Brachythecium – lokkmosar, ásamt Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum

Skrifað um October 5, 2014 · in Mosar · 574 Comments

Ættkvíslin Brachythecium W. P. Schimper, lokkmosar, er í víðri merkingu (sensu lato) allstór ættkvísl með um 300 tegundum. Að vísu hefur verið höggvið í hana hin síðari ár (kvíslirnar Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum), svo að nú eru kannski ekki nema um 150 tegundir henni tilheyrandi. Ættkvíslin hefur þótt erfið í greiningu, því að tegundir eru náskyldar. Alltaf má gera ráð fyrir vafaeintökum, sem illgerlegt er að ákvarða nákvæmlega nema með fyrirhafnarmiklum samanburði við önnur eintök.

Til kvíslanna teljast liggjandi, þekjumyndandi blaðmosar. Fáeinar tegundir vaxa á steinum og trjám. Blöð eru jafnan gulgræn og mjókka frá egglaga eða hjartalaga grunni fram í mjóan odd; blaðrönd oft niðurhleypt, flöt eða á stundum útundin neðst, óreglulega tennt. Rif einfalt og nær að minnsta kosti að blaðmiðju. Frumur í blaði aflangar, sléttar og ávallt 5x lengri en breiddin. Stilkur 1-3 cm á lengd, ýmist sléttur eða hrjúfur (Sciuro-hypnum). Gróhirzla oftast lárétt eða álút, egglaga. Opkrans tvöfaldur.

Brachythecium er myndað af grísku orðunum ‘brachys’, stuttur og ‘thekion’, baukur, og er þar átt við gróhirzlu.

Við greiningu á tegundum kvísla er mikilvægast að skoða vandlega stofnblöð; lengd rifs er þýðingarmikið atriði og nær það jafnan að blaðmiðju og á stundum fram í enda, og rétt er að líta alltaf á nokkur blöð. Blaðjaðar er oftast eitthvað tenntur, jafnan flatur en getur verið útundinn að hluta. En það, sem ef til vill mun reynast erfiðast, er, að dæma um langfellingar. Ef blöð eru útundin getur virzt eins og þau séu með langfellingar og ber að varast það, nema fellingin nái verulega upp fyrir svæðið, sem er útundið. Frumur í blaðhornum geta verið ferningslaga, rétthyrndar eða tigullaga. Hornfrumur eru misjafnlega vel aðgreindar frá öðrum frumum.

Sé átt við einkenni í greinablöðum, er það tekið fram sérstaklega. Af 16 tegundum hérlendis eru 7 alloft eða oft með gróhirzlur, 3 sjaldan og á 6 hafa gróhirzlur aldrei fundizt. Þessar 7 eru: B. plumosum, B. populeum, B. glaciale, B. rutabulum, B. salebrosum, B. reflexum og B. velutinum; hinir 3 eru: B. mildeanum, B. albicans og B. starkei.

Eins og áður sagði hefur kvíslinni Brachythecium verið skipt; tvær ættkvíslir hafa verið klofnar frá; Brachytheciastrum Ignatov & Huttunen og Sciuro-hypnum Hampe; að auki hefur ein tegund úr annarri ættkvísl verið flutt yfir, það er Cirriphyllum cirrosum telst nú til Brachythecium cirrosum.

Þrátt fyrir skiptingu í þrjár ættkvíslir, Brachythecium, Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum, er talið hentugra að hafa einn greiningarlykil.

Greiningarlykill að tegundum ættkvíslanna þriggja:

1 Blaðendi bogadreginn og mjókkar snöggt fram í langan, mjóan odd ………. B. cirrosum (syn. Cirriphyllum cirrosum)
1 Blaðendi, að frátöldum oddi, ekki bogadreginn …………………. 2

2 Rif lengra en 0,8 af blaðlengd. Stilkur hrjúfur …………………… 3
2 Rif 0,4-0,7 af blaðlengd. Stilkur sléttur eða hrjúfu……………… 5

3 Blaðoddur oft snúinn. Frumur í framhluta > 70 µm. Rif endar fyrir neðan blaðodd. Lengd:breidd blaða: 1,5-2:1 … S. starkei
3 Blaðoddur aldrei snúinn. Frumur í framhluta < 60 µm. Rif nær fram í blaðodd. Lengd:breidd blaða: 3-5:1 ….. 4

4 Blaðrönd langt niðurhleypt. Hliðargreinar strjálar, gisblöðóttar. …….. S. reflexum
4 Blaðrönd lítillega niðurhleypt. Hliðargreinar þéttar, þéttblöðóttar. …. S. populeum

