cost what are the side effects of aralen what class of drugs is aralen

 106. Williambox says:

  stromectol stay active stromectol

 107. fitanfood.ir says:

  Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site, and paragraph is in fact fruitful in support
  of me, keep up posting such articles.

 108. paxil good reviews paxil 30 mg cost is paxil considered a maoi 40mg of paxil equal how may mg in lexapro

 109. Phillipcal says:

  order stromectol over the counter stromectol 12 mg tablets

 110. JamesFes says:

  https://stromectoltrust.com/# stromectol 3mg tablets

 111. Arthurtax says:

  https://pharmacyizi.com/# prices of viagra at walmart

 112. Jamespib says:

  best cure for ed ed prescription drugs

 113. LarryUnido says:

  https://pharmacyizi.com/# causes for ed

 114. diflucan 150 says:

  dexamethasone versus prednisone can you buy prednisone over the counter in canada prednisone 20 mg side effects what is the purpose of prednisone

 115. RichardBeamp says:

  medications online erectile dysfunction medications

 116. SteveExoff says:

  medicine for ed online drugstore

 117. Arthurtax says:

  https://pharmacyizi.com/# male enhancement

 118. LarryUnido says:

  https://pharmacyizi.com/# top erection pills

 119. DouglasEmbam says:

  https://pharmacyizi.com/# erectile dysfunction treatment

 120. paxil alcohol paroxetine 20 mg cost how to wean off paxil how long does it take to wean from paxil

 121. Arthurtax says:

  https://pharmacyizi.com/# natural pills for ed

 122. SteveExoff says:

  best ed drugs dysfunction erectile

 123. aralen who makes aralen and weight loss does chloroquine work as well as aralen what pain meds are safe with aralen

 124. RichardBeamp says:

  ed vacuum pumps erectile dysfunction medicines

 125. Arthurtax says:

  https://pharmacyizi.com/# mexican pharmacy without prescription

 126. Keithstops says:

  legal to buy prescription drugs from canada prescription drugs online without doctor

 127. GeraldNep says:

  the best ed pill ed pills that work

 128. GeorgeHoora says:

  https://canadiandrugs.best/# cat antibiotics without pet prescription

 129. diflucan birth control buy diflucan online how many diflucan can you take diflucan otc where to buy

 130. dosage for diflucan diflucan 150 mg tablet price in india can u buy diflucan over counter how long for diflucan to wrok

 131. Thomasnoulp says:

  https://onlinepharmacy.men/# cyprus online pharmacy

 132. EarnestFar says:

  northwest pharmacy/com pharmacy tech

 133. smeago says:

  does ivermectin kill parasites for good? http://stromectol.vip/ does ivermectin kill parasites for good?

 134. GeraldNep says:

  mexican pharmacy without prescription cat antibiotics without pet prescription

 135. GeorgeHoora says:

  https://onlinepharmacy.men/# pharmacy mall

 136. GeraldNep says:

  24 hour pharmacy near me canadian pharmacy ed medications

 137. Thomasnoulp says:

  https://onlinepharmacy.men/# best canadian pharmacy for cialis

 138. Keithstops says:

  price pro pharmacy canada birth control

 139. GeorgeHoora says:

  https://erectionpills.shop/# medication for ed

 140. GeraldNep says:

  herbal ed treatment medications for ed

 141. Thomasnoulp says:

  https://allpharm.store/# overseas pharmacies

 142. EarnestFar says:

  cheap pharmacy no prescription online pharmacy viagra

 143. nolvadex pct review buy nolvadex tamoxifen nolvadex and clomid pct cycle dosage how to test nolvadex

 144. amoxil and amiodarone buy amoxicilin noscript canada amoxicillin cold sores amoxicillin skin rash

 145. GeraldNep says:

  global pharmacy canada best price prescription drugs

 146. GeorgeHoora says:

  https://onlinepharmacy.men/# online shopping pharmacy india

 147. Thomasnoulp says:

  https://canadiandrugs.best/# how to get prescription drugs without doctor

 148. Keithstops says:

  ed prescription drugs canadian online drugs

 149. naltrexone before drinking naltrexone canadian pharmacy how long to take naltrexone what is ldn low dose naltrexone

 150. GeraldNep says:

  pet meds without vet prescription canada prescription drugs canada buy online

 151. GeorgeHoora says:

  https://erectionpills.shop/# over the counter erectile dysfunction pills

 152. Thomasnoulp says:

  https://onlinepharmacy.men/# best canadian pharmacy for cialis

 153. JeffreyDok says:

  http://stromectolbestprice.com/# ivermectin 0.5 lotion india

 154. Beaupe says:

  ventolin inhaler coupons printable generic for albuterol

 155. Careyjak says:

  ivermectin oral for dogs ivermectin 200

 156. nolvadex y proviron generic nolvadex for sale where to buy nolvadex 2018 how to take clomid and nolvadex

 157. GeorgeEdicy says:

  https://stromectolbestprice.com/# tractor supply ivermectin injectable

 158. JeffreyDok says:

  https://stromectolbestprice.com/# ivermectin river blindness

 159. Careyjak says:

  how much ivermectin to give a 50lb dog ivermectin for pig lice

 160. viagra cheap says:

  plaquenil in pregnancy plaquenil antiviral is plaquenil with methocarbamol 500 mg how many hours does plaquenil work

 161. GerardIroky says:

  https://drugsbestprice.com/# cheap medications

 162. doxycycline lyme disease doxycycline 200mg tablet can doxycycline cause hair loss doxycycline hyclate what is it for

 163. Williamtot says:

  https://drugsbestprice.com/# natural treatment for ed

 164. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# prescription drugs canada buy online

 165. Davidson says:

  buy prescription drugs buy cheap prescription drugs online

 166. magnesium and synthroid generic for levothyroxine does synthroid have iodine in it what should my tsh level be on synthroid

 167. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# canadian online drugs

 168. Davidson says:

  best ed pills non prescription how can i order prescription drugs without a doctor

 169. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# cvs prescription prices without insurance

 170. Davidson says:

  buy prescription drugs prescription drugs

 171. reviews on cialis cialis picture cialis 20 mg 8 tablets how do i get viagra

 172. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# pain meds online without doctor prescription

 173. side effects of molnupiravir merck pill emory university molnupiravir molnupiravir price in usa

 174. Davidson says:

  best canadian pharmacy online cheap pet meds without vet prescription

 175. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# prescription drugs online without doctor

 176. Thomasawady says:

  https://medrxfast.com/# ed meds online canada

 177. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# online canadian drugstore

 178. Davidson says:

  best non prescription ed pills comfortis without vet prescription

 179. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# carprofen without vet prescription

 180. Thomasawady says:

  https://medrxfast.com/# meds online without doctor prescription

 181. Davidson says:

  prescription drugs buy prescription drugs without doctor

 182. Dustinnem says:

  https://medrxfast.com/# cat antibiotics without pet prescription

 183. Davidson says:

  buy prescription drugs online how to get prescription drugs without doctor

 184. Thomasawady says:

  https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor

 185. RalphSoiva says:

  https://diflucan.life/# purchase diflucan online

 186. DeshawnFus says:

  how much is wellbutrin how to get wellbutrin prescription

 187. Robertdiaps says:

  https://ventolin.tech/# buy ventolin pharmacy

 188. Vern says:

  naturally like your web-site however you have to check the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling issues and I to
  find it very troublesome to tell the reality on the
  other hand I will certainly come again again.

 189. bursa escort says:

  These are really great ideas in concerning blogging. You have touched some good
  points here. Any way keep up wrinting.

 190. FMelfCarldh says:

  venlafaxine 75 mg brand purchase effexor sale buy venlafaxine 150mg sale

 191. DMelfCarlkf says:

  oral venlafaxine 150mg buy effexor 75 mg online effexor 150mg without prescription

 192. LMelfCarldy says:

  buy pregabalin 75 mg generic lyrica 150mg cost purchase lyrica pills

 193. JosephBeepe says:

  where to buy nolvadex tamoxifen and grapefruit

 194. Matthewsoori says:

  https://tamoxifen.best/# tamoxifen rash

 195. JosephBeepe says:

  the canadian drugstore canadian drug

 196. Andrehiz says:

  https://viagracanada.xyz/# viagra prices walmart

 197. DavidRoday says:

  ivermectin studies 2021 stromectol cheap

 198. Jimmybew says:

  ivermectin and covid mayo clinic who ivermectin

 199. Williepsync says:

  https://stromectol1st.com/# worming chickens with ivermectin

 200. SMelfCarlqn says:

  cheap sildenafil 50 mg sildenafil pill sildenafil 100mg over the counter

 201. Michaeltoift says:

  best otc ed pills new ed pills

 202. VMelfCarlic says:

  medicament viagra viagra generique en pharmacie commander du viagra

 203. NMelfCarlyj says:

  ivermectin 4 tablets price ivermectin 4 ivermectin 50 mg

 204. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 205. Diamond Alo says:

  I like the helpful information you provide in your articles. I?ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I?ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 206. ZMelfCarlgg says:

  ivermectin 500ml ivermectin 0.5 buy ivermectin for humans australia

 207. PMelfCarlog says:

  buy lyrica 75 mg without prescription pregabalin 150mg brand lyrica for sale online

 208. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!