5 Lengd:breidd blaða: 3-5:1, með langfellingar ………………………. 6
5 Lengd:breidd blaða: <3:1, með eða án langfellinga ……………… 10

6 Stórvaxnar plöntur. Sprotar sívalir. Lengd:breidd blaða: 3,5-5:1, með djúpar langfellingar …. 7
6 Miðlungs stórar eða fíngerðar plöntur. Sprotar oft flatir. Lengd:breidd blaða: um 3:1, með eða án grunnra langfellinga …. 8

7 Blöð mjókka smám saman fram í langan, fíngerðan odd, sem oft er snúinn ……… B. glareosum
7 Blöð mjókka snöggt fram í fíngerðan odd, sem aldrei er snúinn ………….. B. turgidum

8 Blöð <2 mm ……….. Brachytheciastrum velutinum
8 Blöð >2 mm ……….. 9

9 Blöð lensulaga, langydd, með áberandi langfellingar. Blöð á greinaendum oft einhliðasveigð ….. B. salebrosum
9 Blöð með hjartalaga grunn, egglaga eða aflangt þríhyrnd, stuttydd, ekki með áberandi langfellingar. Blöð á greinaendum aldrei einhliðasveigð ….. B. mildeanum

10 Hornfrumur ná langleiðina inn að rifi, eru ferningslaga eða ferhyrndar og smáar. Horn ekki skýrt afmörkuð. Rif nær að blaðmiðju, á stundum klofið ……….. S. plumosum
10 Horn vel eða illa afmörkuð. Hornfrumur stórar eða litlar. Ná ekki nema hálfa leið að rifi ……. 11

11 Blöð <2 mm …………………….. 12
11 Blöð >2 mm …………………….. 15

12 Blöð næstum flöt, lítið kúpt, upprétt, ekki mjög þéttstæð; heilrend eða lítillega tennt framan til. Greinar oft langar ……………. 13
12 Blöð kúpt, aðlæg og þéttstæð; greinilega fíntennt niður fyrir blaðmiðju. Greinar stuttar. …………. 14

13 Vex í kjarri og urðum. Frumur framan til í blaði 60-130 µm. Blaðoddur oft snúinn ……………. S. starkei
13 Vex á rökum jarðvegi til fjalla. Frumur framan til í blaði 45-80 µm. Blaðoddur aldrei snúinn ………… S. latifolium

14 Hliðargreinar allt að 8 mm. Hornfrumur með meðalþykka veggi. Blaðrönd útundin neðst. Breidd frumna framan til í blaði 7-10 µm …………… S. glaciale
14 Hliðargreinar mest 4 mm. Hornfrumur með þunna veggi. Blaðrönd útundin neðst. Breidd frumna framan til í blaði um 6 µm ………….. Brachythesiastrum collinum

15 Blöð á greinaendum einhliðasveigð. Á greinablöðum enda rif oft sem gaddur út úr bakhlið ………. S. plumosum
15 Blöð á greinaendum meira og minna bein. Enginn gaddur á greinablöðum ……… 16

16 Smáar hornfrumur mynda ræmu talsvert upp eftir blaðrönd. Engar hliðargreinar á fremsta hluta sprota (2-3 cm). Oft hvítleitar plöntur …. B. albicans
16 Stórar eða smáar hornfrumur mynda ekki ræmu upp eftir blaðrönd. Hliðargreinar ná fremst á sprota. Aldrei hvítleitar plöntur ………… 17

17 Blöð stuttydd. Hornfrumur stórar og tútnar, mynda afmörkuð horn með litlausa, niðurhleypta ræmu. Rif nær upp fyrir blaðmiðju …… B. rivulare
17 Blöð langydd. Hornfrumur sjaldan tútnar, mynda ekki litlaus horn; blaðrönd lítillega niðurhleypt. Rif nær ekki upp fyrir blaðmiðju ……….. B. rutabulum

Brachytheciastrum Ignatov & Huttunen

B. collinum (Schleich. ex Müll. Hal.) Ignatov & Huttunen — holtaþyrill

B. velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen — lurkaþyrill
Getur líkzt S. populeum og Rhyncostegium confertum.

Brachythecium Schimp.

B. albicans (Hedw.) Schimp. — götulokkur
Getur líkzt B. glareosum og B. mildeanum

B. cirrosum (Schwägr. in Schultes) Schimp. — urðalokkur

B. glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. — giljalokkur
Getur líkzt Homalothecium lutescens, smáum eintökum af B. albicans, B. salebrosum og B. rutabulum.

B. mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde — bleytulokkur
Getur líkzt B. rutabulum, B. glareosum og B. salebrosum.