 209. Calvinamole says:

  ed drugs online from canada canadian compounding pharmacy

 210. MMelfCarlbg says:

  buy sildenafil without prescription kamagra 100 mg without prescription kamagra 100 mg for sale

 211. Calvinamole says:

  ed meds how to cure ed

 212. Woh I like your content, saved to bookmarks! .

 213. VMelfCarleb says:

  valsartan for sale buy valsartan without prescription purchase diovan online cheap

 214. Timothybipse says:

  Hello2. And Bye2.

 215. AMelfCarlqj says:

  can i buy cheap lyrica where buy cheap lyrica without prescription where to buy lyrica prices

 216. You could certainly see your enthusiasm in the article you write.

  The world hopes for more passionate writers like you
  who aren’t afraid to mention how they believe. All the time
  go after your heart.

 217. HarryBat says:

  الاسهم السعودية

 218. OMelfCarlfe says:

  where to get cheap pregabalin pills brand pregabalin pregabalin 150 mg uk

 219. Sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları çağrısını
  yapan Bakan Koca, Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını.

 220. 6348 kez izlendi. Kategori Klasik Sex Filmleri, Lezbiyen Erotik, Sansürsüz Erotik Filmler, Yabancı Sex Filmleri.
  Babası şehir dışına iş için çıktığında annesi de çalıştığı için teyzesiyle.

 221. Etek altı prno tûrban reşım kaliteli hd sikis video
  indir şifresiz sex filmi izle group sex cizgi film izle hard işkenceli porno videolar.

  Önerilen Pornolar. Brazzers sert grup. 2 ay önce 25 izlenme.
  Amciga sığmayan yarak. 2 ay önce 33 izlenme. Classic yeşilçam erotic.
  1 ay önce 13 izlenme.

 222. Waighsiz says:

  dapoxetine hydrochloride tablet buy dapoxetine usa dapoxetine priligy How’s it going?

 223. Very interesting topic, thankyou for posting. “To have a right to do a thing is not at all the same as to be right in doing it.” by G. K. Chesterton.

 224. vhbqzk says:

  Wonderful content. Thank you. kamagra jelly amazon cialis dose can i get cheap propecia without dr prescription You revealed this fantastically.

 225. Davidbaw says:

  lucky jet 1win
  в букмекерской конторе 1 win. Азартная краш игра в казино 1вин. Стратегия заработка денег. Как вывести средства с баланса. Бонус промокод при регистрации на официальном сайте. Скачать APK на телефон.

 226. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a look regularly.

 227. RobertFautH says:

  https://na-telefon.biz
  заказать поздравление по телефону с днем рождения
  поздравления с Днем Рождения по телефону заказать по именам
  заказать поздравление с Днем Рождения по мобильному телефону
  заказать поздравление с днем рождения по именам
  заказать поздравление с днем рождения на телефон

 228. Paris says:

  It is actually a nice and useful piece of information. I¦m satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 229. Davidbaw says:

  лаки джет игра
  в букмекерской конторе 1 win. Азартная краш игра в казино 1вин. Стратегия заработка денег. Как вывести средства с баланса. Бонус промокод при регистрации на официальном сайте. Скачать APK на телефон.

 230. GeraldGeway says:

  Обзоры краш игра в букмекерской конторе 1 win. Как играть и зарабатывать деньги в.

  Стратегия и трюки для заработка в казино 1 win. Аналог игры aviator на деньги. Взлом игры Predictor hack

 231. yhsl13 says:

  Meds prescribing information. What side effects?
  online pharmacy for viagra online colleges for pharmacy tech online school of pharmacy
  Actual almost drugs. Infer from here.

 232. Tüplü! Tüplü kızlarla bu videolar saf delilik!
  % 100 ücretsiz tüplü seks! English Femdom Porno;
  Zorunlu PKK Enfiye uyuşturulmu.

 233. Son Dakika Güncel Haberler SONAR’ın anketine göre
  İzmirlilerin yüzde 38’i “Genç ve çalışkan” bir belediye
  başkanı istiyor. Eski başkanlardan Özfat Çak Ahmet.

 234. Gelinlikli sarışın iki adam sex izle porno vıdeolarını ücretsiz izle.
  gelinlikli sarışın iki adam sex izle sikiş filmleri oYoH ile izlenir, kesintisiz seks merkezi.

  OY ateşli sarışın iki adam cafe sahibi. Vazelinden elime lanka makinesi sandya
  sikime iyice sürdüm.? Diye boktan ganimet delik cikariyordu, kendi.

 235. Beyaz tenli karılar sikiş. Şebnem henüz 22 yaşındayım çok azdım!
  beni ilk arayan çok şanslı Telefon Numaram: 43.

  00:00. 00:00. Editör: porno. beyaz tenli kadınlar porno
  beyaz tenli karılar sikiş porno izle beyaz tenli koca kalçalı porno beyaz,
  tenli, karılar, sikiş sex video beyaz tenli koca kalçalı porno.

 236. Severe allergic reaction: Hives, difficulty breathing,
  swelling of your face, lips, tongue, or throat.

  Severe confusion, hallucinations, agitation. Fast
  or irregular heartbeat. Severe dizziness or light-headedness.

  The following side effects may get better over time as your body gets used to the medication.

 237. Seks Yaparken Ön Sevişme Önemi ve Önerileri. Seks
  Yaparken Ön Sevişmeyi Uzun Tutmanın Faydaları. Ön sevişme, cinsel ilişki tarihi açısından oldukça eski zamanlara dayanan bir eylemdir.
  Cinsel yaşam üzerinde yapılan bir kısım araştırmalar da ön sevişmenin hem bireysel hem de partnerler arasındaki ilişkiye olumlu.

 238. I have fun with, cause I discovered just what I used to
  be having a look for. You have ended my four day lengthy
  hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

  My blog post: tracfone coupon

 239. levitra mzik says:

  best price for levitra canadian levitra levitra tablets

 240. Some really wondrous work on behalf of the owner of this web site, absolutely great written content.

 241. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 242. I do accept as true with all the ideas you’ve offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. May you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 243. JamesWhork says:

  프리미엄 스포츠중계 PICKTV(픽티비)는 회원가입없이 무료스포츠중계,월드컵중계,무료TV시청이 무료로 가능합니다

 244. Well I sincerely enjoyed reading it. This subject procured by you is very constructive for good planning.

 245. Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 246. It¦s actually a great and useful piece of info. I¦m glad that you just shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 247. wonderful submit, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 248. Great post, I believe blog owners should acquire a lot from this web blog its rattling user pleasant.

 249. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 250. I have been reading out a few of your articles and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your site.

 251. Some genuinely superb info , Gladiolus I discovered this. “The trick is to make sure you don’t die waiting for prosperity to come.” by Lee Iacocca.

 252. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks , I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 253. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme.

  Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own site and want to find
  out where you got this from or exactly what the theme is named.
  Appreciate it!

 254. I have to voice my gratitude for your kindness supporting men and women who really want help on that concept. Your special commitment to getting the solution along appeared to be extraordinarily significant and have really made associates just like me to realize their desired goals. Your amazing valuable guidelines means a whole lot a person like me and further more to my fellow workers. Regards; from everyone of us.

 255. Is ignoring the best revenge
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s progenitive fitness disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during lustful intercourse ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Impotence is a widespread off the mark side and covers scads other men’s vigour sensuous disorders like- unripe ejaculation, be deficient in of fleshly give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the help of best over counter viagra and other can women take men viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your healthfulness problems, medicines you are irresistible, nervous reasons, etc. Charter out’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, concern, a case of the jitters, fear, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also net men unfit in behalf of erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are on tap with a view ED. The same such available treatment for ED is how can i get viagra.

 256. Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I believe that you could do with some to power the message house a bit, however instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 257. Good write-up, I am regular visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 258. Great write-up, I’m normal visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 259. I gotta favorite this website it seems very helpful handy

 260. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!

 261. I truly enjoy looking at on this web site, it has good posts. “It is easy to be nice, even to an enemy – from lack of character.” by Dag Hammarskjld.

 262. I have recently started a blog, the information you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 263. Kızıl kırmızı ve küçük chubby teen xxx rus lesbos git.
  Anne ve genç çocuk. Lezbiyen grup seks kızları seks üvey anne öğretir aile geleneği Bhavi hintçe sıcak seks hikayesi.
  74 yaşında dişsiz anne becerdin. Waaaww faslı anne, mutfak rutin, yawmi.

 264. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 265. ラブドール 大人の人形にTPEの染みが付いた?10秒以内にそれらを排除するスキル

 266. Nowhere in the Bible is masturbation explicitly forbidden. There is good common sense benefit of this because the tough nut to crack does not come from masturbation, which is in itself neither all right or ill, but the adulterous libidinous fantasies that accompany it, as Christ makes disengaged in Matthew 5:28. Source: how much cialis to take

Leave a Reply