B. rivulare Schimp. — lækjalokkur
Getur líkzt B. rutabulum.

B. rutabulum (Hedw.) Schimp. — engjalokkur
Getur líkzt B. rivulare.

B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Schimp. — brekkulokkur
Getur líkzt Homalothecium sericeum, B. glareosum og B. mildeanum

B. turgidum (C.Hartm.) Kindb. — lindalokkur

Sciuro-hypnum Hampe

S. glaciale (Schimp.) Ignatov & Huttunen — lautasveipur
Getur líkzt B. rivulare, S. populeum og Kindbergia praelonga.

S. latifolium (Kindb.) Ignatov & Huttunen — vætusveipur

S. plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen — lænusveipur
Getur líkzt B. rutabulum og B. rivulare.

S. populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen — klettasveipur
Getur líkzt Homalothecium sericeum og B. velutinum

S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen — urðasveipur
Getur líkzt S. glaciale og tegundum, sem honum líkjast.

S. starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen — gjótusveipur

 

P.s. Lýsingar á einstökum tegundum, teikningar og litmyndir munu birtast smám saman.

 

Helztu heimildir:
A.J.E. Smith, 2004: The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press
Ágúst H. Bjarnason, 2010: Greiningarlykill að ættkvíslum íslenzkra blaðmosa (Musci) ásamt tegundaskrá. Fjölrit Vistfræðistofu n:r 40. Reykjavík.
Bergþór Jóhannsson: Íslenskir mosar. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar n:r 33. Júní 1997.
Elsa Nyholm, 1965: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II. Musci Fasc. 5. Lund.
Tomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen, 2008: Mossor. En fälthandbok. Interpublishing. Stockholm.

 

ÁHB / 5. október 2014

P.s. Höfundur hlaut styrk frá Hagþenki 2014 til ritstarfa.

 


574 Responses to “Brachythecium – lokkmosar, ásamt Brachytheciastrum og Sciuro-hypnum”
 1. Madinja Sofa & Chair Upholstery

  Opp Mohammad Ali Bin Beyat Masjid -30 6b St – Al Barsha
  Dubai
  0507857283

  spring repair near me”

 2. Madina Sofa & Chsir Upholstery

  Opp Mohammad Ali Bin Beyat Masjikd -30 6b St – Al Barsha
  Dubai
  0507857283

  sofa cover stitching near me”

 3. It is the best time to make a few plans for the futurde and it’s time to be happy.

  I have learn this submit and if I may I wish to suggst you
  few attention-grabbing tjings or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.
  I want to read more things approximately it!

 4. ut9win says:

  I absolutely love your blog and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome website!

 5. This is very interesting, You’re an excessively skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to seeking more of your
  magnificent post. Additionally, I have shared your site in my social networks

 6. rdiet says:

  Excellent article. Keep writing such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed a fantastic job. I will definitely digg it
  and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 7. I used to be able to find good info from your blog posts.

 8. Charolette says:

  Hi there colleagues, its great article about tutoringand completely defined,
  keep it up all the time.

 9. I’m gone to inform my little brother, that he should also go to see this web site on regular basis to get
  updated from most recent gossip.

 10. Monroe says:

  Poսr toute prescrit ԁе vêtements, chausssures mɑis aussi accessoires d’au mоins
  30€, BoohooMan vous offre 10% de réduc avеc сe crypte.

  ᒪoօk іnto myy web blog; Monroe

 11. I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Great work!

 12. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great site and I look forward
  to seeing it improve over time.

 13. It’s appropriate time to make a few plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this put up
  and if I may I wish to counsel you few attention-grabbing things or tips.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I desire to learn even more things about it!

 14. Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this post here at this weblog, I have read all that, so at this time me also
  commenting here.

 15. Good blog you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing
  like yours nowadays. I honestly appreciate individuals
  like you! Take care!!

 16. Hi there, I enjoy reading all of your article post. I like to write
  a little comment to support you.

 17. Good replies in return of this question with solid arguments and explaining everything on the topic of that.

 18. Harry says:

  Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re
  a great author. I will always bookmark your blog and will often come back later in life.
  I want to encourage you to continue your great job, have a nice morning!

 19. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…

  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

 20. Pearlene says:

  Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I
  am waiting for your further post thank you once again.

 21. It’s amazing to pay a visit this web page and reading the views of all colleagues regarding this post, while
  I am also zealous of getting knowledge.

 22. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website
  owners and bloggers made good content as you did, the internet will
  be much more useful than ever before.

 23. Woah! I’m really digging the template/theme of this
  site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough
  to get that “perfect balance” between user friendliness and
  visual appearance. I must say you’ve done a superb job
  with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera.
  Excellent Blog!

 24. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I want
  to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 25. Hello there, I found your site via Google even as looking for a similar matter, your site got here up, it seems good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just became aware of your weblog thru Google, and located that it
  is truly informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will appreciate for those who continue this {in future}.

  Many folks will probably be benefited out of your writing.
  Cheers!

 26. a says:

  Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 27. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
  same nearly very often inside case you shield this hike.

 28. I wanted to thank you for this wonderful read!!
  I definitely loved every bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff you post…

  Feel free to surf to my page – red Originals

 29. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your blog
  and in accession capital to claim that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds
  or even I success you get admission to constantly
  rapidly.

 30. Just wish to say your article is as astonishing. The
  clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your
  feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
  the gratifying work.

 31. twtr.to says:

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Exceptional work!

 32. Arnette says:

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of
  your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only
  having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 33. rdiet says:

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i
  got here to go back the favor?.I’m trying to in finding issues to enhance my
  website!I suppose its ok to make use of a few of your ideas!!

 34. Quaceam says:

  ivermectin for bird mites does ivermectin kill bacteria ivermectin side effects scabies

 35. Hello very nice web site!! Guy .. Excellent ..
  Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m satisfied to seek out numerous useful info right here within the put up, we
  need work out extra strategies in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 36. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other
  than that, this is excellent blog. A great read.

  I will definitely be back.

 37. Hi there would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?
  Kudos, I appreciate it!

 38. I like the helpful information you supply for
  your articles. I will bookmark your blog and check again here
  regularly. I am somewhat sure I will learn lots of new stuff right right here!
  Best of luck for the following!

 39. That is really fascinating, You are an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for searching for extra of your wonderful post.
  Also, I have shared your web site in my social networks

 40. Thanks , I have recently been searching
  for info about this subject for ages and yours is the best I have found out till now.
  However, what concerning the bottom line? Are you positive about the source?

 41. Hi colleagues, its great piece of writing regarding
  teachingand entirely explained, keep it up all the time.

 42. v.gd says:

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether
  this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You’re amazing! Thanks!

 43. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I
  am attempting to find things to improve my web site!I suppose its
  ok to use some of your ideas!!

 44. You need to be a part of a contest for one of the finest blogs online.
  I will highly recommend this site!

 45. I was curious if you ever thought of changing the structure of your
  blog? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
  or two pictures. Maybe you could space it out better?

 46. I read this article completely regarding the difference of most recent and preceding technologies,
  it’s amazing article.

 47. ibit.ly says:

  What’s up, I read your blog daily. Your humoristic style is witty, keep up the good work!

 48. nicopods eu says:

  Hey There. I discovered your blog the usage of msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to
  read extra of your useful information. Thanks for the post.

  I’ll definitely comeback.

 49. maskells says:

  After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the
  exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that
  service? Cheers!

 50. Hi there, this weekend is good in favor of me, as this moment i am reading this enormous informative paragraph here at
  my home.

 51. This info is worth everyone’s attention. When can I find out more?

 52. Does your website have a contact page? I’m having problems
  locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your
  blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I
  look forward to seeing it improve over time.

 53. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve performed an impressive activity
  and our whole neighborhood will probably be grateful to you.

 54. Somebody necessarily assist to make severely posts I might
  state. This is the very first time I frequented
  your website page and so far? I surprised with the analysis you made to make this
  particular publish incredible. Great task!

 55. rdiet.ir says:

  I love what you guys are up too. Such clever work and coverage!
  Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you
  guys to my blogroll.

 56. rdiet.info says:

  I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem
  still exists.

 57. rdiet.info says:

  I think this is among the most vital information for
  me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the
  articles is really nice : D. Good job, cheers

 58. If some one wants expert view about blogging afterward i
  propose him/her to go to see this web site, Keep up the nice job.

 59. If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this
  web page and be updated with the latest news update
  posted here.

 60. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished
  to say that I’ve truly loved surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing for your feed and I’m
  hoping you write again soon!

 61. Great blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme.
  Thank you

 62. Great blog you have here but I was wondering if you knew of
  any user discussion forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions from other experienced
  individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me
  know. Kudos!

 63. آردایت says:

  Why users still make use of to read news papers when in this technological world all is existing on web?

 64. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you
  are talking about! Bookmarked. Please also talk over with my website =).
  We could have a link trade agreement among us

 65. TedJab says:

  [url=https://aripiprazoleabilify.monster/]abilify medicine for sale[/url]

 66. EvaJab says:

  [url=https://prednisonedeltasone.quest/]how to get prednisone[/url]

Leave a Reply